Turkish sentences from Tatoeba 3

 0    1,000 flashcards    aleksandra.eska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Nobody taught me.
start learning
Kimse bana öğretmedi.
Note how I do it.
start learning
Onu nasıl yaptığımı not et.
Pass me the salt.
start learning
Tuzu bana iletin.
Peter loves Jane.
start learning
Peter Jane'i seviyor.
Please be gentle.
start learning
Lütfen nazik olun.
Please come here.
start learning
Lütfen buraya gel.
Please copy this.
start learning
Lütfen bunu kopyalayın.
Please don't ask.
start learning
Lütfen sormayın.
Please don't cry.
start learning
Lütfen ağlama.
Please don't die.
start learning
Lütfen ölme.
Please enter now.
start learning
Lütfen şimdi giriniz.
Please follow me.
start learning
Lütfen beni izleyiniz.
Please let me go.
start learning
Lütfen gitmeme izin verin.
Please make sure.
start learning
Lütfen emin olun.
Please phone him.
start learning
Lütfen ona telefon et.
Please step back.
start learning
Lütfen geri çekilin.
Put on your coat.
start learning
Ceketini giy.
Put out the fire.
start learning
Ateşi söndür.
Red wine, please.
start learning
Kırmızı şarap, lütfen.
Rome is in Italy.
start learning
Roma İtalya'dadır.
See you at lunch.
start learning
Öğle yemeğinde görüşürüz.
She attacked him.
start learning
O, ona saldırdı.
She became happy.
start learning
O mutlu oldu.
She began crying.
start learning
O, ağlamaya başladı.
She came at once.
start learning
O derhal geldi.
She defeated him.
start learning
O onu yendi.
She despised him.
start learning
O onu hor gördü.
She despises him.
start learning
O onu küçümsüyor.
She disliked him.
start learning
O onu sevmiyordu.
She divorced him.
start learning
O ondan boşandı.
She hit him hard.
start learning
O ona sert vurdu.
She idolized him.
start learning
O onu idolleştirmişti.
She insulted him.
start learning
O ona hakaret etti.
She is a pianist.
start learning
O bir piyanist.
She is a student.
start learning
O bir öğrenci.
She is easygoing.
start learning
O yumuşak başlı.
She is mad at me.
start learning
O bana deli oluyor.
She's stubborn.
start learning
O inatçı.
She is on a diet.
start learning
O bir diyette.
She is very busy.
start learning
O çok meşgul.
She is very wise.
start learning
O çok akıllıdır.
She kept working.
start learning
O çalışmaya devam etti.
She lost her way.
start learning
Ona yolunu kaybetti.
He may not come.
start learning
O gelmeyebilir.
She must be sick.
start learning
O hasta olmalı.
He denied it.
start learning
O onu reddetti.
She repulses him.
start learning
O onu kovar.
She rode a camel.
start learning
O bir deveye bindi.
She said goodbye.
start learning
O, hoşçakal dedi.
She smiled at me.
start learning
Bana gülümsedi.
She startled him.
start learning
O onu ürküttü.
She stood by him.
start learning
O onun yanında durdu.
She took my hand.
start learning
O benim elimi tuttu.
She was promoted.
start learning
O, terfi ettirildi.
She waved at him.
start learning
O ona el salladı.
She wore glasses.
start learning
O gözlük takıyordu.
She worships him.
start learning
O ona tapar.
She wrote in ink.
start learning
O mürekkeple yazdı.
Sit down with me.
start learning
Benimle otur.
Sit down, please.
start learning
Oturun, lütfen.
Someone is lying.
start learning
Birisi yalan söylüyor.
Sorry I'm late.
start learning
Sorry I'm late. in English
Geç kaldığım için üzgünüm.
Stand up, please.
start learning
Ayağa kalk, lütfen.
Stop saying that!
start learning
Böyle söylemeyi bırak!
Summer has ended.
start learning
Yaz sona erdi.
Swimming is easy.
start learning
Yüzme kolaydır.
Take a short cut.
start learning
Kestirmeden gidelim.
Take me with you.
start learning
Beni de götür.
Tell him to wait.
start learning
Ona beklemesini söyle.
Tell me about it.
start learning
Bana ondan bahset.
