UNIT 3 SŁÓWKA

 0    187 flashcards    mateuszpisarek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opuścić
start learning
abandon
absurdalny
start learning
absurd
oskarżony
start learning
accused
wezwanie pomocy przez telefon
start learning
alarm call
kwota
start learning
amount
zachowanie antyspołeczne
start learning
anti-social behavior
przeprosić
start learning
apologise
pojawić się
start learning
appear
dowodzić, przekonywać
start learning
argue
aresztować
start learning
to arrest
zaatakować
start learning
to attack
dyrektor banku
start learning
bank manager
ławka
start learning
bench
szantażysta/ szantażysta
start learning
blackmailer
gra planszowa
start learning
board game
włamać się do
start learning
break into
uciec z więzienia/aresztu
start learning
break out
prześladowanie, znęcanie się
start learning
bullying
włamywacz
start learning
a burglar
wiata przystankowa
start learning
bus shelter
odwołać
start learning
cancel
interesować się
start learning
to care
kasjer
start learning
a cashier
złapać
start learning
catch
przebrać się w
start learning
change into
wybór
start learning
choice
żyjący przyzwoicie
start learning
clean living
klient
start learning
client
klown
start learning
clown
podjąć decyzję
start learning
come to a decision
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
prace społeczne
start learning
community service
konsekwencja
start learning
consequence
kostium
start learning
costume
liczyć
start learning
to count
sąd
start learning
a court
sala sądowa
start learning
courtroom
rozbić
start learning
crash
twórczy
start learning
creative
przestępstwo
start learning
crime
przęstepca
start learning
criminal
uszkodzić
start learning
damage
zasługiwać na
start learning
deserve
zdesperowany
start learning
desperate
odwracać uwagę, odchodzić od tematu
start learning
distract
osioł
start learning
donkey
tuzin
start learning
dozen
problem z alkoholem
start learning
drink problem
jazda po pijaku
start learning
drink driving
prawo jazdy
start learning
driving licence
śmiecić
start learning
drop litter
perkusja
start learning
the drums
zarobić
start learning
earn/make
nieskuteczny
start learning
ineffective
skuteczny
start learning
effective
wysiłek
start learning
effort
znakowanie elektroniczne
start learning
electronic tagging
koperta
start learning
an envelope
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
doświadczyć
start learning
experience
porażka
start learning
failure
sprawiedliwy
start learning
fair
niesprawiedliwy
start learning
unfair
mieć czegoś dość
start learning
to be fed up with something
postać
start learning
a figure
grzywna
start learning
fine
remiza strażacka
start learning
fire-station
strażak
start learning
a fire fighter
płaski
start learning
flat
gang
start learning
gang
uciec
start learning
get away
wyjść z więzienia
start learning
get out of prison
utknąć
start learning
get stuck
mieć sprawę w sądzie
start learning
go to court
graffiti
start learning
graffiti
chciwy
start learning
greedy
winny
start learning
guilty
broń palna
start learning
gun
torebka
start learning
handbag
kajdanki
start learning
handcuffs
szkodzić
start learning
harm
mieć dość
start learning
have enough
słuchawki
start learning
headphones
częstować się
start learning
help yourself
bohater
start learning
a hero
wahać się
start learning
to hesitate
chować (się)
start learning
hide (a)
bezdomny
start learning
homeless
uczciwy, szczery
start learning
honest
areszt domowy
start learning
house arrest
natura ludzka
start learning
humanity
upokarzający
start learning
humiliating
upokorzenie
start learning
humiliation
nielegalny
start learning
illegal
pomysłowy
start learning
imaginative
niemoralny
start learning
immoral
w zamian za
start learning
in return for
obrazić
start learning
insult
wiązać się z czymś
start learning
involve sth
więzienie
start learning
jail
sędzia
start learning
a judge
ława przysięgłych
start learning
a jury
śmiać się z
start learning
laugh at
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
a lawyer
przywódca
start learning
a leader
mieć szczęście
start learning
be lucky
sprawca rozboju
start learning
mugger
muzyk
start learning
a musician
naiwny
start learning
naive
zakłócanie ciszy
start learning
noise nuisance
w dzisiejszych czasach
start learning
nowadays
wykroczenie przestępstwo
start learning
offence
sprawca wykroczenia
start learning
offender
posiadać
start learning
own
parkować
start learning
to park
okres
start learning
period
audycja z telefonicznym udziałem
start learning
the phone-in program
podnosić
start learning
pick up/lift
piractwo
start learning
piracy
piracki
start learning
pirated
policja
start learning
Police Force
policjant / policjantka
start learning
police officer
nacisnąć
start learning
to press
więzienie
start learning
a prison
kara więzienia
start learning
prison/jail sentence
kara
start learning
punishment
torebka damska, portmonetka
start learning
purse
podnieść ręce
start learning
put sb's hands up
kolejka
start learning
queue
prześladowanie na tle rasowym
start learning
racial abuse
rzadki
start learning
rare
firma płytowa
start learning
record company
sklep z płytami
start learning
record shop
program resocjalizacji
start learning
rehabilitation program
zwolnić
start learning
release
mieszkaniec / mieszkanka
start learning
resident
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
drzwi obrotowe
start learning
revolving door
prawo
start learning
right
obrabować
start learning
to rob
rabuś
start learning
a robber
rabunek
start learning
robbery
gonić kogoś
start learning
run after sb
uciec
start learning
run away
osoba pomagająca dzieciom przejść przez jezdnię w pobliżu szkoły
start learning
school crossing guard
wrzeszczeć
start learning
scream
ochroniarz
start learning
security guard
założyć uruchomić
start learning
set up
dzielić się
start learning
share
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
krzyczeć
start learning
shout
napis szyld
start learning
sign
syrena
start learning
siren
przekraczanie dozwolonej prędkości
start learning
speeding
stragan
start learning
(market) stall
zeznanie oświadczenie
start learning
statement
kraść
start learning
to steal
zatrzymywać
start learning
stop
przeżyć, przetrwać
start learning
survive
przysięgać, przeklinać
start learning
swear
odebrać
start learning
take away
zająć się zacząć uprawiać sport hobby
start learning
take up
przerażony
start learning
terrified
terroryzować
start learning
terrorise
kradzież
start learning
a theft
złodziej
start learning
a thief
maleńki
start learning
tiny
trenować
start learning
to train
proces sądowy
start learning
trial
prawda
start learning
truth
odwrócić się
start learning
turn around
aresztowany
start learning
under arrest
nieznany
start learning
unfamiliar
niestety
start learning
unfortunately
mundur
start learning
uniform
miejski
start learning
urban
furgonetka
start learning
van
dewastować
start learning
to vandalise
wandalizm
start learning
vandalism
ofiara
start learning
a victim
płyta winylowa
start learning
Vinyl
przestępstwo z użyciem przemocy
start learning
violent crime
peruka
start learning
a wig
świadek
start learning
a witness
las
start learning
the woods
wart
start learning
worth

You must sign in to write a comment