unit 14 czesc 2

 0    92 flashcards    dawidkotyl
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sędzia
start learning
judge
ława przysięgłych
start learning
jury
usprawiedliwienie
start learning
justification
przestępczość nieletnich
start learning
juvenile delinquency
porywać
start learning
kidnap
porywacz
start learning
kidnapper
porwanie
start learning
kidnapping
prawo
start learning
law
koszty sądowe
start learning
legal costs
dożywotne więzienie
start learning
life improsonmen
żyć według zasad
start learning
live by the rules
rozbój, bandycki napad
start learning
mugging
morderstwo
start learning
murder
zabójca
start learning
murderer
przestrzegać prawa
start learning
obey the law
wykroczenie, przestępstwo
start learning
offence
przestępczości zorganizowanej
start learning
organised crime
przekazać / przyjęcie ustawy
start learning
pass/ adopt a law
zapłaty odszkodowania
start learning
pay damages
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kradzież dokonana przez kieszonkowca
start learning
pickpocketing
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
więzienie
start learning
prison
dowód
start learning
proof
umieścić kogoś w więzieniu
start learning
put somebody in prison
gwałt
start learning
rape
gwałciciel
start learning
rapist
rabować
start learning
rob
złodziej
start learning
robber
rabunek
start learning
robbery
skazać kogoś na...
start learning
sentence sb to (...)
odsiadywać karę
start learning
serve a sentence
okradać sklepy
start learning
shoplift
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież sklepowa
start learning
shoplifting
przemycać
start learning
smuggle
przemytnik
start learning
smuggler
przemyt
start learning
smuggling
kraść
start learning
steal
pozwać kogoś do czegoś
start learning
sue sb for sth
Sąd Najwyższy
start learning
supreme court
Wysoki trybunał
start learning
high court
podejrzany
start learning
suspect
jest podejrzany o coś
start learning
be suspected of sth
terroryzm
start learning
terrorism
terrorysta
start learning
terrorist
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
rozprawa
start learning
trial
zgodnie z polskim prawem
start learning
under Polish law
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
werdykt
start learning
verdict
wyrok
start learning
sentence
orzeczenie sądu
start learning
judgment
ofiara
start learning
victim
przemoc
start learning
violence
świadek
start learning
witness
zatrudnienie
start learning
employment
władze
start learning
authorities
zakaz
start learning
ban
kampania
start learning
campaign
społeczność
start learning
community
serwis społecznościowy
start learning
community service
przestępstwo
start learning
crime
demonstracja, manifestacja
start learning
demonstration
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
służby wojskowej
start learning
military service
populacja
start learning
population
bieda
start learning
poverty
protest
start learning
protest
rasizm
start learning
racism
uchodźca
start learning
refugee
społeczeństwo
start learning
society
przemoc
start learning
violence
wolontariusz
start learning
volunteer
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth
zgadzam się z kimś
start learning
agree with sb
korzystać z
start learning
benefit from
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
składać się z
start learning
consist of
przyczynić się
start learning
contribute
zależeć
start learning
depend on
ukarać mandatem/ grzywną za łamanie KRD
start learning
fine sb for speeding
nałożyć (grzywnę) na kogoś
start learning
impose (a fine) on sb
sprzeciwić się czemuś
start learning
obejct to sth/sb
zapobiec
start learning
prevent from
chronić kogoś od czegoś
start learning
protect sb from sth
protest przeciwko czemuś
start learning
protest about sth
zapewnić kogoś z czegoś
start learning
provide sb with sth
obrabować kogoś z czegoś
start learning
rob sb of sth

You must sign in to write a comment