Turkish sentences from Tatoeba 8

 0    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I can't wait any more.
start learning
Ben daha fazla bekleyemem.
I carried three books.
start learning
Ben üç kitap taşıdım.
I come from Australia.
start learning
Avustralya'lıyım.
I did not meet anyone.
start learning
Ben kimseye rastlamadım.
I didn't get his joke.
start learning
Ben onun şakasını anlamadım.
I didn't get the joke.
start learning
Ben fıkrayı anlamadım.
I didn't study at all.
start learning
Hiç çalışmadım.
I dislike being alone.
start learning
Ben yalnız olmaktan hoşlanmam.
I do not get up early.
start learning
Erken kalkmam.
I do not go to school.
start learning
Ben okula gitmem.
I do not like science.
start learning
Ben bilimi sevmiyorum.
I don't care for beer.
start learning
Ben bira istemiyorum.
I don't care for eggs.
start learning
Yumurtalar umurumda değil.
I don't want meat.
start learning
Et istemiyorum.
I don't care for wine.
start learning
Ben şarap istemiyorum.
I don't drink alcohol.
start learning
Ben alkol içmem.
I don't have a ticket.
start learning
Benim bir biletim yok.
I don't have any pens.
start learning
Hiç kalemim yok.
I don't know anything.
start learning
Bir şey bilmiyorum.
I don't know his name.
start learning
Ben onun adını bilmiyorum.
I don't like drinking.
start learning
Ben içmeyi sevmiyorum.
I don't like her face.
start learning
Ben onun yüzünü sevmiyorum.
I don't like homework.
start learning
Ben ödev sevmiyorum.
I don't like studying.
start learning
Ben eğitimi sevmiyorum.
I don't like this hat.
start learning
Ben bu şapkayı sevmiyorum.
I don't like this one.
start learning
Ben bunu sevmiyorum.
I don't mind the cold.
start learning
Ben soğuğu umursamıyorum.
I don't mind the heat.
start learning
Sıcaklığı umursamıyorum.
I don't see Tom often.
start learning
Ben sık sık Tom'u görmem.
I don't want any more.
start learning
Ben artık istemiyorum.
I explained it to him.
start learning
Ben onu ona açıkladım.
I feed meat to my dog.
start learning
Benim köpeğimi etle besledim.
I feel like going out.
start learning
Canım dışarı gitmek istiyor.
I feel terrible today.
start learning
Ben bugün berbat hissediyorum.
I forgave his mistake.
start learning
Ben onun hatasını bağışladım.
I found out the truth.
start learning
Ben gerçeği öğrendim.
I found the book easy.
start learning
Ben kitabı kolay buldum.
I found the box empty.
start learning
Kutuyu boş buldum.
I found the game easy.
start learning
Ben oyunu kolay buldum.
I gave him my address.
start learning
Ona adresimi verdim.
I gave my cold to him.
start learning
Soğuk algınlığımı ona bulaştırdım.
I get lonely at times.
start learning
Bazen yalnız hissediyorum.
I go to bed about ten.
start learning
Ben yaklaşık onda yatağa giderim.
I go to bed at eleven.
start learning
Ben onda yatağa giderim.
I go to church by car.
start learning
Ben araba ile kiliseye giderim.
I go to school by bus.
start learning
Okula otobüs ile giderim.
I got a big pay raise.
start learning
Ben büyük bir ücret artışı aldım.
I got off at the park.
start learning
Ben parkta indim.
I got out of the taxi.
start learning
Taksiden indim.
I got wet to the skin.
start learning
İliklerime kadar ıslandım.
I guess you are right.
start learning
Haklısınız sanırım.
I guess you are right.
start learning
Sanırım haklısınız.
I had a narrow escape.
start learning
Zor kurtuldum.
I had a new suit made.
start learning
Yeni bir takım yaptırdım.
I had a race with him.
start learning
Onunla bir yarışım vardı.
I had my fortune told.
start learning
Ben falıma baktırdım.
I had my money stolen.
start learning
Paramı çaldırdım.
I had my room cleaned.
start learning
Odamı temizlemiştim.
I had my watch stolen.
start learning
Saatimi çaldırdım.
I had no other choice.
start learning
Başka seçimim yoktu.
I had to get up early.
start learning
Erken kalkmak zorundaydım.
I handed him a map.
start learning
Ona bir harita verdim.
I have a bad headache.
start learning
Korkunç derecede başım ağrıyor.
I have a favor to ask.
start learning
Bana bir iyilik yapmanı istiyorum.
I have a headache now.
start learning
Şimdi bir baş ağrım var.
I have a large family.
start learning
Benim büyük bir ailem var.
I have a slight fever.
start learning
Benim hafif bir ateşim var.
I have a student visa.
start learning
Benim bir öğrenci vizem var.
I have a tourist visa.
start learning
Benim bir turist vizem var.
I have an old bicycle.
start learning
Benim eski bir bisikletim var.
I have another sister.
start learning
Benim başka bir kız kardeşim var.
I have been to Canada.
start learning
Kanada'dadaydım.
I have been to London.
start learning
Londra'da bulundum.
I have class tomorrow.
start learning
Yarın dersim var.
I have got a new bike.
start learning
Benim yeni bir bisikletim var.
I have just come here.
start learning
Buraya az önce geldim.
I have kidney trouble.
start learning
Böbrek sorunum var.
I have life insurance.
start learning
Hayat sigortam var.
I have lost my pencil.
start learning
Ben kalemimi kaybettim.
I lost my purse.
start learning
Cüzdanımı kaybettim.
I have lost my wallet.
start learning
Ben cüzdanımı kaybettim.
I have many abilities.
start learning
Pek çok yeteneklerim var.
I have met her before.
start learning
Daha önce onunla tanıştım.
I have met him before.
start learning
Onunla daha önce tanıştım.
I have no money today.
start learning
Bugün hiç param yok.
I have nothing to say.
start learning
Söyleyecek bir şeyim yok.
I have three brothers.
start learning
Üç erkek kardeşim var.
I have to go shopping.
start learning
Ben alışverişe gitmek zorundayım.
I haven't decided yet.
start learning
Ben henüz karar vermedim.
I hear Robert is sick.
start learning
Robert'n hasta olduğunu duydum.
I hear Robert is sick.
start learning
Robert'ın hasta olduğunu duyuyorum.
I heard a funny noise.
start learning
Ben tuhaf bir gürültü duydum.
I heard the bell ring.
start learning
Ben zilin çaldığını duydum.
I heard the door open.
start learning
Ben kapının açıldığını duydum.
I hid under the table.
start learning
Ben masanın altına saklandım.
I hit him on the chin.
start learning
Onun çenesine vurdum.
I hope you'll like it.
start learning
Ondan hoşlanacağınızı umuyorum.
I know it well enough.
start learning
Ben onu yeterince iyi tanıyorum.
I know where he lives.
start learning
Onun nerede yaşadığını biliyorum.
I know where you live.
start learning
Nerede yaşadığınızı biliyorum.
I know you are clever.
start learning
Akıllı olduğunu biliyorum.
I know you don't care.
start learning
Umurunda olmadığını biliyorum.
I laughed at his joke.
start learning
Onun şakasına güldüm.
I lent him a magazine.
start learning
Ona bir dergi ödünç verdim.
I like dogs very much.
start learning
Ben köpekleri çok severim.
I like English better.
start learning
İngilizceyi daha çok severim.
I like Kenshin Uesugi.
start learning
Kenshin Uesugi'i seviyorum.
I like playing sports.
start learning
Spor yapmayı severim.
I like playing tennis.
start learning
Ben tenis oynamayı seviyorum.
I like Sachiko better.
start learning
Sachiko'yu daha çok seviyorum.
I like skating better.
start learning
Patenle kaymayı daha çok severim.
I like that young man.
start learning
O genç adamı seviyorum.
I like the color blue.
start learning
Ben mavi renkten hoşlanırım.
I like their pictures.
start learning
Ben onların resimlerini seviyorum.
I like this book best.
start learning
En çok bu kitabı seviyorum.
I like this love song.
start learning
Bu aşk şarkısını severim.
I like to play soccer.
start learning
Futbol oynamayı severim.
I live in the country.
start learning
Ben kırsal kesimde yaşamaktayım.
I looked into the box.
start learning
Ben kutuya baktım.
I love rock musicians.
start learning
Rock müzisyenleri seviyorum.
I love roller skating.
start learning
Ben pateni seviyorum.
I made a doll for Ann.
start learning
Ann için bir bebek yaptım.
I met her an hour ago.
start learning
Ben bir saat önce onunla karşılaştım.
I met her by accident.
start learning
Tesadüfen onunla karşılaştım.
I met Ken at the park.
start learning
Parkta Ken'le karşılaştım.
I met your girlfriend.
start learning
Ben senin kız arkadaşınla karşılaştım.
