Układ kostny - anatomia człowieka/ studia

 0    64 flashcards    kgrodzicka97
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Rodzaje kości
start learning
Kości: długie, krótkie, różnokształtne i płaskie
Przykłady kości płaskiej, różnokształtnej, długiej i krótkiej
start learning
Kość płaska: łopatka; Kość różnokształtna: kręgi; Kość długa: udowa: Kość krótka: kości nadgarstka, stępu
Jakie funkcje pełni szkielet?
start learning
Pełni funkcję podporową i ochronną.
Jak dzielimy połączenia między kościami?
start learning
Dzielimy na połączenia stałe i ruchome, czyli stawy.
Za pomocą czego mogą łączyć się ze sobą kości?
start learning
Za pomocą tkanki łącznej, chrzęstnej lub przy udziale mazi stawowej.
Budowa stawu
start learning
Powierzchnia stawowa, chrząstka stawowa, torebka stawowa, jama stawowa, maź stawowa, więzadła
Rodzaje stawów
start learning
Kuliste, eliptyczne, siodełkowe, cylindryczne, bloczkowe
Budowa kręgu
start learning
Trzon, otwór kręgowy, łuk, wyrostek kolczysty, wyrostek poprzeczny wyrostek stawowy, wcięcie kręgowe
Kręg szczytowy budowa
start learning
łuk przedni, łuk tylny, dołek zęba, otwór wyrostka poprzecznego, dołek stawowy górny
Kręg obrotowy budowa
start learning
trzon, ząb, wyrostek kolczysty, otwór kręgowy, powierzchnia stawowa górna, powierzchnia stawowa dolna, otówr wyrostka poprzecznego
Z ilu zrośniętych kręgów zbudowana jest kość krzyżowa?
start learning
Z 5ciu
Ile kręgów średnio posiada człowiek?
start learning
33-34
Z ilu kręgów składa się kośc guziczna?
start learning
Składa się z 3 lub 4 szczątkowych kręgów guzicznych.
Z czego składa się klatka piersiowa?
start learning
Z 12 par żeber, mostka i 12 kręgów piersiowych
Czym charakteryzują się żebra prawdziwe i rzekome i wolne?
start learning
Żebra prawdziwe łączą się bezpośrednio z żebrami, a rzekome nie łączą się pośrednio z mostkiem lub też nie łączą się wcale, a wolne nie dochodza do mostka
Na jakie części dzieli się kręgosłup i ile jest w nich kręgów?
start learning
Dzieli sie na część szyjną- 7 kręgów, piersiową - 12 kręgów, lędźwiową - 5 kręgów, krzyżową - 5 kręgów i guziczną - 4/5 zrośnięte kręgi
Z czego składa sie żebro?
start learning
z kości żebrowej i chrząstki żebrowej
Z czego składa się mostek?
start learning
Z rękojeści, trzonu i wyrostka mieczykowatego
Jak dzielimy połączenia kręgosłupa i klatki piersiowej
start learning
Dzielimy na: połączenia w obrębie kręgosłupa; połeączenia kręgosłupa z czaszką; połączenia kręgosłupa z żebrami i połączenia żeber i mostka
Za pomocą czego są połączenia w obrębie kręgosłupa
start learning
za pomocą więzadeł(długich i krótkich), krążków międzykręgowych i stawów
Jakie wyróżaniamy stawy w obrębie połączeń kręgosłupa z czaszką?
start learning
Stawy szczytowo-obrotowe i stawy szczytowo-potyliczne
Wymień połączenia kręgosłupa z żebrami
start learning
Stawy głów żeber, stawy żebrowo-poprzeczne
Połączenia żeber i mostka
start learning
Za pomocą stawu żebrowo-mostkowego; połączeń żeber kostynych z chrząstkami żebrowymi, stawy międzychrząstkowe i chrząstkozrosty mostkowe
Co to jest lordoza i kifoza i gdzie występuje?
start learning
Lordoza to wypukłość do przodu występująca w części szyjnej i lędźwiowej a kifoza to wypukłość ku tyłowi występująca w częsci piersiowej i krzyżowej
Wymień kości kończyny górnej
start learning
Obojczyk, łopatka, kość ramienna, kość łokciowa, kość promieniowa, kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców ręki
Opisz budowę łopatki
start learning
Dół nadgrzebieniowy, dół podgrzebieniowy, grzebień łopatki, wyrostek barkowy, wydrążenie stawowe, wyrostek kruczy, dół podłopatkowy, brzeg górny, kąt górny, brzeg przyśrodkowy, kąt dolny, brzeg boczny i kąt boczny
Opisz budowę kości ramiennej
start learning
głowa, guzek mniejszy, grzebień guzka mniejszego i większego, guzowatość naramienna, dół dziobasty, nadkłykieć boczny, nadkłykieć przyśrodkowy, bloczek, główka
Jakie kości budują kości przedramienia?
start learning
Kości: łokciowa i promieniowa
Jakie wyróżniamy kości w kościach ręki?
start learning
Wyróżniamy kości nadgarstka, śródręcza i palców
Jak są zbudowane kości ręki?
start learning
Kości ręki: kości nadgarstka, kości śródręcza, kości palców, paliczki bliższe, paliczki środkowe i paliczki dalsze
Wymień kości nadgarstka
start learning
