Unit 7/8 - słówka z tekstów

 0    70 flashcards    abbipl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
według
start learning
according to
przewagę liczebną
start learning
outnumbered
analizować
start learning
analysing
odnosząc się do
start learning
referring to
odkrycie
start learning
finding
Uczestnicy
start learning
participants
utrzymać
start learning
maintain
przeprowadzony
start learning
carried out
liczba / ilość
start learning
amount
dostarczać
start learning
provided
skaczący
start learning
skipping
tak więc / tym samym
start learning
thus
porównać
start learning
compare
w sprawie, odnośnie do
start learning
concerning
poprzedni
start learning
previous
obudzić
start learning
awake
brak
start learning
lack of
zjawisko
start learning
phenomenon
pojawić się
start learning
occur
zniechęcony
start learning
ecouraged
wzorce do naśladowania
start learning
role models
podobno
start learning
supposedly
zająć
start learning
occupy
dostrzec
start learning
perceive
angażować się
start learning
engage
ograniczyć
start learning
restricted
chociaż
start learning
though
mimo że / chociaż
start learning
although
ogromnie / znacznie
start learning
immensely
fanaberia
start learning
fad
intensywny
start learning
strenuous
właściwy
start learning
proper
Oczekiwania
start learning
expectations
dowód
start learning
evidence
odkrywa
start learning
reveals
oczekiwanie
start learning
expectancy
rozszerzać
start learning
expand
zwiększenie
start learning
boosting
odporność
start learning
immunity
martwa natura
start learning
still life
arcydzieło
start learning
masterpiece
pęknięcie / szczelina
start learning
a crack
szerszy
start learning
wider
bezdenny / bez dna
start learning
bottomless
kontuzje / rany
start learning
injuries
incydenty
start learning
incidents
delikatny i skomplikowany
start learning
delicate and intricate
kontynenty
start learning
continents
podział
start learning
division
średnica
start learning
diameter
kiedyś / pewnego razu
start learning
once
pędzel
start learning
paint brush
Najmniejszy
start learning
slightest
wpłynąć
start learning
affect
oczywiście
start learning
obviously
przypadkowo
start learning
accidentally
wdychane
start learning
inhaled
istotny
start learning
essential
stos śmieci
start learning
pile od rubbish
przykuł jej uwagę
start learning
caught her attention
sztuka nowoczesna
start learning
modern art
dzieło sztuki
start learning
piece of art
wyrzucane
start learning
thrown away
cenny
start learning
valuable
odkryty
start learning
discovered
dowiedział się
start learning
found out
pojawił sie ponownie
start learning
reappeared
nagroda
start learning
a reward
procent / odsetek
start learning
percentage
związane / powiązany
start learning
associated

You must sign in to write a comment