I must go and see him.
start learning
Gitmeliyim ve onunla görüşmeliyim.
I must help my mother.
start learning
Anneme yardımcı olmalıyım.
I must hurry to class.
start learning
Hemen sınıfa gitmeliyim.
I must ride a bicycle.
start learning
Ben bisiklete binmek zorundayım.
I need a bit of sugar.
start learning
Benim biraz şekere ihtiyacım var.
I need it by tomorrow.
start learning
Yarına kadar ona ihtiyacım var.
I need to get a stamp.
start learning
Ben bir pul almalıyım.
I never hear anything.
start learning
Ben asla bir şey duymuyorum.
I never liked biology.
start learning
Ben biyolojiyi hiç sevmedim.
I often get the blues.
start learning
Ben sık sık efkarlanırım.
I owe her 100,000 yen.
start learning
Ona 100.000 yen borçluyum.
I owe you ten dollars.
start learning
Sana on dolar borçluyum.
I paid for the damage.
start learning
Ben, hasar için ödeme yaptım.
I prefer cats to dogs.
start learning
Kedileri köpeklere tercih ederim.
I prefer fish to meat.
start learning
Balığı ete tercih ederim.
I ran a race with him.
start learning
Onunla bir yarış yaptım.
I ran away in a hurry.
start learning
Aceleyle kaçtım.
I ran toward the door.
start learning
Ben kapıya doğru koştum.
I rarely catch a cold.
start learning
Ben nadiren soğuk algınlığı olurum.
I really do want that.
start learning
Ben gerçekten onu istiyorum.
I really like my job.
start learning
İşimi gerçekten seviyorum.
I really wanted to go.
start learning
Ben gerçekten gitmek istedim.
I remember seeing her.
start learning
Onu gördüğümü hatırlıyorum.
I remember the letter.
start learning
Ben mektubu hatırlıyorum.
I saw him in the park.
start learning
Ben onu parkta gördüm.
I saw him twice today.
start learning
Ben bugün onu iki kez gördüm.
I saw my sister there.
start learning
Ben orada kızkardeşimi gördüm.
I saw Tom play tennis.
start learning
Tom'un tenis oynadığını gördüm.
I say it all the time.
start learning
Ben onu her zaman söylerim.
I see a red car ahead.
start learning
Ben önde kırmızı bir araba görüyorum.
I shave every morning.
start learning
Ben her sabah tıraş olurum.
I stayed home all day.
start learning
Bütün gün evde kaldım.
I stayed up all night.
start learning
Ben bütün gece yatmadım.
I sympathize with you.
start learning
Sana sempati duyuyorum.
I think I need braces.
start learning
Sanırım pantolon askısına ihtiyacım var.
I think Tom likes you.
start learning
Sanırım Tom senden hoşlanıyor.
I thought he was sick.
start learning
Ben onun hasta olduğunu düşündüm.
I thought it was true.
start learning
Ben onun doğru olduğunu düşündüm.
I told him what to do.
start learning
Ne yapacağımı ona söyledim.
I took a swing at him.
start learning
Ben ona bir yumruk attım.
I turned the doorknob.
start learning
Kapı kolunu çevirdim.
I used my imagination.
start learning
Ben hayal gücümü kullandım.
I usually get up late.
start learning
Ben genellikle geç kalkarım.
I usually play tennis.
start learning
Ben genellikle tenis oynarım.
I walked about a mile.
start learning
Ben yaklaşık bir mil yürüdüm.
I want a book to read.
start learning
Okumak için bir kitap istiyorum.
I want to be a doctor.
start learning
Ben bir doktor olmak istiyorum.
I want to go to Italy.
start learning
İtalya'ya gitmek istiyorum.
I want to go with you.
start learning
Ben sizinle birlikte gitmek istiyorum.
I want to leave early.
start learning
Ben erken ayrılmak istiyorum.
I want to lose weight.
start learning
Ben kilo vermek istiyorum.
I want to sing a song.
start learning
Ben bir şarkı söylemek istiyorum.
I want to take a rest.
start learning
Ben dinlenmek istiyorum.
I want to talk to her.
start learning
Onunla konuşmak istiyorum.
I want to visit Korea.
start learning
Kore'yi görmek istiyorum.
I want you to see her.
start learning
Ben onu görmeni istiyorum.
I was a healthy child.
start learning
Ben sağlıklı bir çocuktum.
I was a little afraid.
start learning
Ben biraz korkuyordum.
I was born in America.
start learning
Ben Amerika'da doğdum.
I was deceived by him.
start learning
Onun tarafından aldatıldım.
I was falsely accused.
start learning
Ben yanlışlıkla suçlandım.
I was happy yesterday.
start learning
Dün mutluydum.
I was not a bit tired.
start learning
Ben hiç te yorgun değildim.
I wasn't always happy.
start learning
Ben her zaman mutlu değildim.
I watch TV off and on.
start learning
Ara sıra televizyon izlerim.
I wear contact lenses.
start learning
Kontakt lens kullanıyorum.
I went out by bicycle.
start learning
Ben bisikletle dışarı gittim.
I went to the station.
start learning
Ben istasyona gittim.
I went up to the door.
start learning
Kapıya tırmandım.
I will do it tomorrow.
start learning
Onu yarın yapacağım.
I will get it for you.
start learning
Onu sizin için alacağım.
I will give it to you.
start learning
Onu sana vereceğim.
I will go if you come.
start learning
Eğer gelirsen gideceğim.
I will make her happy.
start learning
Onu mutlu edeceğim.
I will make you happy.
start learning
Ben seni mutlu edeceğim.
I wish I had seen her.
start learning
Keşke onu görseydim.
I wish I were younger.
start learning
Keşke daha genç olsam.
I wish to be a doctor.
start learning
Bir doktor olmak istiyorum.
I won't see her again.
start learning
Ben onu tekrar görmeyeceğim.
I wonder who they are.
start learning
Ben kim olduklarını merak ediyorum.
I work for a hospital.
start learning
Ben bir hastane için çalışıyorum.
I would rather go out.
start learning
Dışarı çıkmayı tercih ederim.
I would rather not go.
start learning
Gitmeyi tercih etmiyorum.
I'd bet my life on it.
start learning
Ben hayatımı bahis ediyorum.
I'd like orange juice.
start learning
Ben portakal suyu istiyorum
I'd like to check out.
start learning
Ben kontrol etmek istiyorum.
I'd like to go skiing.
start learning
Ben kayağa gitmek istiyorum.
I'd like you to drive.
start learning
Senin sürmeni istiyorum.
I'll be busy tomorrow.
start learning
Ben yarın meşgul olacağım.
I'll be there at once.
start learning
Derhal orada olacağım.
I'll call him tonight.
start learning
Onu bu gece arayacağım.
I'll call you at noon.
start learning
Ben öğleyin sizi ararım.
I'll do as you advise.
start learning
Tavsiye ettiğiniz gibi yapacağım.
I'll drive to Detroit.
start learning
Detroit'e gideceğim.
I'll get some glasses.
start learning
Birkaç bardak getireceğim.
I'll go meet him soon.
start learning
Kısa sürede onunla buluşmaya gideceğim.
I'll love you forever.
start learning
Seni ebediyen seveceğim.
I'll make some coffee.
start learning
Biraz kahve yapacağım.
I'll make tea for you.
start learning
Senin için çay yapacağım.
I'll meet them at six.
start learning
Saat altıda onları karşılayacağız.
I'll miss you so much.
start learning
Seni çok özleyeceğim.
I'll pick him up at 5.
start learning
Saat 5:00'da onu alacağım.
I'll see you Saturday.
start learning
Cumartesi görüşürüz.
I'll show you my room.
start learning
Ben sana odamı göstereceğim.
I'll show you the way.
start learning
Ben size yolu göstereceğim.
I'll stand up for you.
start learning
Ben seni savunacağım.
I'll stay if it rains.
start learning
Eğer yağmur yağarsa kalacağım.
I'll take these roses.
start learning
Ben bu gülleri alacağım.
I'll tell him so then.
start learning
Ben ona daha sonra söylerim.
I'll tell you a story.
start learning
Ben size bir hikaye anlatacağım.
I'll water the garden.
start learning
Bahçeyi sulayacağım.
I'm a big fan of golf.
start learning
Ben golfün büyük bir hayranıyım.
I'm a councillor, too.
start learning
Ben de, bir belediye meclisi üyesiyim.
I'm a country boy now.
start learning
Şimdi, bir taşra çocuğuyum.
I'm about ready to go.
start learning
Neredeyse gitmeye hazırım.
I'm all for your plan.
start learning
Tamamen senin planı destekliyorum.
I'm busy all the time.
start learning
Ben her zaman meşgulüm.
I'm doing my homework.
start learning
Ev ödevimi yapıyorum.
I'm from Tokyo, Japan.
start learning
Ben Tokyo, Japonya' lıyım.