K. łódeczkowata, K. księżycowata, k. trójgraniasta, k. grochowata, k. czworoboczna większa, k. czworoboczna mniejsza, k. główkowata, k. haczykowata
Jakie wyróżniamy stawy w obrębie obręczy kończyny górnej?
start learning
Staw mostkowo-obojczykowy i staw barkowo-obojczykowy
Jakie wyróżniamy połączenia kończyny górnej wolnej?
start learning
Do połączeń kończyny górnej wolnej należą: staw ramienny, staw łokciowy, staw promieniowo-łokciowy dalszy, staw promieniowo-nadgarstkowy, stawy ręki
Wymień kości kończyny dolnej
start learning
Kośc biodrowa, łonowa, kulszowa, udowa, piszczelowa, strzałkowa, kości stępu, kość skokowa, kość piętowa
Opisz budowę miednicy
start learning
Kość krzyżowa, kośc miedniczna, spojenie łonowe, guz kulszowy, linia graniczna
Co to jest panewka i gdzie się znajduje?
start learning
Panewka znajduje się na zewnętrznej powierzchni kości miednicznej i razem z głową kości udowej buduje staw biodrowy
Opisz budowę kości udowej
start learning
Głowa, dołek głowy, szyjka, krętarz większy, krętarz mniejszy, guzowatość pośladkowa, kłykieć przyśrodkowy, kłykieć boczny i dół międzykłykciowy
Opisz budowę rzepki
start learning
Rzepka, jest małą, trójkątną kością, włączoną w ścięgno mięśnia czworogłowego uda
Wymień kości goleni
start learning
Kośc piszczelowa i strzałka
Jakie kości tworzą stopę?
start learning
Kości stępu, śródstopia i palców
Z jakich kości jest stęp?
start learning
Z kości: skokowej, piętowej, łódkowatej, sześciennej i trzech klinowatych
Jaka kość stępu jest największa?
start learning
Kośc piętowa
Jakie stawy należą do połączeń obręczy?
start learning
Stawy krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe i więzozrosty miednicy
Wymień połączenia kończyny dolnej wolnej
start learning
Staw biodrowy, staw kolanowy, staw skokowo-goleniowy, stawy stępu
Jak dzielimy czaszkę?
start learning
Mózgoczaszka i trzewioczaszka
Wymień nerwy czaszkowe
start learning
Nici węchowe, Nerw wzrokowy, Nerw okoruchowy, Nerw bloczkowy, Nerw trójdzielny, Newr odwodzący, Nerw twarzowy, Nerw przedsionkowo-ślimakowy, Nerw językowo-gardłowy, Nerw błędny, Nerw dodatkowy, Nerw podjęzykowy
Jakie kości tworzą część mózgową?
start learning
Nieparzyste: potyliczna, klinowa i czołowa. Parzyste: skroniowa i ciemieniowa
Z czego składa się kość klinowa?
start learning
Z trzony i trzech par wyrostków: skrzydła większego i mniejszego oraz wyrostka skrzydłowatowego
Z jakich części składa się kość skroniowa?
start learning
Z części skalistej (piramidy), częsci sutkowej, części bębenkowej i łuski
Jakie kości wchodzą w skład części twarzowej?
start learning
Parzyste: szczęka, kość podniebienna, kość jarzmowa, kość łzowa, kość nosowa, małżowina nosowa dolna. Nieparzyste: żuchwa, kość sitowa i lemiesz
Z czego składa się szczęka?
start learning
Z trzonu, wyrostka czołowego, podniebiennego, jarzmowego i zębodołowego
Z czego składa się kość sitowa?
start learning
Z blaszki poziomej i pionowej oraz dwóch błędnikoów sitowych
Jakie można wyróżnić ściany w obrębie czaszki jako całości?
start learning
Ścianę górną (sklepienie czaszki), Ścianę dolną (podstawę czaszki), ścianę przednią, ścianę boczną i ścianę tylną
Na jakie doły dzieli się podstawa czaszki?
start learning
Dół przedni czaszki, dół środkowy czaszki, dół tylny czaszki
Co tworzy ścianę przednią czaszki?
start learning
Dwa oczodoły, jama nosowa, parzyste kości jarzmowe, szczęka prawa i lewa, łuk zębowy dolny i górny oraz żuchwa
Co buduje ścianę boczną czaszki?
start learning
Kość czołowa, klinowa, ciemieniowa, skroniowa i potyliczna
Co tworzy ścianę tylną czaszki?
start learning
Łuska kości potylicznej
Jakie połączenia występują w obrębie czaszki?
start learning
Połączenia włókniste, chrząstkozrosty i stawy
Co występuje u noworodków?
start learning
Ciemiączko
Gdzie znajdują się szwy?
start learning
Są głównie na sklepieniu i na ścianach bocznych czaszki.
Co to są wklinowania?
start learning
To odmiana więzozrostów i dotyczy zębów wklinowanych do zębodołów
Co to są chrząstkozrosty i gdzie występują?
start learning
to połączenia występujące głównie w podstawie czaszki
Wymień stawy stępu
start learning
Staw skokowo-piętowo-łódkowy, skokowo-piętowy, piętowo-sześcienny, łódkowo-klinowy i stawy międzyklinowe
Jakie wyróżniamy stawy ręki?
start learning
Stawy nadgarstka, śródręcza i palców

