Unia Europejska itp

 0    59 flashcards    nomsi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
the European Council
start learning
rada europejska
the European Commission
start learning
Komisja Europejska
the European Parliament
start learning
Parlament Europejski
the European Central Bank
start learning
Europejski Bank Centralny
the Court of Justice of the European Union
start learning
Trybunat Sprawiedliwości Unii Europejskiej
the European Court of Auditors
start learning
Europejski Trybunat Obrachunkowy
the Council of the European Union
start learning
Rada Uni Europejskiej
address the policy area
start learning
zajmować się danym obszarem polityki
adopt Euro
start learning
przyjąć euro
anti-fraud actions
start learning
działania antykorupcyjne
apply law/a treaty
start learning
stosować prawo/traktat
apply to
start learning
zastosowanie do
asylum seeker
start learning
osoba starająca się o azyl
seek asylum
start learning
starać się o azyl
avail oneself of
start learning
positkować się czymś, skorzystać z czegoś
be appointed by...
start learning
być/zostać mianowanym przez...
be bound to represent the interests of the EU as a whole być zobowiązanym reprezentować interesy Unii jako całość
start learning
być zobowiązany do reprezentowania interesów UE jako całości być zobowiązanym reprezentować interesy Unii jako całości
be divided over
start learning
być podzielonym co do...
be legally obliged to...
start learning
być prawnie zobligowanym do...
blueprint
start learning
plan, strategia
call the shots
start learning
dyktować warunki
citizenship
start learning
obywatelstwo
coast guard
start learning
straż wybrzeża
convene four times a year
start learning
zbierać się cztery razy w roku
crisis/crises
start learning
kryzys/kryzysy
decisive action
start learning
zdecydowane działanie
denominational affiliation
start learning
przynależność wyznaniowa
descendant
start learning
potomek
disagreements over controversial issues
start learning
różnice zdań w kontrowersyjnych kwestiach
drop in sth
start learning
spadek
economic stability
start learning
stabilność gospodarcza
executive arm
start learning
organ wykonawczy...
exercise executive functions
start learning
sprawować funkcje wykonawcze
expel
start learning
wydalać, wyganiać, wypędzać
facility
start learning
ośrodek, obiekt
habitual residence
start learning
adres statego pobytu
hereditary
start learning
dziedziczny
inherit
start learning
odziedziczyć
implement
start learning
wprowadzać w życie, wdrażać
in the aftermath of
start learning
w następstwie
influx
start learning
napływ
intercept
start learning
przechwycić
labour legislation
start learning
ustawodawstwo dotyczące prawa pracy
make headway
start learning
robić postępy
member states
start learning
państwa członkowskie
persecution
start learning
prześladowanie
persecute
start learning
prześladować
ratify documents/ a treaty
start learning
ratyfikować dokumenty/traktat
relocation
start learning
przesiedlenie
resolve political crises
start learning
rozwiązywać kryzysy polityczne
sanctuary
start learning
schronienie
settlement
start learning
porozumienie, ugoda
sort out disputes between member
start learning
states rozwiązywać spory pomiędzy państwami członkowskimi
spark
start learning
wywołać
speaker
start learning
marszałek (w parlamencie)
take in refugees
start learning
przyjąć uchodźców
sort out disputes between member states
start learning
rozwiązywać spory pomiędzy panstwami członkowskimi
under the terms of (a deal)... na mocy (umowy)
start learning
na warunkach (umowa) ... na mocy (umowy)
vote of approval
start learning
absolutorium

You must sign in to write a comment