Unit 3 Wordlist 1

 0    51 flashcards    Squbany_21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bin
start learning
kosz
carbon footprint
start learning
ślad węglowy
compost food waste
start learning
kompostować resztki żywność
conservation
start learning
ochrona (środowiska)
decompose
start learning
rozkładać się
energy-saving
I always buy energy-saving light bulbs.
start learning
energooszczędny
Zawsze kupuję energooszczędne żarówki.
environmantly
start learning
przyjazny dla środowiska
green
start learning
ekologiczny
install solar panels
start learning
zainstaluj panele słoneczne
insulate windows
start learning
uszczelniać okna
landfill
The family had a lot of household rubbish to dispose of, so they took it to the landfill.
start learning
wysypisko śmieci
Rodzina miała dużo śmieci, których chcieli się pozbyć, więc zawieźli je na wysypisko.
mend old clothes
start learning
naprawić stare ubrania
naturalist
start learning
przyrodnik
organic
start learning
organiczny
packaging
start learning
opakowanie
recycle packaging
start learning
recykling opakowań
recycle depot
start learning
punkt recyklingu
repurpose
start learning
użyć ponownie w innym celu
resources
The pool of our resources is shrinking by the day.
start learning
zasoby, środki
Pula naszych zasobów kurczy się z dnia na dzień.
reuse
start learning
ponowne wykorzystanie
ride a bike
start learning
jeździć na rowerze
rubbish
start learning
śmieci
save water
start learning
oszczędzać wodę
share car journeys
start learning
wspólne podróżowanie samochodem
solar power
This house runs on solar power.
start learning
energia słoneczna
Ten dom wykorzystuje energię słoneczną.
throw away
start learning
wyrzucać
travel by public transport
start learning
podróży środkami transportu publicznego
turn off light
start learning
wyłącz światło
use rechargeable batteries
start learning
używać akumulatorów
wildlife
Tourism can be dangerous to wildlife.
start learning
dzika przyroda
Turystyka bywa niebezpieczna dla dzikiej przyrody.
agriculture
start learning
rolnictwo
alternative
We could take the motorway, but why don't we try this alternative route through the mountains?
start learning
alternatywa
Moglibyśmy pojechać autostradą, ale dlaczego by nie spróbować tej alternatywnej trasy przez góry?
annual
start learning
coroczny
arrange
start learning
umówić się
available
All the materials are available at the reception desk.
start learning
dostępny
Wszystkie materiały są dostępne na recepcji.
aware of
start learning
świadomy
compulsory
The course was compulsory, so John had to take it.
start learning
obowiązkowy
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
consequently
start learning
zatem
convinced
start learning
przekonany
crops
start learning
zbiory
definite
start learning
określony
diary
start learning
pamiętnik
distance
start learning
odległość
dramatically
start learning
dramatycznie
effort
I've put a lot of effort into this.
start learning
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
ensure
We need to ensure safety to the citizens.
start learning
zapewniać
Musimy zapewnić obywatelom bezpieczeństwo.
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
start learning
nadmiar
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
fabulous
start learning
znakomity
fill up
start learning
napełniać
further
start learning
dalej
generate
start learning
wytwarzać, generować

You must sign in to write a comment