unit 3 - zawody

 0    132 flashcards    akulka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
należeć do
start learning
belong to
dbać, troszczyć się; opieka
start learning
care
dyrektor generalny
start learning
chief executive
robotnik budowlany
start learning
construction worker
urządzenie
start learning
device
inżynier elektronik
start learning
electronics engineer
służby ratownicze
start learning
emergency services
sieć rybacka
start learning
fishing net
grafik komputerowy
start learning
graphic designer
opieka zdrowotna
start learning
healthcare
ranny
start learning
injured
nadzorować
start learning
inspect
dziennikarz
start learning
journalist
prawnik
start learning
lawyer
prawny
start learning
legal
pielęgniarka
start learning
nurse
pracownik biurowy
start learning
office worker
ratownik medyczny
start learning
paramedic
asystent
start learning
personal assistant
zapewniać, dostarczać; zabezpieczać
start learning
provide
kwalifikacje
start learning
qualifications
tworzyć ranking
start learning
rank
rzeczywisty, realny
start learning
real-life
dotyczyć
start learning
regard
handlowiec, sprzedawca
start learning
salesperson
programista / programistka
start learning
Software developer
chirurg
start learning
surgeon
leczyć
start learning
treat
telefon służbowy
start learning
company telephone
wygodny, dogodny
start learning
convenient
odpowiadać, korespondować
start learning
correspond
pracodawca
start learning
employer
prowadzona przez rodzinę (firma)
start learning
family-run
radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
start learning
get by
dostać awans
start learning
get promoted
osoba łatwo nawiązująca kontakty
start learning
good communicator
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
health insurance
szczyt sezonu
start learning
high season
zarabiać na życie
start learning
make a living
praca w stałych godzinach (9-17)
start learning
nine-to-five job
praca na część etatu
start learning
part-time job
dodatkowe korzyści, świadczenia z pracy
start learning
perks
stały
start learning
permanent
stanowisko
start learning
position
udowodnić
start learning
prove
wymagać
start learning
require
kurort
start learning
resort
wynagrodzenie
start learning
salary
samozatrudniony
start learning
self-employed
zmiana (godziny, w jakich się pracuje)
start learning
shift
telepraca
start learning
telecommuning
tymczasowy
start learning
temporary
napiwek
start learning
tip
traktować
start learning
treat
bezrobotny
start learning
unemployed
zmienny
start learning
variable
reklamować
start learning
advertise
oddychać pod wodą
start learning
breathe underwater
wstępować (do marynarki, armii)
start learning
enter
rozmowa kwalifikacyjna, wywiad
start learning
interview
marynarka wojenna
start learning
navy
otrzymywać
start learning
receive
towarzystwo, stowarzyszenie
start learning
society
oś czasu
start learning
Timeline
zgadzać się z
start learning
agree with
starożytny
start learning
ancient
ubiegać się, aplikować
start learning
apply for
co najmniej, przynajmniej
start learning
at least
przypadek
start learning
case
szef, szef kuchni
start learning
chef
potwierdzać
start learning
confirm
rozważać
start learning
consider
zawierać
start learning
contain
przekonywać
start learning
convince
zdecydować się na
start learning
decide on
zależeć od
start learning
depend on
wątpliwość
start learning
doubt
istnieć
start learning
exist
ukończyć (uniwersytet)
start learning
graduate from (university)
przedstawiać komuś kogoś
start learning
introduce to
konkretny, szczególny
start learning
particular
racja, sedno
start learning
point
polityka
start learning
politics
zarządzanie projektem
start learning
project management
ankieta, sondaż
start learning
survey
okazywać się
start learning
turn out
bezużyteczny
start learning
useless
osiągać
start learning
achieve
podziwiać
start learning
admire
suma, kwota
start learning
amount
sportowiec, lekkoatleta
start learning
athlete
oczekiwanie
start learning
expectation
kolejny
start learning
following
dostać się (na studia)
start learning
get into
gwarantować
start learning
guarantee
otrzymywać wiadomość
start learning
hear from
liga
start learning
league
możliwość, okazja
start learning
opportunity
całkiem
start learning
pretty
poprzedni
start learning
previous
stypendium
start learning
scholarship
zastanawiać się
start learning
wonder
doradca zawodowy
start learning
careers adviser
dochód
start learning
income
wynagrodzenie
start learning
pay
zadowalający
start learning
satisfactory
praktyka; staż
start learning
training
dobrze płatny
start learning
well-paid
miejsce pracy
start learning
workplace
doceniać
start learning
appreciate
bezpośredni
start learning
direct
pośredni
start learning
indirect
uprzejmy
start learning
polite
prośba
start learning
request
stopień naukowy
start learning
university degree
wina
start learning
fault
rama
start learning
frame
rok przerwy przed podjęciem studiów
start learning
gap year
formularz zeznania podatkowego
start learning
income tax form
uraz, rana, kontuzja
start learning
injury
przedszkole
start learning
kindergarten
ratownik/ratowniczka
start learning
lifeguard
morski
start learning
marine
obsługiwać
start learning
operate
pędzić, biec; spieszyć się
start learning
rush
siodełko
start learning
seat
rozlać (się)
start learning
spill
biuro podróży
start learning
travel agency
ciężarówka
start learning
truck
wartość
start learning
value
strefa
start learning
zone

You must sign in to write a comment