I'm glad I could help.
start learning
Ben yardım edebildiğime sevindim.
I'm glad to hear that.
start learning
Bunu duyduğuma sevindim.
I'm glad you liked it.
start learning
Onu beğendiğine memnun oldum.
I'm going to Hokkaido.
start learning
Hokkaido'ya gidiyorum.
I'm going to the bank.
start learning
Ben bankaya gidiyorum.
I'm just doing my job.
start learning
Ben sadece işimi yapıyorum.
I'm leaving it to you.
start learning
Onu size bırakıyorum.
I'm leaving on Sunday.
start learning
Pazar günü gidiyorum.
I'm looking for a job.
start learning
Bir iş arıyorum.
I'm not hungry at all.
start learning
Ben hiç aç değilim.
I'm playing a TV game.
start learning
Ben bir TV oyunu oynuyorum.
I'm sure he will come.
start learning
Ben onun geleceğinden eminim.
I'm tied up right now.
start learning
Ben şu anda bağlıyım.
I'm tired of studying.
start learning
Ben eğitimden yoruldum.
I'm too tired to walk.
start learning
Yürümekten yoruldum.
I'm used to the noise.
start learning
Ben gürültüye alışkınım.
I've been there twice.
start learning
Ben iki kez orada bulundum.
I've been to the bank.
start learning
Bankadaydım.
I've been to the mall.
start learning
Alışveriş merkezine gittim.
I've climbed Mt. Fuji.
start learning
Mt. Fuji'ye tırmandım.
I've had a good sleep.
start learning
İyi bir uyku aldım.
I've run out of money.
start learning
Benim param bitti.
Is it a boy or a girl?
start learning
O, bir erkek mi yoksa bir kız mı?
Is it a direct flight?
start learning
O bir direkt uçuş mu?
Is it near your house?
start learning
O, evinize yakın mı?
Is it too far to walk?
start learning
Yürümek için çok uzak mı?
Is Okayama a big city?
start learning
Okayama büyük bir şehir mi?
Is that a common name?
start learning
O bir ortak isim midir?
Is that clock working?
start learning
O saat işliyor mu?
Is there a difference?
start learning
Bir fark var mıdır?
Is this a local train?
start learning
Bu yerel bir tren mi?
Is this your umbrella?
start learning
O senin şemsiyen mi?
Is your baby sleeping?
start learning
Bebeğinizin uyuyor mu?
Is your watch correct?
start learning
Saatinizin doğru mudur?
Isn't the answer easy?
start learning
Cevap kolay değil mi?
It frosted last night.
start learning
Dün gece buz tuttu.
It is of little value.
start learning
O, çok az değerlidir.
It is raining heavily.
start learning
Aşırı derecede yağmur yağıyor.
It is Sunday tomorrow.
start learning
Yarın pazar.
Tomorrow is Sunday.
start learning
Yarın Pazar.
It is too hot to work.
start learning
Hava çalışılmayacak kadar çok sıcak.
It is too warm for me.
start learning
Hava benim için çok sıcak.
It is under the chair.
start learning
O, sandalyenin altında.
It may not be a dream.
start learning
Bu bir rüya olmayabilir.
It serves our purpose.
start learning
Bu bizim amacımıza hizmet eder.
It takes two to tango.
start learning
Tango yapmak iki kişi gerektirir.
It tastes really good.
start learning
Onun tadı gerçekten iyi.
It was a terrible day.
start learning
O korkunç bir gündü.
It was a very hot day.
start learning
O çok sıcak bir gündü.
It was cold yesterday.
start learning
Dün soğuktu.
It was extremely cold.
start learning
Hava son derece soğuktu.
It was hot last night.
start learning
Dün gece sıcaktı.
It was real hard work.
start learning
O gerçekten zor bir işti.
It was Saturday night.
start learning
Cumartesi gecesi idi.
It was sunny and warm.
start learning
Hava güneşli ve sıcaktı.
That was so cool.
start learning
O çok güzeldi.
It was very difficult.
start learning
O çok zordu.
It will be ready soon.
start learning
Yakında hazır olacak.
It will clear up soon.
start learning
Yakında hava açık olacak.
It won't take so long.
start learning
O kadar uzun sürmez.
It'll definitely rain.
start learning
Yağmur kesinlikle yağacak.
It's a common mistake.
start learning
Bu yaygın bir hatadır.
It's almost rush hour.
start learning
Neredeyse yoğun saatler.
It's been a long time.
start learning
Uzun bir zaman oldu.
It's midnight already.
start learning
Zaten gece yarısı.
It's my favorite food.
start learning
Bu benim favori yiyeceğim.
It's my favorite song.
start learning
Bu benim en sevdiğim şarkı.
Nice to meet you.
start learning
Tanıştığımıza memnun oldum.
It's OK not to eat it.
start learning
Onu yemek zorunda değilsin.
It's our duty to help.
start learning
Yardımcı olmak bizim görevimizdir.
It's really hot there.
start learning
Hava orada gerçekten çok sıcak.
It's time for a break.
start learning
Mola zamanı.
Jack can speak French.
start learning
Jack Fransızca konuşabilir.
Jane looks very happy.
start learning
Jane çok mutlu görünüyor.
Jane plays tennis too.
start learning
Jane de tenis oynar.
Jane plays tennis too.
start learning
Jane de tenis oynuyor.
Jim can read Japanese.
start learning
Jim Japonca okuyabilir.
John broke the window.
start learning
John pencereyi kırdı.
John built a bookcase.
start learning
John bir kitaplık yaptı.
John is good at chess.
start learning
John satrançta iyidir.
John is on duty today.
start learning
John bugün görevde.
Judy dances very well.
start learning
Judy çok iyi dans eder.
Just a moment, please.
start learning
Bir saniye, lütfen.
Kate came home by bus.
start learning
Kate otobüsle eve geldi.
Kate is very charming.
start learning
Kate çok çekici.
Keep in touch with me.
start learning
Benimle iletişimi koparmayın.
Keep next Sunday free.
start learning
Önümüzdeki Pazar gününü boş tutun.
Keep your hands clean.
start learning
Ellerini temiz tut.
Leave it off the list.
start learning
Onu listeden kaldırın.
Leave my camera alone.
start learning
Benim kameramı yalnız bırakın.
Let in some fresh air.
start learning
Biraz temiz hava girsin.
Let me fix the switch.
start learning
Anahtarı onarayım.
Let the bird fly away.
start learning
Kuşun uçmasına izin ver.
Let's ask the teacher.
start learning
Öğretmene soralım.
Let's call him Snoopy.
start learning
Ona Snoopy diyelim.
Let's eat out tonight.
start learning
Bu gece dışarıda yiyelim.
Let's get off the bus.
start learning
Otobüsten inelim.
Let's get out of here.
start learning
Buradan çıkalım.
Let's go to the beach.
start learning
Haydi plaja gidelim.
Let's have a go at it.
start learning
Onu bir deneyelim.
Let's help each other.
start learning
Birbirimize yardım edelim.
Let's just go see him.
start learning
Onu görmeye gidelim.
Let's leave her alone.
start learning
Onu yalnız bırakalım.
Let's meet again soon.
start learning
Kısa sürede tekrar buluşalım.
Let's not do the work.
start learning
İşi yapmayalım.
Let's not play tennis.
start learning
Tenis oynamayalım.
Let's not talk to her.
start learning
Onunla konuşmayalım.
Let's open the window.
start learning
Pencereyi açalım.
Let's play dodge ball.
start learning
Yakar top oynayalım.
Let's play volleyball.
start learning
Voleybol oynayalım.
Let's postpone dinner.
start learning
Akşam yemeğini erteleyelim.
Let's review Lesson 5.
start learning
5. dersi tekrarlayalım.
Let's start the party.
start learning
Haydi partiyi başlat.
Let's start with beer.
start learning
Bira ile başlayalım.
Let's swim over there.
start learning
Orada yüzelim.
Let's take the subway.
start learning
Metroya binelim.
Let's talk man to man.
start learning
Erkek erkeğe konuşalım.
Let's turn off the TV.
start learning
TV'yi kapatalım.
Linda loves chocolate.
start learning
Linda çikolata seviyor.
Look at that building.
start learning
Şu binaya bakın.
Look at that mountain.
start learning
O dağa bakın.
Look at the next page.
start learning
Bir sonraki sayfaya bakın.
Make yourself at home.
start learning
Kendi evinizde gibi davranın.
Make yourself at home.
start learning
Kendi evinizdeymiş gibi davranın.
Many of us were tired.
start learning
Birçoğumuz yorgunduk.
Mary is Tom's ex-wife.
start learning
Mary'nin eski-karısıdır.
Masuo can bend spoons.
start learning
Masuo kaşıkları eğebilir.
May I ask you a favor?
start learning
Sizden bir iyilik isteyebilir miyim?
May I borrow this pen?
start learning
Bu kalemi ödünç alabilir miyim?
