Unit 6 Writing pp. 86-87

 0    19 flashcards    magdalenaczuba
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieć coś wspólnego
start learning
have something in common
podzielać czyjeś zdanie
start learning
share someone's opinion
przekonać (kogoś do zrobienia czegoś)
start learning
persuade (somebody to do something)
postawić się w czyjejś sytuacji
start learning
put yourself in soembody else's shoes
spojrzeć na sprawę z czyjeś perpektywy
start learning
see things from somebody else's perspective
napotykać ludzi
start learning
come across people
w odniesieniu do
start learning
with reference to
zgadzać się co do podstawowych kwestii
start learning
agree on the basic issues
budować zaufanie
start learning
build up trust
omówić coś, przedyskutować
start learning
talk something through
ścierac się (miec inne zdanie)
start learning
clash
patrzeć na coś z innych kątów widzenia
start learning
see something from different angles
podzielać punkt widzenia
start learning
share a viewpoint
rezultat
start learning
outcome
osiągnąc kompromis
start learning
achieve a compromise
podchwytliwy, trudny
start learning
tricky
zrozumieć coś, rozgryźć coś, rozpracować coś
start learning
work something out
róznica zdań
start learning
a difference of opinion
otwarty, wolny od uprzedzeń
start learning
open-minded

You must sign in to write a comment