That baby is Tom.
start learning
O bebek Tom'dur.
That bag is mine.
start learning
O çanta benim.
That car is hers.
start learning
O araba onunki.
That car is mine.
start learning
O araba benimki.
That is a pagoda.
start learning
O bir pagodadır.
That is a pencil.
start learning
O bir kurşun kalem.
That's his house.
start learning
Bu onun evi.
That's no excuse.
start learning
O mazeret değil.
That's not funny.
start learning
Hiç komik değil.
That's our house.
start learning
O bizim ev.
The baby's awake.
start learning
Bebek uyanık.
The battery died.
start learning
Pil öldü.
The book is easy.
start learning
Kitap kolay.
The boy ran away.
start learning
Çocuk kaçtı.
The boy was full.
start learning
Çocuk toktu.
The can is empty.
start learning
Teneke boş.
The car is ready.
start learning
Araba hazır.
The curtain fell.
start learning
Perde düştü.
The curtain rose.
start learning
Perde kalktı.
The dog is dying.
start learning
Köpek ölüyor.
The dog is white.
start learning
Köpek beyaz.
The dog was dead.
start learning
Köpek öldü.
The food is cold.
start learning
Yiyecekler soğuk.
The game is over.
start learning
Oyun bitti.
The kid got hurt.
start learning
Çocuk incindi.
The light is out.
start learning
Işık söndü.
The line is busy.
start learning
Hat meşgul.
The man ran away.
start learning
Adam kaçtı.
The man stood up.
start learning
Adam ayağa kalktı.
The show is over.
start learning
Gösteri bitti.
The sky is clear.
start learning
Gökyüzü açık.
The sky was dark.
start learning
Gökyüzü karanlıktı.
The sun came out.
start learning
Güneş çıktı.
The well ran dry.
start learning
Kuyu kurudu.
The whistle blew.
start learning
Düdük üfledi.
The work is done.
start learning
İş yapılmıştır.
There's no doubt.
start learning
Hiç şüphe yok.
There's no hurry.
start learning
Hiç acelesi yok.
They are artists.
start learning
Onlar sanatçılar.
They are at work.
start learning
Onlar işteler.
They are doctors.
start learning
Onlar doktordur.
They are singers.
start learning
Onlar şarkıcıdır.
They call me Bob.
start learning
Onlar bana Bob diyorlar.
They call me Bob.
start learning
Onlar bana Bob derler.
They dug a grave.
start learning
Onlar bir mezar kazdı.
They feel hungry.
start learning
Onlar açlık hissediyorlar.
They go shopping.
start learning
Alışverişe giderler.
They got married.
start learning
Onlar evlendiler.
They had no food.
start learning
Onların yiyecekleri yoktu.
They like apples.
start learning
Onlar elma severler.
They made her go.
start learning
Onlar onu gönderdiler.
They respect him.
start learning
Onlar ona saygı duyuyorlar.
This bag is mine.
start learning
Bu çanta benim.
This book is new.
start learning
Bu kitap yeni.
This book is old.
start learning
Bu kitap eski.
I own this car.
start learning
Bu araba benim.
This doesn't fit.
start learning
Bu uymuyor.
This hat is mine.
start learning
Bu şapka benim.
This is her book.
start learning
Bu onun kitabı.
This is the life.
start learning
Hayat budur.
This is too long.
start learning
Bu çok uzun.
This is your key.
start learning
Bu sizin anahtarınız.
This tastes good.
start learning
Bunun tadı iyi.
Those are my CDs.
start learning
Onlar benim CD'lerim.
Tom arrived last.
start learning
Tom son olarak vardı.
Tom beat Mary up.
start learning
Tom Mary'yi dövdü.
Tom began to cry.
start learning
Tom ağlamaya başladı.
Tom can run fast.
start learning
Tom hızlı koşabilir.
Tom changed jobs.
start learning
Tom işleri değiştirdi.
Tom did his best.
start learning
Tom elinden geleni yaptı.
Tom didn't do it.
start learning
Tom onu yapmadı.
Tom died in 2009.
start learning
Tom 2009 yılında öldü.
Tom drinks a lot.
start learning
Tom çok içer.
Tom drives a BMW.
start learning
Tom bir BMW sürer.