May I borrow your car?
start learning
Arabanızı ödünç alabilir miyim?
May I borrow your pen?
start learning
Ben senin kalemini ödünç alabilir?
May I do it right now?
start learning
Onu hemen yapabilir miyim?
Can I eat this orange?
start learning
Bu portakalı yiyebilir miyim?
May I escort you home?
start learning
Eve kadar size eşlik edebilir miyim?
May I go to the river?
start learning
Ben nehire gidebilir miyim?
May I lie on the sofa?
start learning
Kanepeye uzanabilir miyim?
May I show you around?
start learning
Sana etrafı göstereyim mi?
May I sit next to you?
start learning
Senin yanında oturabilir miyim?
May I talk to you now?
start learning
Seninle şimdi konuşabilir miyim?
May I use this pencil?
start learning
Bu kalemi kullanabilir miyim?
May I use your toilet?
start learning
Ben tuvaletinizi kullanabilir miyim?
Mayuko called me back.
start learning
Mayuko beni tekrar aradı.
Mayuko was dead tired.
start learning
Mayuko çok yorgundu.
Meg has a lovely face.
start learning
Meg'in güzel bir yüzü var.
Meg is as tall as Ken.
start learning
Meg Ken kadar uzun boylu.
Meg is beating a drum.
start learning
Meg bir davul çalıyor.
Mom didn't mention it.
start learning
Annem ondan bahsetmedi.
Move forward one step.
start learning
Bir adım ileriye ilerle.
Move your car, please.
start learning
Arabanı ilerlet, lütfen.
My back is killing me.
start learning
Sırtım beni öldürüyor.
My bicycle was stolen.
start learning
Benim bisikletim çalındı.
My brother is healthy.
start learning
Erkek kardeşim sağlıklı.
My brother swims well.
start learning
Erkek kardeşim iyi yüzer.
My car is not running.
start learning
Benim arabam çalışmıyor.
My father's a doctor.
start learning
Babam bir doktordur.
My father loves pizza.
start learning
Babam, pizza seviyor
My house is very cold.
start learning
Benim ev çok soğuk.
My left arm is asleep.
start learning
Sol kolum uyuşmuş.
My life was in danger.
start learning
Hayatım tehlikedeydi.
My mother loves music.
start learning
Annem müziği sever.
My mother makes cakes.
start learning
Annem kek yapar.
My nose is stuffed up.
start learning
Burnum tıkalı.
My right hand is numb.
start learning
Benim sağ elim uyuşmuş.
My room is very small.
start learning
Benim odam çok küçük.
My room is very small.
start learning
Odam çok küçük.
My shoes are worn out.
start learning
Benim ayakkabılar yıpranmış.
My sister got engaged.
start learning
Kız kardeşim nişanlandı.
My sister has a piano.
start learning
Kız kardeşimin bir piyanosu var.
My sister often cries.
start learning
Kız kardeşim sık sık ağlar.
My son is just idling.
start learning
Oğlum sadece aylaklık ediyor.
My suitcase is broken.
start learning
Valizim kırık.
My uncle runs a hotel.
start learning
Amcam bir otel çalıştırıyor.
My whole body is sore.
start learning
Benim bütün vücudum ağrıyor.
Nancy is stressed out.
start learning
Nancy aşırı stress altındadır.
Next time phone ahead.
start learning
Gelecek sefer önceden telefon edin.
Nice talking with you.
start learning
Sizinle konuşmak güzeldi.
Nice to see you again.
start learning
Seni tekrar görmek güzel.
No one knows her name.
start learning
Hiç kimse onun adını bilmiyor.
No one knows the fact.
start learning
Hiç kimse gerçeği bilmiyor.
No one seemed to hear.
start learning
Hiç kimse duymuş gibi görünmüyordu.
No, I didn't write it.
start learning
Hayır, ben onu yazmadım.
Nobody listened to me.
start learning
Kimse beni dinlemedi
Nobody understands me.
start learning
Kimse beni anlamıyor.
None of them is alive.
start learning
Onların hiçbiri hayatta değil.
None of us is perfect.
start learning
Hiçbirimiz mükemmel değiliz.
None of your business.
start learning
Seni ilgilendirmez.
Not a sound was heard.
start learning
Bir ses duyulmadı.
Not all birds can fly.
start learning
Bütün kuşlar uçamaz.
Nothing is ever right.
start learning
Şu ana kadar hiçbir şey doğru değil.
Obviously, he is lying.
start learning
Belli ki yalan söylüyor.
Obviously he is wrong.
start learning
Açıkçası o hatalı.
One of my teeth hurts.
start learning
Benim dişlerimden biri acıyor.
Open the door, please.
start learning
Kapıyı aç, lütfen.
Our dog has gone away.
start learning
Köpeğimiz uzaklaştı.
Our team won the game.
start learning
Bizim takım oyunu kazandı.
Our water pipes burst.
start learning
Bizim su boruları patlamış.
Pat is very talkative.
start learning
Pat çok geveze.
Paul was born in Rome.
start learning
Paul Roma'da doğdu
Paul was born in Rome.
start learning
Paul Roma'da doğdu.
Playing tennis is fun.
start learning
Tenis oynamak eğlenceli.
Please close the door.
start learning
Lütfen kapıyı kapatın.
Please copy this page.
start learning
Lütfen bu sayfayı kopyalayın.
Please give me a call.
start learning
Lütfen beni ara.
Please give me a hand.
start learning
Bana yardım et, lütfen.
Please go to the bank.
start learning
Lütfen bankaya git.
Please iron the shirt.
start learning
Lütfen gömleği ütüle.
Please leave me alone.
start learning
Lütfen beni yalnız bırak.
Please light a candle.
start learning
Lütfen bir mum yakın.
Please read that book.
start learning
Lütfen şu kitabı oku.
Please repair the car.
start learning
Lütfen arabayı tamir ediniz.
Please show me around.
start learning
Lütfen bana çevreyi göster.
Please take this seat.
start learning
Lütfen buraya oturun.
Please think about it.
start learning
Lütfen onun hakkında düşün.
Please throw the ball.
start learning
Lütfen topu at.
Please turn on the TV.
start learning
Lütfen TV'yi açın.
Please wait till noon.
start learning
Lütfen öğleye kadar bekleyin.
Please wake me at six.
start learning
Lütfen altıda beni uyandırır.
Put away your bicycle.
start learning
Bisikletini bir kenara koy.
Put it where you like.
start learning
Onu istediğiniz yere bırakın.
Put the baby to sleep.
start learning
Bebeği uyutun.
Put this into English.
start learning
Bunu İngilizceye çevir.
Raise your right hand.
start learning
Sağ elinizi kaldırın.
Rats carry the plague.
start learning
Sıçanlar veba taşırlar.
Sadako smiled at them.
start learning
Sadako, onlara gülümsedi.
Say it in another way.
start learning
Başka bir yolla söyle.
School begins at nine.
start learning
Okul dokuzda başlar.
School starts at 8:40.
start learning
Okul 08:40'da başlar.
Send me a new catalog.
start learning
Bana yeni bir katalog gönder.
She accepted his gift.
start learning
O onun hediyesini kabul etti.
She achieved her goal.
start learning
O hedefine ulaştık.
She acted in the play.
start learning
O oyunda rol yaptı.
She almost passed out.
start learning
O neredeyse bayıldı.
She always looks pale.
start learning
O hep soluk görünüyor.
She always works hard.
start learning
O her zaman çok çalışır.
She and I get on well.
start learning
O ve ben iyi geçiniriz.
She answered in tears.
start learning
O, gözyaşları içinde yanıtladı.
She baked three cakes.
start learning
O üç kek pişirdi.
She beat him to death.
start learning
O, onu öldüresiye dövdü.
She became an actress.
start learning
O bir aktris oldu.
She called him a fool.
start learning
Ona bir aptal dedi.
She called him a liar.
start learning
Ona bir yalancı dedi.
She came out of there.
start learning
O orada çıktı.
She can play the drum.
start learning
O davul çalabilir.
She can sew very well.
start learning
O çok iyi dikiş dikebilir.
She can speak Russian.
start learning
O, Rusça konuşabilir.
She cared for her son.
start learning
O oğluna baktı.
She committed a crime.
start learning
O bir suç işledi.
She cut a cake in two.
start learning
O pastayı ikiye kesti.
She decided not to go.
start learning
O gitmemeye karar verdi.
She decided to resign.
start learning
O istifa etmeye karar verdi.
She felt like dancing.
start learning
Onun canı dansetmek istedi.
She followed him home.
start learning
O onu eve kadar izledi.
She gave me a present.
start learning
O, bana bir hediye verdi.
She gave us a present.
start learning
O bize bir hediye verdi.
She gave us some food.
start learning
O bize biraz yiyecek verdi.
She got him a new hat.
start learning
O, ona yeni bir şapka aldı.
