Unit 13 cz.2

 0    62 flashcards    jakub0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odpady toksyczne/przemysłowe/nuklearne
start learning
toxic / industrial / nuclear waste
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
chów w klatkach
start learning
battery farming
troszczyć się o środowisko
start learning
be environmentally aware
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
pojemnik na szkło/makulature/plastik
start learning
container for glass / waste paper / plastic
prowadzić kampanie na rzecz czegoś/ przeciwko czemuś
start learning
campaign for sth / against sth
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
chronić/oszczędząć
start learning
conserve
oszczędzanie
start learning
conservation
wyciananie lasów
start learning
deforestation
zniszczenie
start learning
destruction
wymierać/wyginąć
start learning
die out / become extinct
niszczyć środowisko
start learning
do/cause damage to the environmet
Dzień ziemi
start learning
Earth Day
katastrofa ekologiczna
start learning
ecological disaster
ekologia
start learning
ecology
emisja
start learning
emission
emitować
start learning
emit
zagrożony gatunek zwierzęcia
start learning
endangered animal species
przyjazny dla środowiska
start learning
environment-friendly
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
zagrożenie środowiska
start learning
environmental threat
spaliny
start learning
exhaust fumes
globalne ocieplenie
start learning
global warming
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
wysypisko odpadów
start learning
landfill
Matka natura
start learning
Mother Nature
park narodowy
start learning
national park
klęska żywiołowa
start learning
a natural disaster
środowisko naturalne
start learning
natural habitat
zasoby naturalne
start learning
natural resources
rezerwat przyrody
start learning
nature reserve
szlak krajobrazowy
start learning
nature trail
energia nuklearna
start learning
nuclear energy
wyciek ropy
start learning
oil spill
nadmierny odłów ryb
start learning
overfishing
przeludnienie
start learning
overpopulation
powłoka/dziura ozonowa
start learning
ozone layer / hole
sadzenie drzew
start learning
planting trees
zanieczyszczenie
start learning
pollution
chronić/ocalić/objęty ochroną
start learning
protect / proserve / preserved
przetwarzać, poddawać recyklingowi
start learning
recycle
odnawialne/ alternatywne źródło energii
start learning
renewable / alternative energy source
butelki zwrotne
start learning
bottle feedback
śmieci/ wysypisko śmieci
start learning
rubbish/rubbish dump
ścieki/oczyszczalnia ścieków
start learning
sewage / sewage plant
wywóz ścieków/ odpadów
start learning
sewage / waste disposal
smog
start learning
smog
gleba
start learning
soil
dzikie niezagospodarowane obszary, puszcza
start learning
wilderness
faina i flora
start learning
wildlife
lawina
start learning
an avalanche
susza
start learning
a drought
trzesienie ziemi
start learning
earthquake
powódz/powodzie
start learning
flood / flooding
pożar lasu
start learning
a forest fire
huragan
start learning
a hurricane
tornado
start learning
tornado
tsunami
start learning
tsunami
tajfun
start learning
typhoon
erupcja wulkanu
start learning
volcano eruption

You must sign in to write a comment