Tom felt awkward.
start learning
Tom garip hissetti.
Tom felt foolish.
start learning
Tom aptalca hissetti.
Tom gave up hope.
start learning
Tom ümidini yitirdi.
Tom got a suntan.
start learning
Tom'un bir bronzlaşması var.
Tom got a tattoo.
start learning
Tom'un bir dövmesi var.
Tom got into bed.
start learning
Tom yatağa girdi.
Tom got some pie.
start learning
Tom biraz turta aldı.
Tom had no money.
start learning
Tom'un hiç parası yoktu.
Tom hailed a cab.
start learning
Tom bir taksi çağırdı.
Tom has gone mad.
start learning
Tom delirdi.
Tom has insomnia.
start learning
Tom'un uyuyama hastalığı var.
Tom has two jobs.
start learning
Tom'un iki mesleği var.
Tom hit a triple.
start learning
Tom üçlü çarptı.
Tom hurt himself.
start learning
Tom kendini incitti.
Tom ignored Mary.
start learning
Tom Mary'yi görmezden geldi.
Tom is a bad boy.
start learning
Tom kötü bir çocuk.
Tom is a refugee.
start learning
Tom bir mülteci.
Tom is a shy boy.
start learning
Tom utangaç bir çocuktur.
Tom is a student.
start learning
Tom bir öğrencidir.
Tom is a veteran.
start learning
Tom bir eski kurttur.
Tom is dangerous.
start learning
Tom tehlikelidir.
Tom is easygoing.
start learning
Tom babacan.
Tom is in prison.
start learning
Tom cezaevinde.
Tom is my friend.
start learning
Tom, benim arkadaşımdır.
Tom is my friend.
start learning
Tom benim arkadaşımdır.
Tom is our guest.
start learning
Tom bizim misafirimiz.
Tom is unpopular.
start learning
Tom popüler değildir.
Tom is very kind.
start learning
Tom çok naziktir.
Tom is very tall.
start learning
Tom çok uzun boyludur.
Tom isn't a fool.
start learning
Tom bir aptal değildir.
Tom isn't stupid.
start learning
Tom aptal değildir.
Tom isn't up yet.
start learning
Tom Henüz kalkmadı.
Tom lied to Mary.
start learning
Tom Mary'ye yalan söyledi.
Tom likes cheese.
start learning
Tom peynir sever.
Tom lit the fire.
start learning
Tom ateş yaktı.
Tom lit the oven.
start learning
Tom fırını yaktı.
Tom looked happy.
start learning
Tom mutlu görünüyordu.
Tom looks strong.
start learning
Tom güçlü görünüyor.
Tom lost his job.
start learning
Tom işini kaybetti.
Tom lost his job.
start learning
Tom kovuldu.
Tom lost his way.
start learning
Tom yolunu kaybetti.
Tom lost the bet.
start learning
Tom bahsi kaybetti
Tom loves skiing.
start learning
Tom kayak sever.
Tom may be right.
start learning
Tom haklı olabilir.
Tom may be wrong.
start learning
Tom hatalı olabilir.
Tom may not come.
start learning
Tom gelmeyebilir.
Tom never cheats.
start learning
Tom asla aldatmaz.
Tom put on a tie.
start learning
Tom bir kravat taktı.
Tom quit smoking.
start learning
Tom sigara içmekten vazgeçti.
Tom saw a doctor.
start learning
Tom bir doktora gitti.
Tom scolded Mary.
start learning
Tom Mary'yi azarladı.
Tom slapped Mary.
start learning
Tom Mary'yi tokatladı.
Tom took the job.
start learning
Tom işi aldı.
Tom walks slowly.
start learning
Tom yavaşça yürür.
Tom was confused.
start learning
Tom'un kafası karıştı.
Tom was ecstatic.
start learning
Tom kendinden geçmişti.
Tom was executed.
start learning
Tom idam edildi.
Tom was homesick.
start learning
Tom vatan hasreti çekiyordu.
Tom was startled.
start learning
Tom ürktü.
Tom was worn out.
start learning
Tom yıpranmıştı.
Tom went bonkers.
start learning
Tom keçileri kaçırdı.
Tom went bonkers.
start learning
Tom kafayı sıyırdı.