She got home at seven.
start learning
O saat yedide eve vardı.
She had to go herself.
start learning
Kendi gitmek zorunda kaldı.
She handed him a book.
start learning
O, ona bir kitap uzattı.
She has a good figure.
start learning
O iyi bir şahsiyete sahiptir.
She has a pretty doll.
start learning
Onun güzel bir bebeği var.
She has a pretty face.
start learning
Onun güzel bir yüzü var.
She has been to Paris.
start learning
O Paris'te bulundu.
She has gone to Italy.
start learning
O İtalya'ya gitti.
He left for Paris.
start learning
O, Paris'e gitti.
She has lunch at home.
start learning
Öğle yemeğini evde yedi.
She hated her husband.
start learning
Kocasından nefret etti.
She hated her husband.
start learning
Eşinden nefret etti.
She hated him so much.
start learning
O ondan çok fazla nefret ediyordu.
She held out her hand.
start learning
O elini uzattı.
She helped cook lunch.
start learning
O öğle yemeğini pişirmeye yardım etti.
She hit the ball hard.
start learning
O, topa sert vurdu.
She ironed his shirts.
start learning
O onun gömleğini ütüledi.
She is a great talker.
start learning
O, harika bir konuşmacıdır.
He is about to leave.
start learning
O gitmek üzere.
She is afraid of cats.
start learning
O kedilerden korkuyor.
She is afraid of dogs.
start learning
O köpeklerden korkuyor.
He's always smiling.
start learning
O her zaman gülümsüyor.
She is as tall as you.
start learning
O senin kadar uzun boylu.
She is close to sixty.
start learning
O altmışa yakındır.
She is engaged to him.
start learning
O onunla nişanlıdır.
She is evidently sick.
start learning
O açıkça hastadır.
She is five years old.
start learning
O beş yaşında.
She is good at skiing.
start learning
O kaymada iyidir.
She is good with kids.
start learning
O çocuklarla iyidir.
She is likely to come.
start learning
O muhtemelen gelecek.
She is related to him.
start learning
O onunla ilgileniyor.
She is sewing a dress.
start learning
O bir elbise dikiyor.
She is visiting Paris.
start learning
O, Paris'i ziyaret ediyor.
She is weak by nature.
start learning
O yaratılıştan zayıftır.
She isn't a good cook.
start learning
O iyi bir aşçı değildir.
She isn't at home now.
start learning
O şimdi evde değil.
She isn't kind to him.
start learning
O, ona karşı nazik değildir.
She likes Lake Mashuu.
start learning
O, Mashuu Gölünü sever.
She likes the teacher.
start learning
O, öğretmeni seviyor.
She lived a long life.
start learning
O uzun bir ömür yaşadı.
She lives in Yokohama.
start learning
O Yokohama'da yaşıyor.
She looked all around.
start learning
O bütün etrafına bakındı.
She looks very afraid.
start learning
O çok korkuyor görünüyor.
She looks very lovely.
start learning
O çok hoş görünüyor.
She loves Tom, not me.
start learning
O, Tom'u sever, beni değil.
She made a man of him.
start learning
O ondan bir adam yaptı.
She must be very busy.
start learning
O çok meşgul olmalı.
She named him Charles.
start learning
O, ona Charles adını verdi.
She played basketball.
start learning
O basketbol oynadı.
She put it in the box.
start learning
O onu kutunun içine koydu.
She refused his offer.
start learning
Onun teklifini reddeti.
She returned his kiss.
start learning
Onun öpücüğünü döndürdü.
She said with a smile.
start learning
O bir tebessümle söyledi.
She screamed for help.
start learning
O yardım için çığlık attı.
She seems to be happy.
start learning
O mutlu gibi görünüyor.
She seems to hate you.
start learning
O, senden nefret ediyor gibi görünüyor.
She sings out of tune.
start learning
O uyumsuz şarkı söylüyor.
She stayed at a hotel.
start learning
O bir otelde kaldı.
She stood on her head.
start learning
O, başının üzerinde durdu.
She taught us singing.
start learning
O bize şarkı söylemeyi öğretti.
He told her to study.
start learning
O, ona çalışmasını söyledi.
She took off her coat.
start learning
O ceketini çıkardı.
She turned eighty-one.
start learning
O seksenbir yaşına girdi.
She understands music.
start learning
O müzikten anlar.
She wanted me to come.
start learning
O benim gelmemi istedi.
She wants to kiss him.
start learning
Onu öpmek istiyor.
She was aging quickly.
start learning
O, hızla yaşlanıyordu.
She was kissed by him.
start learning
O onun tarafından öpüldü.
She was unkind to him.
start learning
O ona karşı kabaydı.
She was wearing pumps.
start learning
O dans ayakkabıları giyiyordu.
She watched him dance.
start learning
Onun dansını izledi.
She weeded the garden.
start learning
Bahçenin yabani otlarını temizledi.
She weighs 120 pounds.
start learning
O, 120 paund ağırlığındadır.
She will be a teacher.
start learning
O bir öğretmen olacak.
She wore a pretty hat.
start learning
O güzel bir şapka giydi.
She's in a depression.
start learning
O bir depresyonda.
She's in the restroom.
start learning
O tuvalettedir.
She's my older sister.
start learning
O, benim ablam.
She's taller than him.
start learning
O ondan daha uzun boyludur.
Should I take the bus?
start learning
Otobüse binmeli miyim?
Show me another watch.
start learning
Bana başka bir saat göster.
Show me today's paper.
start learning
Bana bugünkü gazeteyi göster.
Shut the door, please.
start learning
Kapıyı kapat, lütfen.
Sign across the stamp.
start learning
Pulun üzerini imzalayın.
Sit down on the bench.
start learning
Bankta oturun.
Sit wherever you like.
start learning
İstediğiniz yere oturun.
So you give up, right?
start learning
Öyleyse vazgeçiyorsun, doğru mu?
Some people were late.
start learning
Bazı insanlar geç kalmıştı.
Someone lost a wallet.
start learning
Birisi bir cüzdan kaybetti.
Someone stole my cash.
start learning
Birisi benim paramı çaldı.
Sorry, I've got to go.
start learning
Üzgünüm, gitmek zorundayım.
Stocks hit a new high.
start learning
Hisse senetleri yeni bir zirve yaptı.
Tadpoles become frogs.
start learning
Tetarlar kurbağa olurlar.
Take care of yourself.
start learning
Kendinize iyi bakın.
Take hold of the rope.
start learning
Halatı tutun.
Taro is studying hard.
start learning
Taro, sıkı çalışıyor.
Tell me what happened.
start learning
Bana ne olduğunu anlat.
Tell me what you mean.
start learning
Ne demek istediğini bana söyle.
Tell me what you want.
start learning
Bana ne istediğinizi söyleyin.
Tell me when to start.
start learning
Ne zaman başlayacağını bana söyle.
Tests start next week.
start learning
Testler önümüzdeki hafta başlar.
Thank you for calling.
start learning
Aradığınız için teşekkür ederim.
Thank you for writing.
start learning
Yazdığın için teşekkür ederim.
Thanks for your reply.
start learning
Cevabınız için teşekkürler.
That apple is bruised.
start learning
O elma çürümüş.
That car is quite new.
start learning
O araba oldukça yeni.
That cost him his job.
start learning
O onun işine maloldu.
That is an old camera.
start learning
O eski bir kamera.
That is an old castle.
start learning
O eski bir kale.
That is my dictionary.
start learning
O benim sözlüğümdür.
That joke isn't funny.
start learning
Bu fıkra komik değil.
That serves you right.
start learning
O sana hak ettiğin cezayı verir.
That smells delicious.
start learning
O lezzetli kokuyor.
That was a close call.
start learning
O yakın bir çağrıydı.
That's a nice T-shirt.
start learning
O güzel bir T-shirt.
That's enough for now.
start learning
Şimdilik bu kadar yeterli.
That's good, isn't it?
start learning
O iyi, değil mi?
That's not a bad idea.
start learning
O kötü bir fikir değil.
That's not my concern.
start learning
Benim endişem bu değil.
That's what I thought.
start learning
Düşündüğüm odur.
That's why I was late.
start learning
Geç kalmamın nedeni odur.
The baby smiled at me.
start learning
Bebek bana gülümsedi.
The bear ran after me.
start learning
Ayı beni kovaladı.
The birds are singing.
start learning
Kuşlar şakıyorlar.
The box was too heavy.
start learning
Kutu çok ağırdı.
The boy is over there.
start learning
Çocuk orada.
The brake didn't work.
start learning
Fren işe yaramadı.
The bus has just left.
start learning
Otobüs az önce ayrıldı.
The candle burned out.
start learning
Mum yandı.
The drawer won't open.
start learning
Çekmece açılmaz.
The faucet is leaking.
start learning
Musluk sızdırıyor.
The girl smiled at me.
start learning
Kız bana gülümsedi.
