unaczynienie tętnicze kończyny piersiowej

 0    42 flashcards    agan4
print play test yourself
 
Question Answer
tętnica pachowa
start learning
arteria axillaris
gałąź naramienna
start learning
genere deltoideus
tętnica piersiowa zewnętrzna
start learning
arteria thoracica externa
t. piersiowa boczna
start learning
a. thoracica lateralis
t. podłopatkowa
start learning
a. subscapularis
t. okalająca ramię doogonowa
start learning
a. circumflexa humeri caudalis
t. odżywcza kości ramiennej
start learning
a. nutricia humeri
t. poboczna środkowa
start learning
a. collateralis media
t. piersiowo-grzbietowa
start learning
a. thoracodorsalis
t. okalająca łopatkę
start learning
a. circumflexa scapulae
t. okalająca ramię doczaszkowa
start learning
a. circumflexa humeri cranialis
t. ramienna
start learning
a. brachialis
t. głęboka ramienia
start learning
a. profunda brachii
t. mięśnia dwugłowego ramienia
start learning
a. bicipitalis
t. poboczna łokciowa
start learning
a. collateralis ulnaris
tt. promieniowe powierzchniowe
start learning
aa. radiales superficiales
t. przedramienna powierzchniowa doczaszkowa
start learning
a. antebrachialis superficialis cranialis
gałąź przyśrodkowa
start learning
ramus medialis
t. grzbietowa wspólna palców II-IV
start learning
a. digitalis dorsalis communes II-IV
tt. grzbietowe własne palców
start learning
a.a. digitales dorsales propriae
t. poprzeczna łokcia
start learning
a. trasversa cubiti
t. głęboka przedramienia
start learning
a. profunda antebrachii
t. międzykostna wspólna
start learning
a. interossea communis
t. łokciowa
start learning
a. ulnaris
t. wsteczna łokciowa
start learning
a. recurrens ulnaris
gałąź nadgarstkowo-grzbietowa
start learning
ramus carpii dorsalis
t. grzbietowa palca V odosiowa
start learning
a. digitalis V abaxialis
t. międzykostna doczaszkowa
start learning
a. interossea cranialis
t. wsteczna międzykostna
start learning
a. recurrens interossea
t. międzykostna doogonowa
start learning
a. interossea caudalis
gałąź międzykostna
start learning
ramus interosseus
gałąź powierzchowna
start learning
ramus superficialis
gałąź głęboka
start learning
ramus profundus
tętnica pośrodkowa
start learning
a. mediana
t. grzbietowa palca I odosiowa
start learning
a. digitalis dorsalis abaxiale
sieć grzbietowa nadgarstka
start learning
rete carpi dorsalis
łuk dłoniowy głęboki
start learning
arcus palmaris profundus
tt. dłoniowe śródręcza I-IV
start learning
aa. metacapaes palmares I-IV
gałąź przeszywająca bliższa i dalsza
start learning
r. perforans proximalis et distalis
tt. dłoniowe własne palców
start learning
aa. digitales palmares propriae
łuk końcowy
start learning
arcus terminalis
t. międzypalcowa
start learning
a. interdigitalis

You must sign in to write a comment