Tom went too far.
start learning
Tom çok uzağa gitti.
Tom will survive.
start learning
Tom yaşayacak.
Tom won the race.
start learning
Tom yarışı kazandı.
Tom won't get it.
start learning
Tom onu almayacaktır.
Try it once more.
start learning
Bir kez daha deneyin.
Turn off the gas.
start learning
Gazı kapatın.
Turn to the left.
start learning
Sola dön.
Walk ahead of me.
start learning
Benim önümde yürü.
Walk more slowly.
start learning
Daha yavaş yürüyün.
Water the plants.
start learning
Bitkileri sula.
We aim to please.
start learning
Biz müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.
We arrived first.
start learning
Biz ilk olarak vardık.
We call him Mike.
start learning
Ona Mike diye çağırırız.
We depend on you.
start learning
Biz size bağlıyız.
We enjoy talking.
start learning
Biz konuşmaktan hoşlanıyoruz.
We hate violence.
start learning
Biz şiddetten nefret ederiz.
We have no sugar.
start learning
Hiç şekerimiz yok.
We heard her cry.
start learning
Biz onun çığlık attığını duyduk.
We left by train.
start learning
Biz trenle gittik.
We like children.
start learning
Biz çocukları severiz.
We lost the game.
start learning
Biz oyunu kaybettik.
We saw her dance.
start learning
Biz onun dansını gördük.
We won the match.
start learning
Biz maçı kazandık.
We're classmates.
start learning
Biz sınıf arkadaşlarıyız.
We're in a hurry.
start learning
Bizim acelemiz var.
Welcome to Japan.
start learning
Japonya'ya hoş geldiniz.
What a fine view!
start learning
Ne güzel bir manzara!
What a good shot!
start learning
Ne güzel vuruş!
What did she say?
start learning
O ne dedi?
What did you buy?
start learning
Ne satın aldınız?
What did you say?
start learning
Ne dediniz?
What did you say?
start learning
Ne dedin?
What've you got?
start learning
Neyin var?
What do you make?
start learning
Ne yaparsın?
What do you mean?
start learning
Ne demek istiyorsun?
What do you want?
start learning
Ne istiyorsun?
What does she do?
start learning
O ne iş yapar?
What does Tom do?
start learning
Tom ne iş yapar?
What is he after?
start learning
O neyin peşinde?
What is he doing?
start learning
O ne yapıyor?
What is he up to?
start learning
O ne işler çeviriyor?
What is the news?
start learning
Haber nedir?
What woke you up?
start learning
Seni ne uyandırdı?
What's that bird?
start learning
O kuş nedir?
What's the cause?
start learning
Neden nedir?
What's the point?
start learning
Ne faydası var?
When does it end?
start learning
Ne zaman biter?
Where can I park?
start learning
Nereye park edebilirim?
Where did you go?
start learning
Nereye gittin?
Where is my seat?
start learning
Benim koltuğum nerede?
Where's the boss?
start learning
Patron nerede?
Who doesn't know?
start learning
Kim bilmiyor?
Who is that lady?
start learning
O bayan kim?
Who will help me?
start learning
Bana kim yardım edecek.
Who wrote Hamlet?
start learning
Hamlet'i kim yazdı?
Whose turn is it?
start learning
Kimin sırası?
Why did you quit?
start learning
Neden bıraktın?
Why do you study?
start learning
Niçin çalışıyorsun?
Why is it so hot?
start learning
Neden bu kadar sıcak?
Will he get well?
start learning
O iyileşecek mi?
Will you go, too?
start learning
Sen de gidecek misin?
Will you help me?
start learning
Bana yardımcı olur musun?
Will you join us?
start learning
Bize katılır mısınız?
Will you tell me?
start learning
Bana söyler misin?
You are a doctor.
start learning
Sen bir doktorsun.
You are to blame.
start learning
Sen suçlanacaksın.
You can't go out.
start learning
Dışarı çıkamazsın.
You look amazing.
start learning
Müthiş görünüyorsun.
You look so pale.
start learning
Çok solgun görünüyorsun.
You may be right.
start learning
Haklı olabilirsin.
You may go there.
start learning
Oraya gidebilirsin.
You may sit here.
start learning
Buraya oturabilirsin.