The goldfish is alive.
start learning
Akvaryum balığı canlı.
The guitar is in tune.
start learning
Bu gitar akortlu.
The house caught fire.
start learning
Ev yandı.
The ice is very thick.
start learning
Buz çok kalın.
The kettle is boiling.
start learning
Çaydanlık kaynıyor.
The king was executed.
start learning
Kral idam edildi.
The lake is deep here.
start learning
Göl burada derin.
The man lost all hope.
start learning
Adam bütün umudunu kaybetmişti.
The man lost all hope.
start learning
Adam bütün ümidini kaybetmişti.
The meat has gone bad.
start learning
Et koktu.
The milk has gone bad.
start learning
Süt kötüleşti.
The news made her sad.
start learning
Haber onu üzdü.
The old man looks sad.
start learning
Yaşlı adam üzgün görünüyor.
The other boys smiled.
start learning
Diğer çocuklar gülümsedi.
The pain was terrible.
start learning
Ağrı korkunçtu.
The pond has dried up.
start learning
Gölet kurudu.
The radio is too loud.
start learning
Radyonun sesi çok yüksek.
The rent is very high.
start learning
Kira çok yüksek.
The river is very low.
start learning
Nehirin seviyesi çok düşük.
The rumor may be true.
start learning
Söylenti doğru olabilir.
The secret leaked out.
start learning
Sır dışarı sızdı.
The soap hurt my eyes.
start learning
Sabun gözlerimi acıttı.
The sound woke her up.
start learning
Ses onu uyandırdı.
The station is nearby.
start learning
İstasyon yakındır.
The story seems true.
start learning
Hikaye gerçek görünüyor.
The story was amusing.
start learning
Hikaye eğlenceliydi.
The sun has set.
start learning
Güneş battı.
The sun is setting.
start learning
Güneş batıyor.
The sun is rising now.
start learning
Güneş şimdi yükseliyor.
The tide is coming in.
start learning
Gelgit içeri geliyor
The time is up to you.
start learning
Zaman size kalmış.
The train has arrived.
start learning
Tren geldi.
The train was crowded.
start learning
Tren kalabalıktı.
The treaty was signed.
start learning
Antlaşma imzalandı.
The typhoon hit Tokyo.
start learning
Tayfun Tokyo'yu vurdu.
The war ended in 1945.
start learning
1945 yılında savaş sona erdi.
The war ended in 1954.
start learning
1954 yılında savaş sona erdi.
The weather was ideal.
start learning
Hava ideal idi.
The wind blew all day.
start learning
Rüzgar bütün gün esti.
Their son grew bigger.
start learning
Onların oğlu büyüdü.
There are no problems.
start learning
Sorun yok.
There is no salt left.
start learning
Hiç tuz kalmadı.
There was no bathroom.
start learning
Hiç banyo yoktu.
There's nothing there.
start learning
Orada bir şey yok.
These grapes are ripe.
start learning
Bu üzümler olgun.
These shoes are Tom's.
start learning
Bu ayakkabılar Tom'unki.
They all looked happy.
start learning
Herkes mutlu görünüyordu.
They are all the same.
start learning
Onların hepsi aynı.
They are out shopping.
start learning
Onlar dışarıda alışveriş yapıyorlar.
They are the same age.
start learning
Onlar aynı yaşta.
They arrived too soon.
start learning
Onlar çok kısa sürede geldi.
They burned some coal.
start learning
Onlar biraz kömür yaktılar.
They could hardly see.
start learning
Onlar güçlükle görebiliyordu.
They found each other.
start learning
Onlar birbirlerini buldular.
They hated each other.
start learning
Onlar birbirlerinden nefret ediyordu.
They have tea at five.
start learning
Onlar saat beşte çay içerler.
They know how to swim.
start learning
Onlar nasıl yüzüleceğini biliyor.
They liked large cars.
start learning
Onlar büyük arabaları seviyorlardı.
They look alike to me.
start learning
Onlar bana benziyor.
They look happy today.
start learning
Onlar bugün mutlu görünüyor.
They made fun of Mary.
start learning
Onlar Mary ile alay ettiler.
They made fun of Mary.
start learning
Onlar Mary ile alay etti.
They made me go there.
start learning
Onlar beni oraya gönderdi.
They meet once a week.
start learning
Onlar haftada bir kez buluşurlar.
They missed the train.
start learning
Onlar treni kaçırdılar.
They remained friends.
start learning
Onlar arkadaş kaldı.
They sat side by side.
start learning
Onlar yan yana oturdular.
They sat under a tree.
start learning
Bir ağacın altına oturdular.
They sat up all night.
start learning
Onlar bütün gece oturdular.
They saw us yesterday.
start learning
Onlar dün bizi gördüler.
They settled in Japan.
start learning
Onlar Japonya'da yerleştiler.
They shouted for help.
start learning
Onlar yardım için bağırdılar.
They will never agree.
start learning
Onlar asla aynı fikirde olmayacaklar.
They're eating apples.
start learning
Onlar elmalar yiyorlar.
This blouse is cotton.
start learning
Bu bluz pamuktur.
This book is very new.
start learning
Bu kitap çok yeni.
This cloth feels soft.
start learning
Bu kumaş yumuşak.
This curry is too hot.
start learning
Bu köri çok acı.
This dog is a mongrel.
start learning
Bu köpek bir melez.
This game was put off.
start learning
Bu oyun ertelendi.
This heater burns gas.
start learning
Bu ısıtıcı gaz yakar.
This is a free ticket.
start learning
Bu ücretsiz bir bilet.
This is a wooden comb.
start learning
Bu tahta bir tarak.
This is based on fact.
start learning
Bu gerçeğe dayalıdır.
This is how I made it.
start learning
Onu bu şekilde yaptım.
This is Kenji's chair.
start learning
Bu Kenji'nin sandalyesi.
This is my dictionary.
start learning
Bu benim sözlük.
This is my friend Tom.
start learning
Bu benim arkadaşım Tom.
This is not important.
start learning
Bu önemli değildir.
This is the last game.
start learning
Bu son oyun.
This is the last time.
start learning
Bu, son kez.
This is what I wanted.
start learning
İstediğim budur.
This meat cuts easily.
start learning
Bu et kolayca kesiliyor.
This milk tastes sour.
start learning
Bu sütün tadı ekşi.
This pear smells nice.
start learning
Bu armut güzel kokuyor.
This room is for rent.
start learning
Bu oda kiralık.
This room is for VIPs.
start learning
Bu oda VIP'ler için.
This room is too dark.
start learning
Bu oda çok karanlık.
This should be plenty.
start learning
Bu yeterli olmalıdır.
This soup tastes good.
start learning
Bu çorbanın tadı iyi.
This string is strong.
start learning
Bu ip güçlü.
This sure tastes good!
start learning
Gerçekten güzel bir tadı var.
This textbook is good.
start learning
Bu ders kitabı iyidir.
This wine tastes good.
start learning
Bu şarabın tadı iyi.
This work doesn't pay.
start learning
Bu iş karşılığını ödemiyor.
Those are my trousers.
start learning
Onlar benim pantolon.
Those are their books.
start learning
Onlar onların kitapları.
Those photos are hers.
start learning
Şu fotoğraflar onun.
Tom and I are friends.
start learning
Tom ve ben arkadaşız.
Tom apologized to her.
start learning
Tom ona özür diledi.
Tom appealed for help.
start learning
Tom yardım başvurusunda bulundu.
Tom looks confused.
start learning
Tom kafası karışmış görünüyordu.
Tom asked for a raise.
start learning
Tom bir zam istedi.
Tom ate three hotdogs.
start learning
Tom üç sosisli sandviç yedi.
Tom awoke at daybreak.
start learning
Tom şafakta uyandı.
Tom boarded the plane.
start learning
Tom uçağa bindi.
Tom boiled some water.
start learning
Tom biraz su kaynattı.
Tom broke his glasses.
start learning
Tom gözlüğünü kırdı.
Tom called me by name.
start learning
Tom, adıyla beni aradı.
Tom can count on Mary.
start learning
Tom Mary'ye güvenebilir.
Tom can't drive a bus.
start learning
Tom, bir otobüsü süremez.
Tom can't forget Mary.
start learning
Tom Mary'yi unutamıyor.
Tom can't play tennis.
start learning
Tom tenis oynayamaz.
Tom can't read French.
start learning
Yom Fransızca okuyamaz.
Tom can't swim at all.
start learning
Tom hiç yüzemiyor.
Tom caught a big fish.
start learning
Tom büyük bir balık yakaladı.
Tom clapped his hands.
start learning
Tom ellerini alkışladı.
Tom cleared the table.
start learning
Tom tabloyu temizledi.
Tom collects antiques.
start learning
Tom antikalar toplar.
Tom could barely walk.
start learning
Tom güçlükle yürüyebiliyordu.
Tom cried for an hour.
start learning
Tom bir saat ağladı.
