UNIT 1.18 - Data, Research & Information

 0    61 flashcards    agnieszkaszklarczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

a proposal
start learning
propozycja

a forecast
start learning
prognoza

wyniki

trendy, tendencje

a situation
start learning
sytuacja

performance
start learning
wykonanie, wyniki

badanie/a

badanie

dochód

kwartał

kwartalnie

analiza

budżet

sales figures
start learning
dane sprzedażowe

tabelka

a database
start learning
baza danych

działanie, akcja

a source of information
start learning
źródło informacji

as soon as possible
start learning
możliwie jak najszybciej

to support
start learning
popierać

spodziewać się

mieć nadzieję

to analyse
start learning
analizować

to get better
start learning
poprawić się

to do research
start learning
zrobić badania

to calculate
start learning
obliczać, kalkulować

to collect
start learning
zbierać

to process
start learning
przetwarzać

to make a presentation
start learning
robić prezentacje

położyć, wstawić, wpisać

to enter data
start learning
wprowadzać dane

planować

niezbędny / potrzebny

satisfactory
start learning
zadowalający

this year's
start learning
tegoroczny

gotowy

poprawny

How many people supported the proposal?
start learning
Ile osób poparło tę propozycję?

More than we expected.
start learning
Więcej, niż się spodziewaliśmy.

I received your email yesterday.
start learning
Wczoraj otrzymałem twój e-mail.

I'm making a sales forecast for next year.
start learning
Robię prognozę sprzedaży na przyszły rok.

I'll try to send you all the necessary information as soon as possible.
start learning
Postaram się wysłać Ci wszystkie potrzebne informacje możliwie jak najszybciej.

I hope that the results will be satisfactory.
start learning
Mam nadzieję, że rezultaty będą satysfakcjonujące.

In our department we analyse data and trends.
start learning
W naszym dziale analizujemy dane i trendy.

We're happy with your performance.
start learning
Jesteśmy zadowoleni z twoich wyników.

The budget for next year is ready.
start learning
Budżet na następny rok jest gotowy.

The research that we did last month shows that people prefer online shopping.
start learning
Badanie, które przeprowadziliśmy w zeszłym miesiącu pokazuje, że ludzie wolą zakupy przez internet.

I can show you the results if you want.
start learning
Mogę Ci pokazać wyniki, jeśli chcesz.

How often do you calculate the income?
start learning
Jak często wyliczacie dochód?

Once a/per quarter. / Quarterly
start learning
Raz na kwartał.

We collect and then process the information from the last three months.
start learning
Zbieramy, a następnie przetwarzamy informacje z ostatnich trzech miesięcy.

Do the analysis of the data / Analyse the data that they collected and make a presentation of the results.
start learning
Wykonaj analizę danych / Przeanalizuj dane, które zebrali i przygotuj prezentację wyników.

You have three days to do it.
start learning
Masz trzy dni, żeby to zrobić.

This year's sales figures show that the situation is getting better.
start learning
Tegoroczne dane dotyczące sprzedaży pokazują, że sytuacja jest coraz lepsza.

The study shows that 80% of our clients are happy with our services.
start learning
Badanie pokazuje, że 80% naszych klientów jest zadowolonych z naszych usług.

We did some market research and it shows that we offer the best prices.
start learning
Zrobiliśmy badanie rynku i pokazuje ono, że oferujemy najlepsze ceny.

We put all the results in tables.
start learning
Wpisujemy wszystkie wyniki w tabele.

Every day, we enter data into the system.
start learning
Codziennie wprowadzamy dane do systemu.

We check if it's correct and we send it to the Marketing Department.
start learning
Sprawdzamy, czy są poprawne i wysyłamy je do Działu Marketingu.

They use the database to plan their actions.
start learning
Oni używają bazy danych do planowania swoich działań.

It's very good source of information.
start learning
To bardzo dobre źródło informacji.


You must sign in to write a comment