You may swim now.
start learning
Şimdi yüzebilirsin.
You must go home.
start learning
Eve gitmelisin.
You should sleep.
start learning
Uyumalısın.
You shouldn't go.
start learning
Gitmemelisin.
Your dog is here.
start learning
Köpeğiniz burada.
Your face is red.
start learning
Yüzün kızarmış.
A boy spoke to me.
start learning
Bir çocuk benimle konuştu.
A dog bit her leg.
start learning
Bir köpek onun bacağını ısırdı.
A dog was running.
start learning
Bir köpek koşuyordu.
All men are equal.
start learning
Bütün insanlar eşittir.
Am I making sense?
start learning
Sözlerimin anlamı var mı?
Am I under arrest?
start learning
Ben tutuklu muyum?
Are they American?
start learning
Onlar Amerikalı mı?
Are they Japanese?
start learning
Onlar Japon mu?
Are you a student?
start learning
Sen bir öğrenci misin?
Are you all ready?
start learning
Hepiniz hazır mısınız?
Are your eyes bad?
start learning
Gözlerin kötü mü?
Aren't you hungry?
start learning
Aç değil misin?
Aren't you sleepy?
start learning
Uykulu değil misin?
Ask your question.
start learning
Sorunu sor.
Be kind to others.
start learning
Başkalarına karşı nazik olun.
Betty drives fast.
start learning
Betty hızlı araba sürer.
Betty drives fast.
start learning
Betty hızlı sürer.
Bill was in Japan.
start learning
Bill, Japonya'daydı.
Bill was in Japan.
start learning
Bill Japonya'daydı.
Birds build nests.
start learning
Kuşlar yuvalar yaparlar.
Bob saw him again.
start learning
Bob onu tekrar gördü.
Call an ambulance.
start learning
Bir ambulans çağırın.
Call her tomorrow.
start learning
Onu yarın arayın.
Can I do anything?
start learning
Ben bir şey yapabilir miyim?
Can I go home now?
start learning
Şimdi eve gidebilir miyim?
Can I have a bite?
start learning
Ben bir ısırık alabilir miyim?
Can we rent a car?
start learning
Bir araba kiralayabilir miyiz?
Can you handle it?
start learning
Onu tutar mısın?
Can you swim well?
start learning
İyi yüzebilir misin?
Carry this for me.
start learning
Bunu benim için taşı.
Champagne, please.
start learning
Şampanya, lütfen.
Choose one person.
start learning
Bir kişi seçin.
Christmas is soon.
start learning
Noel yakında.
Clean up the room.
start learning
Odayı temizleyin.
Come closer to me.
start learning
Bana yakın gel.
Come here at once.
start learning
Hemen buraya gel.
Come home at once.
start learning
Derhal eve gel.
Come home by 6:30.
start learning
6:30'a kadar eve gel.
Come into my room.
start learning
Odama gel.
Come sing with me.
start learning
Gel benimle şarkı söyle.
Come swim with me.
start learning
Gel benimle yüz.
Could you help me?
start learning
Bana yardımcı olabilir misiniz?
Crime doesn't pay.
start learning
Suç ödemez.
Deal us the cards.
start learning
Bize kartları dağıt.
Did Cathy go, too?
start learning
Cathy de gitti mi?
Did you know that?
start learning
Onu biliyor muydunuz?
Did you live here?
start learning
Burada yaşadın mı?
Didn't you go out?
start learning
Dışarı çıkmadın mı?
Do it by yourself.
start learning
Onu tek başına yap.
Do it this way.
start learning
Onu bu şekilde yap.
Do we have a deal?
start learning
Bizim bir anlaşmamız var mı?
Do you believe me?
start learning
Bana inanıyor musun?
Do you have a car?
start learning
Bir araban var mı?
Do you have a pen?
start learning
Bir kalemin var mı?
Do you have a pet?
start learning
Bir evcil hayvanın var mı?
Do you like sushi?
start learning
Suşi sever misiniz?
Do you want a car?
start learning
Bir araba istiyor musunuz?
Do you want money?
start learning
Para istiyor musunuz?
Do your very best.
start learning
En iyisini yapın.
Does she know you?
start learning
O seni biliyor mu?