Tom cried like a baby.
start learning
Tom bir bebek gibi ağladı.
Tom cut classes again.
start learning
Tom tekrar dersleri astı.
Tom deserves a reward.
start learning
Tom bir ödülü hak ediyor.
Tom did fifty sit-ups.
start learning
Tom elli mekik yaptı.
Tom did it by himself.
start learning
Tom onu kendi başına yaptı.
Tom did it on purpose.
start learning
Tom onu bilerek yaptı.
Tom didn't have lunch.
start learning
Tom öğle yemeği yemedi.
Tom didn't marry Mary.
start learning
Tom Mary ile evlenmedi.
Tom didn't say a word.
start learning
Tom bir kelime söylemedi.
Tom died in his sleep.
start learning
Tom uykusunda öldü.
Tom disappointed Mary.
start learning
Tom Mary'yi hayal kırıklığına uğrattı.
Tom does quality work.
start learning
Tom kaliteli iş yapar.
Tom doesn't feel well.
start learning
Tom iyi hissetmiyor.
Tom doesn't know Mary.
start learning
Tom Mary'yi tanımıyor.
Tom doesn't like beef.
start learning
Tom sığır eti sevmez.
Tom doesn't like cats.
start learning
Tom kedileri sevmez.
Tom doesn't like dogs.
start learning
Tom köpekleri sevmez.
Tom doesn't like Mary.
start learning
Tom Mary'den hoşlanmıyor.
Tom doesn't like pork.
start learning
Tom domuz eti sevmez.
Tom doesn't like this.
start learning
Tom bundan hoşlanmaz.
Tom doesn't talk much.
start learning
Tom çok konuşmaz.
Tom doesn't want pity.
start learning
Tom merhamet istemiyor.
Tom eats like a horse.
start learning
Tom bir at gibi yiyor.
Tom felt like dancing.
start learning
Tom'un canı dans etmek istedi.
Tom finally got a job.
start learning
Tom sonunda bir iş buldu.
Tom finished the race.
start learning
Tom yarışı bitirdi.
Tom flirted with Mary.
start learning
Tom Mary ile flört etti.
Tom gave a brief talk.
start learning
Tom kısa bir konuşma yaptı.
Tom gets angry easily.
start learning
Tom kolayca sinirlenir.
Tom gets on my nerves.
start learning
Tom benim sinirime dokunuyor.
Tom gets tired easily.
start learning
Tom kolayca yorulur.
Tom goes to bed early.
start learning
Tom yatmaya erken gider.
Tom got into the boat.
start learning
Tom tekneye bindi.
Tom got off the plane.
start learning
Tom uçaktan indi.
Tom got over his cold.
start learning
Tom soğuk algınlığını atlattı.
Tom grew up in Boston.
start learning
Tom Boston'da büyüdü.
Tom had a hectic week.
start learning
Tom yoğun bir hafta geçirdi.
Tom had his palm read.
start learning
Tom avuç içini okuttu.
Tom had no money left.
start learning
Tom'un hiç parası kalmamıştı.
Tom had to go himself.
start learning
Tom kendisi gitmek zorunda kaldı.
Tom has a big problem.
start learning
Tom'un büyük bir sorunu var.
Tom has a bloody nose.
start learning
Tom'un kanayan bir burnu var.
Tom has a good memory.
start learning
Tom, iyi bir belleğe sahiptir.
Tom has a nice camera.
start learning
Tom'un güzel bir kamerası var.
Tom has a pierced ear.
start learning
Tom'un delinmiş bir kulağı var.
Tom has a poor memory.
start learning
Tom'un zayıf bir hafızası var.
Tom has a reservation.
start learning
Tom'un bir rezervasyonu var.
Tom has a sore throat.
start learning
Tom'un boğazı ağrıyor.
Tom has a stomachache.
start learning
Tom'un midesi ağrıyor.
Tom has a sweet tooth.
start learning
Tom'un tatlıya düşkünlüğü var.
Tom has decided to go.
start learning
Tom gitmeye karar verdi.
Tom has gained weight.
start learning
Tom kilo aldı.
Tom has good eyesight.
start learning
Tom'un iyi görme yeteneği var.
Tom has good reflexes.
start learning
Tom'un iyi refleksleri var.
Tom has lost his keys.
start learning
Tom, anahtarlarını kaybetti.
Tom has poor eyesight.
start learning
Tom'un görme duyusu iyi değil.
Tom has three cameras.
start learning
Tom'un üç kamerası var.
Tom has three cousins.
start learning
Tom'un üç kuzeni var.
Tom has time to spare.
start learning
Tom'un ayıracak zamanı vardı.
Tom has to go to work.
start learning
Tom işe gitmek zorundadır.
Tom has turned thirty.
start learning
Tom otuza girdi.
Tom heard Mary crying.
start learning
Tom Mary'nin ağladığını duydu.
Tom heard Mary scream.
start learning
Tom Mary'nin çığlık attığını duydu.
Tom hid under the bed.
start learning
Tom yatağın altına saklandı.
Tom is a good athlete.
start learning
Tom, iyi bir atlet.
Tom is a good student.
start learning
Tom, iyi bir öğrencidir.
Tom is a good swimmer.
start learning
Tom, iyi bir yüzücü.
Tom is a handsome man.
start learning
Tom yakışıklı bir adam.
Tom is a househusband.
start learning
Tom bir ev erkeğidir.
Tom is a truck driver.
start learning
Tom bir kamyon şoförü.
Tom is about to leave.
start learning
Tom gitmek üzeredir.
Tom is afraid of dogs.
start learning
Tom köpeklerden korkar.
Tom is afraid of Mary.
start learning
Tom Mary'den korkuyor.
Tom is as tall as Jim.
start learning
Tom Jim kadar uzundur.
Tom is gaining weight.
start learning
Tom kilo alıyor.
Tom is getting better.
start learning
Tom daha da iyileşiyor.
Tom is good at skiing.
start learning
Tom kayakta iyidir.
Tom is hard to please.
start learning
Tom'u memnun etmesi zordur.
Tom is in good health.
start learning
Tom'un sağlık durumu iyi.
Tom is Mary's brother.
start learning
Tom Mary'nin erkek kardeşi.
Tom is Mary's husband.
start learning
Tom Mary'nin kocası.
Tom is Mary's stepson.
start learning
Tom Mary'nin üvey oğlu.
Tom is Mary's teacher.
start learning
Tom Mary'nin öğretmeni.
Tom is off duty today.
start learning
Tom bugün çalışmıyor.
Tom is on his own now.
start learning
Tom şu anda kendi başına.
Tom is probably right.
start learning
Tom muhtemelen haklı.
Tom is quite a talker.
start learning
Tom tam bir konuşmacı.
Tom is thirty at most.
start learning
Tom en fazla otuzdur.
Tom is unfit for that job.
start learning
Tom bu işe uygun değildir.
Tom is very dexterous.
start learning
Tom çok hünerli.
Tom is very sarcastic.
start learning
Tom çok alaycı.
Tom isn't a good cook.
start learning
Tom, iyi bir aşçı değildir.
Tom isn't at home now.
start learning
Tom şimdi evde değil.
Tom isn't cold at all.
start learning
Tom hiç üşümedi.
Tom isn't so gullible.
start learning
Tom o kadar saf dilli değildir.
Tom jumped out of bed.
start learning
Tom yataktan fırladı.
Tom keeps a black cat.
start learning
Tom siyah bir kedi besliyor.
Tom knocked Mary down.
start learning
Tom Mary'ye vurup yere serdi.
Tom knows Boston well.
start learning
Tom Boston'u iyi bilir.
Tom knows many things.
start learning
Tom çok şey bilir.
Tom knows some French.
start learning
Tom biraz Fransızca bilir.
Tom knows who Mary is.
start learning
Tom Mary'nin kim olduğunu biliyor.
Tom likes being alone.
start learning
Tom yalnız kalmaktan hoşlanıyor.
Tom likes to have fun.
start learning
Tom eğlenmeyi seviyor.
Tom looked very happy.
start learning
Tom çok mutlu görünüyordu.
Tom looks happy today.
start learning
Tom bugün mutlu görünüyor.
Tom lost his eyesight.
start learning
Tom görme yeteneğini kaybetti.
Tom lost his passport.
start learning
Tom pasaportunu kaybetti.
Tom lost his umbrella.
start learning
Tom şemsiyesini kaybetti.
Tom misses Mary a lot.
start learning
Tom Mary'yi çok özlüyor.
Tom named his dog Rex.
start learning
Tom, köpeğinin adını Rex koydu.
Tom named his dog Rex.
start learning
Tom köpeğine Rex adını verdi.
Tom needed assistance.
start learning
Tom'un yardıma ihtiyacı vardı.
Tom needs a dry towel.
start learning
Tom'un kuru bir havluya ihtiyacı var.