Anatomia człowieka – jak to ugryźć?

Temat niełatwy, raczej nudny – mowa o anatomii, zmorze studentów, głównie dlatego, że bardzo trudno jest nauczyć się nazw wszystkich kości, zapamiętać poszczególne części układów, już nie wspominając o nazwach łacińskich. Na szczęście na Fiszkotece masz dostęp do wielu ciekawych lekcji, które pomogą Ci utrwalić wszystkie zagadnienia z anatomii i możesz być pewny, że następny egzamin zdasz na 5.

Układ kostny człowieka

Układ kostny jest jednym z wielu skomplikowanych układów w naszym ciele. Należy do niego np. czaszka, ale ogólnie mówi się, że układ kostny to po prostu szkielet człowieka. Jeżeli zastanawiasz się, jakie funkcje pełni układ kostny, to odpowiedź na pewno otrzymasz, korzystając z tej lekcji. Oprócz tego dowiesz się też, jakie są rodzaje kości, poznasz budowę i rodzaje stawów, oraz budowę kręgów. W lekcji został omówiony cały szkielet, więc nic Cię nie ominie.

Anatomia na Fiszkotece

Ta dziedzina jest na tyle rozległa, że na pewno jedna lekcja Fiszkoteki nie jest w stanie jej w całości omówić. Znajdziesz tutaj jednak o wiele więcej przydatnych zestawów np. o układzie krążenia czy nerwowym. Aby ułatwić Ci szukanie, zebraliśmy trzy ciekawe lekcje, które powinny Cię zainteresować: Układy narządów, układ krwionośny i układ ruchu.

You must sign in to write a comment