Dogs are faithful.
start learning
Köpekler sadıktır.
Don't be so angry.
start learning
O kadar kızgın olmayın.
Don't laugh at me.
start learning
Bana gülme.
Don't let me down.
start learning
Benim yüzümü kara çıkarma.
Don't let me down.
start learning
Beni hayal kırıklığına uğratma.
Don't run so fast.
start learning
O kadar hızlı çalışmayın.
Don't threaten me.
start learning
Beni tehdit etmeyin.
Don't touch these.
start learning
Bunlara dokunmayın.
Earth is a planet.
start learning
Dünya bir gezegendir.
Every bus is full.
start learning
Her otobüs doludur.
Fill in this form.
start learning
Bu formu doldurun.
Fry an egg for me.
start learning
Benim için bir yumurta kızartın.
Get me my glasses.
start learning
Bana gözlüğümü getir.
Get ready quickly.
start learning
Çabucak hazırlanın.
Give me five days.
start learning
Bana beş gün verin.
Give me some milk.
start learning
Bana biraz süt ver.
Go ahead and talk.
start learning
Devam edin ve konuşun.
Go straight ahead.
start learning
Dümdüz gidin.
Green suits Alice.
start learning
Yeşil Alice'e uyuyor.
Green suits Alice.
start learning
Green Alice'e yakışır.
Has the bell rung?
start learning
Zil çaldı mı?
Have your own way.
start learning
Dilediğiniz gibi yapın.
He asked for food.
start learning
O yiyecek istedi.
He began to shout.
start learning
O bağırmaya başladı.
He blocked my way.
start learning
O benim önümü kesti.
He bought a Honda.
start learning
O bir Honda aldı.
He called my name.
start learning
O ismimi çağırdı.
He came about two.
start learning
O yaklaşık ikide geldi.
He came back soon.
start learning
O kısa süre sonra geri geldi.
He came in person.
start learning
O bizzat geldi.
He came to see me.
start learning
O beni görmeye geldi.
He can be trusted.
start learning
O güvenilir olabilir.
He deals in grain.
start learning
O tahıl ticareti yapar.
He did it for fun.
start learning
O, eğlence için onu yaptı.
He did it himself.
start learning
O onu kendisi yaptı.
He did not say so.
start learning
O öyle söylemedi.
He died of cancer.
start learning
O kanserden öldü.
He died yesterday.
start learning
O, dün öldü.
He drives roughly.
start learning
O, sert araba sürer.
He dropped a vase.
start learning
O bir vazo düşürdü.
He gave me a hint.
start learning
O bana bir ipucu verdi.
He gave me a wink.
start learning
Bana bir göz kırptı.
He got me a watch.
start learning
Bana bir saat aldı.
He got very drunk.
start learning
O, çok sarhoş oldu.
He had no coat on.
start learning
Onun üzerinde bir ceketi yok.
He had three sons.
start learning
Üç oğlu vardı.
He hanged himself.
start learning
Kendisini astı.
He has a cold now.
start learning
O soğuk almış.
He has brown eyes.
start learning
Onun kahverengi gözleri var.
He is a biologist.
start learning
O bir biyolog.
He is a brave man.
start learning
O cesur bir adam.
He is a daredevil.
start learning
O gözüpek.
He is a dramatist.
start learning
O bir oyun yazarı.
He is a gentleman.
start learning
O bir beyefendi.
He is a physicist.
start learning
O bir fizikçi.
He is a scientist.
start learning
O bir bilim adamıdır.
He is about forty.
start learning
O yaklaşık olarak 40 yaşında.
He is about forty.
start learning
O aşağı yukarı 40 yaşında.
He is an American.
start learning
O bir Amerikalı.
He is an evil man.
start learning
O kötü bir adam.
He is at his desk.
start learning
Onun masasındadır.
He is beyond hope.
start learning
O umutsuzdur.
He is but a child.
start learning
O, ancak bir çocuk.
He is fast runner.
start learning
O hızlı koşucu.
He is getting old.
start learning
O yaşlanıyor.
He is in business.
start learning
O ticaret yapmaktadır.
He is influential.
start learning
O nüfuzludur.
He is just my age.
start learning
O tam benim yaşımda.