Tom needs Mary's help.
start learning
Tom'un Mary'nin yardımına ihtiyacı var.
Tom never eats quiche.
start learning
Tom asla kiş yemez.
Tom never got married.
start learning
Tom asla evlenmedi.
Tom never said a word.
start learning
Tom asla bir kelime söylemedi.
Tom never wears a hat.
start learning
Tom asla şapka takmaz.
Tom often eats in bed.
start learning
Tom sık sık yatakta yiyor.
Tom often skips meals.
start learning
Tom genellikle öğün atlar.
Tom plugged in the TV.
start learning
Tom televizyonu prize taktı.
Tom ran into the room.
start learning
Tom odaya koştu.
Tom ran up the stairs.
start learning
Tom merdivenlerden yukarı koştu.
Tom rang the doorbell.
start learning
Tom kapı zilini çaldı.
Tom really likes Mary.
start learning
Tom gerçekten Mary'yi seviyor.
Tom ruined my weekend.
start learning
Tom, benim hafta sonumu harap etti.
Tom saved Mary a seat.
start learning
Tom Mary'ye bir yer ayırdı.
Tom saved Mary's life.
start learning
Tom Mary'nin hayatını kurtardı.
Tom screamed for help.
start learning
Tom yardım için çığlık attı.
Tom scrubbed his feet.
start learning
Tom ayaklarını yıkadı.
Tom seems quite upset.
start learning
Tom çok üzgün görünüyor.
Tom seems to be happy.
start learning
Tom mutlu gibi görünüyor.
Tom seems to be sleeping.
start learning
Tom uyuyor gibi görünüyor.
Tom sent Mary packing.
start learning
Tom Mary'yi ambalajlamaya gönderdi.
Tom sold Mary his car.
start learning
Tom Mary'ye arabasını sattı.
Tom sounded exhausted.
start learning
Tom çok yorgun görünüyordu.
Tom looked surprised.
start learning
Tom şaşırmış görünüyordu.
Tom stood on his head.
start learning
Tom başının üzerinde durdu.
Tom talked me into it.
start learning
Tom beni ona ikna etti.
Tom teaches us French.
start learning
Tom bize Fransızca öğretir.
Tom thought it was OK.
start learning
Tom onun tamam olduğunu düşündü.
Tom threw me an apple.
start learning
Tom bana bir elma attı.
Tom tipped the waiter.
start learning
Tom garsona bahşiş verdi.
Tom told Mary his age.
start learning
Tom Mary'ye yaşını söyledi.
Tom took his own life.
start learning
Tom intihar etti.
Tom turned himself in.
start learning
Tom kendini ihbar etti.
Tom turned off the TV.
start learning
Tom TV'yi kapattı.
Tom twisted his ankle.
start learning
Tom bileğini burktu.
Tom twisted the truth.
start learning
Tom gerçeği çarpıttı.
Tom opened the safe.
start learning
Tom kasayı açtı.
Tom untied the ribbon.
start learning
Tom kurdeleyı çözdü.
Tom used to date Mary.
start learning
Tom Mary ile çıkardı.
Tom used to love Mary.
start learning
Tom Mary'yi severdi.
Tom wants more coffee.
start learning
Tom daha fazla kahve istiyor.
Tom wants to hug Mary.
start learning
Tom Mary'ye sarılmak istiyor.
Tom wants to know why.
start learning
Tom nedenini bilmek istiyor.
Tom was a bad student.
start learning
Tom kötü bir öğrenci idi.
Tom is disappointed.
start learning
Tom hayal kırıklığına uğradı.
Tom was in the shower.
start learning
Tom duştaydı.
Tom was third in line.
start learning
Tom sırada üçüncü idi.
Tom was very reliable.
start learning
Tom çok güvenilirdi.
Tom went back to work.
start learning
Tom işe geri döndü.
Tom went to the beach.
start learning
Tom plaja gitti.
Tom will be fine.
start learning
Tom iyi olacak.
Tom will be here soon.
start learning
Tom yakında burada olacak.
Tom won't let Mary go.
start learning
Tom, Mary'nin gitmesine izin vermeyecektir.
Tom wouldn't say that.
start learning
Tom onu söylemezdi.
Tom zipped up his bag.
start learning
Tom çanta fermuarını kapadı.
Tom zipped up his fly.
start learning
Tom fermuarını kapadı.
Tom, I need your help.
start learning
Tom, yardımına ihtiyacım var.
Tomorrow is a holiday.
start learning
Yarın tatil.
Tomorrow is Christmas.
start learning
Yarın Noel.
Tomorrow's my day off.
start learning
Yarın benim izin günüm.
Tony is a fast runner.
start learning
Tony hızlı bir koşucu.
Turn in your homework.
start learning
Ev ödevini teslim et.
Two men came up to me.
start learning
İki adam bana geldi.
Two seats were vacant.
start learning
İki koltuk boş.
Wait till I count ten.
start learning
Ben ona sayana kadar bekleyin.
Was anybody else hurt?
start learning
Başka kimse yaralandı mı?
Was it cold yesterday?
start learning
Dün soğuk muydu?
We accepted his offer.
start learning
Biz onun önerisini kabul ettik.
We agreed to the plan.
start learning
Biz planı kabul ettik.
We all agree with you.
start learning
Biz hepimiz seninle aynı fikirdeyiz.
We all hope for peace.
start learning
Hepimiz barış için umut ediyoruz.
We are short of money.
start learning
Bizim paramız yok.
We are soccer players.
start learning
Biz futbolcularız.
We call his son Jimmy.
start learning
Biz onun oğluna Jimmy diyoruz.
We captured the thief.
start learning
Biz hırsızı ele geçirdik.
We cut the pie in two.
start learning
Biz tartı ikiye kestik.
We didn't go very far.
start learning
Biz çok uzağa gitmedik.
We got along famously.
start learning
Biz mükemmel bir biçimde geçindik.
We got an early start.
start learning
Biz erken bir başlangıç yaptık.
We had an early lunch.
start learning
Biz erken bir öğle yemeği yedik.
We have time to spare.
start learning
Ayıracak zamanımız var.
We have two daughters.
start learning
Biz iki kıza sahibiz.
We helped one another.
start learning
Birbirimize yardımcı olduk.
We knelt down to pray.
start learning
Biz dua etmek için diz çöktük.
We left him some cake.
start learning
Biz ona biraz kek bıraktık.
We left the door open.
start learning
Kapıyı açık bıraktık.
We live in a big city.
start learning
Biz büyük bir şehirde yaşıyoruz.
We lost by two points.
start learning
Biz iki puanla kaybetti.
We love eating apples.
start learning
Elma yemeyi severiz.
We miss you very much.
start learning
Sizi çok özlüyoruz.
We must start at once.
start learning
Biz hemen başlamalıyız.
We must study English.
start learning
Biz İngilizce öğrenimi yapmalıyız.
We need to study more.
start learning
Biz daha çok çalışmalıyız.
We often eat fish raw.
start learning
Biz sık sık balığı çiğ yedik.
We ought to leave now.
start learning
Biz şimdi gitmeliyiz.
We ran short of money.
start learning
Paramız kalmadı.
We rested for a while.
start learning
Biz bir süre dinlendik.
We should do our best.
start learning
Biz elimizden geleni yapmalıyız.
We sometimes see them.
start learning
Biz bazen onlarla görüşürüz.
We sometimes see them.
start learning
Onlarla bazen görüşürüz.
We stood face to face.
start learning
Biz yüz yüze durduk.
We took turns driving.
start learning
Nöbetleşe arabayı sürdük.
We want something new.
start learning
Biz yeni bir şey istiyoruz.
We watch TV every day.
start learning
Biz her gün TV izleriz.
We went to the museum.
start learning
Biz müzeye gittik.
We will soon take off.
start learning
Yakında yola çıkacağız.
We'll begin work soon.
start learning
Biz, yakında çalışmaya başlayacağız.
We're on our way home.
start learning
Biz evimize gidiyoruz.
Well, I must be going.
start learning
Pekala, gidiyor olmalıyım.
What are the symptoms?
start learning
Belirtiler nelerdir?
What are they made of?
start learning
Onlar neyden yapılmıştır?
What can I do for you?
start learning
Sizin için ne yapabilirim?
What did you do there?
start learning
Orada ne yaptınız?
What do you recommend?
start learning
Ne tavsiye edersiniz?
What does your son do?
start learning
Oğlunuz ne iş yapar?
What else do you want?
start learning
Başka ne istiyorsun?
What floats your boat?
start learning
Tekneni ne yüzdürür?
What grade are you in?
start learning
Hangi sınıftasın?
What grade are you in?
start learning
Hangi sınıfa gidiyorsun?
What is he driving at?
start learning
O ne demek istiyor?
What is his wife like?
start learning
Eşi kime benziyor?
What is in the garden?
start learning
Bahçedeki nedir?

You must sign in to write a comment