unit 5 password 3

 0    61 flashcards    juliazukowska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tworzyć miejsca pracy
start learning
create workplaces
niszczyć środowisko naturalne
start learning
destroy natural environment
prowadzić nieuczciwą konkurencję
start learning
encourage unfair competition
wyzbywać się uprzedzeń
start learning
end prejudice
ulatwić komunikację
start learning
improve communication
zwiększyć zakres handlu
start learning
increase international trade
promować zrozumienie kulturowe
start learning
promote cultural understanding
zmniejszać bezrobocie
start learning
reduce unemployment
poszerzyć przepaść między bogatymi i biednymi
start learning
widen gap between rich and poor
spowodować
start learning
bring about
poruszać
start learning
bring up
zgromadzić
start learning
bring together
zmienić coś
start learning
make a difference
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
podjąć próbę
start learning
make an attempt
uświadamiać coś komuś
start learning
make somebody aware
korupcja
start learning
corruption
pomniejszać
start learning
diminish
dawać datek
start learning
donate
urządzenia, udogodnienia
start learning
facilities
blaknąć
start learning
fade
zbiórka pienidzy na cele charytatywne
start learning
fundraiser
pomoc pieniężna / finansowa
start learning
monetary/financial help
impreza zbierająca pieniądze
start learning
money-raising event
iść do przodu
start learning
move forward
uprzywilejowany
start learning
privileged
obiekty publiczne
start learning
public facilities
zamożny
start learning
wealthy
głęboko niepokojące
start learning
deeply disturbing
z powodu korupcji
start learning
due to corruption
wchodzę w to!
start learning
i'm definitely in!
rozważ wysyłanie
start learning
please consider sending
rodzaj
start learning
sort of
nie masz pojęcia
start learning
you don't have a clue
wyłaniające się trendy
start learning
emerging trends
dalekosiężne konsekwencje
start learning
far-reaching implications
nieuniknione zmiany
start learning
inevitable changes
duży wpływ
start learning
major impact
potężny wpływ
start learning
powerful influence
prawdopodobne konsekwencje
start learning
likely consequences
przyznać
start learning
admit
przyjęcie (do szpitala)
start learning
admission
dostęp
start learning
admittance
chętny
start learning
eager
gorliwość, zapał
start learning
eagerness
prowadzić
start learning
guide
wskazówki
start learning
guidance
najechać
start learning
invade
inwazja
start learning
invasion
czystość
start learning
tidiness
gotowość
start learning
willingness
pochwalać coś
start learning
approve of something
stosunek do czegoś
start learning
attitude to something
handlować czymś
start learning
deal with something
decydować się na coś
start learning
decide on something
zależeć od czegoś
start learning
depend on something
niezadowolony z czegoś
start learning
dissatisfied with something
zajmować się czymś
start learning
engage in something
wpływ na coś
start learning
impact on something
nalegać na coś
start learning
insist on something
zaanagażowany w coś
start learning
involved in something

You must sign in to write a comment