Unit 11 phrases

 0    15 flashcards    andrzejsroka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Do you know where Dawid is?
start learning
Czy wiesz, gdzie jest Dawid?
Can you ask him to call me.
start learning
Czy możesz poprosić go, żeby do mnie zadzwonił?
I'll tell him.
start learning
Powiem mu.
Is Andrew there?
start learning
Czy jest tam Andrew?
He isn't, I'm afraid.
start learning
Obawiam się, że nie.
We've got a meeting this afternoon.
start learning
Mamy spotkanie po południu.
Can you tell him we've changed it.
start learning
Czy możesz mu powiedzieć, że to zmieniliśmy.
I need this month's sales report.
start learning
Potrzebuję raportu sprzedaży z tego miesiąca.
Sure, no problem.
start learning
Jasne, nie ma problemu.
I'm trying to find the boss.
start learning
Próbuję znaleźć szefa.
Remind her if you see her.
start learning
Przypomnij jej, jeśli ją zobaczysz.
I'll remind her when I see her.
start learning
Przypomnę jej, kiedy ją zobaczę.
I can't find the key.
start learning
Nie mogę znaleźć klucza.
Do you know where it is.
start learning
Czy wiesz gdzie to jest.
Can you tell him I need it.
start learning
Czy możesz mu powiedzieć, że go potrzebuję.

You must sign in to write a comment