Unit 2Wordlist 2

 0    57 flashcards    Squbany_21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dwarf
The other sandcastles were dwarfed by the one that Adam made.
start learning
karzeł
Pozostałe zamki z piasku zostały przyćmione przez ten, który zbudował Adam.
earthquake
start learning
trzęsienie ziemi
emergency suit
start learning
kombinezon ochronny
fame
start learning
sława
fear
start learning
strach
female
start learning
płeć żeńska
first hand
start learning
z pierwszej ręki
foggy
start learning
mglisty
follow
start learning
śledzić
frantically
start learning
gorączkowo
immediatly
start learning
natychmiast
in the middle of the night
start learning
w środku nocy
include
start learning
zawierać
inventor
start learning
wynalazca
investigator
start learning
detektyw
knowledge
My knowledge of history is very limited.
start learning
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
leave behind
start learning
zostawiać
let out
start learning
wypuścić
lonely
Rock stars often feel lonely and sad.
start learning
samotny
Gwiazdy rocka często są samotne i nieszczęśliwe.
love letter
start learning
list miłosny
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
start learning
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
move away
start learning
wyprowadzić się
noise
start learning
hałas
owe
start learning
zawdzięczać
period
The prices of almost all materials shot up over a very short period of time.
start learning
okres
Ceny prawie wszystkich materiałów wzrosły gwałtownie w bardzo krótkim okresie czasu.
pick up
start learning
podnosić
postcard
start learning
pocztówka
prestigious
Oxford is widely regarded as one of England’s most prestigious universities.
start learning
prestiżowy
Oxford jest uważany za jedną z najbardziej prestiżowych angielskich uczelni.
quarter
start learning
ćwierć
race
start learning
pędzić
racism
start learning
rasizm
reason
start learning
rozsądek
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
remind
start learning
przypominać
rescue
start learning
ratunek
residence
If the application is accepted, you will be issued with a residence card.
start learning
rezydencja
Jeżeli wniosek zostanie przyjęty otrzymasz kartę pobytu.
revise
start learning
poprawiać
scary
That new horror is scary.
start learning
straszny
Ten nowy horror jest straszny.
school holiday
start learning
wakacje
sciencefic paper
start learning
artykuł naukowy
secondary school
start learning
szkoła średnia
sexism
start learning
seksizm
shatter
If you drop that glass on the floor it is going to shatter everywhere!
start learning
roztrzaskać
Jeśli upuścisz tę szklankę na podłogę, roztrzaska się na wszystkie strony!
social life
start learning
życie towarzyskie
space
start learning
przestrzeń kosmiczna
spacesuit
start learning
skafander
stellar
start learning
gwiezdny
struggle
Lea struggled with the robber who was trying to steal her bag.
start learning
walka
Lea szarpała się ze złodziejem, który próbował ukraść jej torebkę.
suddenly
start learning
nagle
text message
start learning
Wiadomość tekstowa
that's shame
start learning
szkoda
thought
I thought about him.
start learning
myśl
Myślałam o nim.
tiny
Look, it's a tiny piglet!
start learning
malutki
Patrz, to malutka świnka!
transfer
start learning
przeniesienie
tremor
start learning
wstrząs
turn over
start learning
obracał się
worldwide
start learning
na całym świecie

You must sign in to write a comment