He is kind to her.
start learning
O, ona karşı naziktir.
He is not so tall.
start learning
O o kadar uzun boylu değil.
He is on the team.
start learning
O takımdadır.
He is quite right.
start learning
O oldukça haklı.
He is running now.
start learning
O şimdi çalışıyor.
He is still alive.
start learning
O hala hayatta.
He is still angry.
start learning
O hala kızgın.
He is still young.
start learning
O hala genç.
He is sure to win.
start learning
O kazanacağından emin.
He is unrealistic.
start learning
O gerçekçi değildir.
He is very honest.
start learning
O çok dürüst.
He is walking now.
start learning
O şimdi yürüyor.
He is watching TV.
start learning
O TV seyrediyor.
He isn't here now.
start learning
O şimdi burada değil.
He keeps his word.
start learning
O, sözünü tutar.
He keeps two cats.
start learning
O iki kedi besler.
He kept it secret.
start learning
O onu gizli tuttul.
He lives close by.
start learning
O yakın yaşıyor.
He lost his honor.
start learning
Onun onurunu kaybetti.
He made a mistake.
start learning
O bir hata yaptı.
He made her happy.
start learning
Onu mutlu etti.
He made me a suit.
start learning
O, bana bir takım elbise yaptı.
He may come today.
start learning
O, bugün gelebilir.
He moved to Tokyo.
start learning
Tokyo'ya taşındı.
He must work hard.
start learning
O çok çalışmalı.
He needed to rest.
start learning
Onun dinlenmesi gerekiyordu.
He ordered a beer.
start learning
O bir bira aldı.
He owns this land.
start learning
O, bu toprağın sahibidir.
He raised his arm.
start learning
O kolunu kaldırdı.
He ran five miles.
start learning
O beş mil koştu.
He runs very fast.
start learning
O çok hızlı çalışır.
He sat on the bed.
start learning
O, yatağın üzerine oturdu.
He shook his head.
start learning
Başını salladı.
He speaks English.
start learning
O İngilizce konuşur.
He stole my watch.
start learning
O benim saatimi çaldı.
He struck a match.
start learning
O, bir kibrit yaktı.
He talks too fast.
start learning
O çok hızlı konuşur.
He threw the ball.
start learning
O, topu attı.
He threw the ball.
start learning
O, topu fırlattı.
He told the truth.
start learning
O gerçeği söyledi.
He took a day off.
start learning
O bir gün izin aldı.
He took a picture.
start learning
O bir resim çekti.
He turned the key.
start learning
O anahtarı döndürdü.
He wakes up early.
start learning
O erken uyanır.
He walked quietly.
start learning
O sessizce yürüdü.
He was a tall man.
start learning
O uzun boylu bir adamdı.
He was very happy.
start learning
O çok mutluydu.
He will come soon.
start learning
O yakında gelecek.
He writes scripts.
start learning
O senaryolar yazar.
He's a big coward.
start learning
O büyük bir korkak.
He's already left.
start learning
Zaten gitti.
He's just arrived.
start learning
O az önce geldi.
He's now studying.
start learning
[sound: O+C59Fimdi+eC49Fitim+gC3B6rC3BCyor. mp3] O şimdi eğitim görüyor.
He's studying now.
start learning
[sound: O+C59Fimdi+eC49Fitim+yapC4B1yor. mp3] O şimdi eğitim yapıyor.
He's swimming now.
start learning
[sound: O+C59Fimdi+yC3BCzC3BCyor. mp3] O şimdi yüzüyor.
Her eyes are blue.
start learning
[sound: Onun+gC3B6zleri+mavidir. mp3] Onun gözleri mavidir.
Here is your book.
start learning
[sound: C4B0C59Fte+kitabC4B1n. mp3]İşte kitabın.
Here's my receipt.
start learning
[sound: C4B0C59Fte+benim+makbuz. mp3]İşte benim makbuz.
Here's some water.
start learning
[sound: C4B0C59Fte+bir+miktar+su. mp3]
His car is a Ford.
start learning
[sound: Onun+arabasC4B1+bir+ford. mp3]  Onun arabası bir ford.
How about a drink?
start learning
[sound: Bir+iC3A7kiye+ne+dersin. mp3] Bir içkiye ne dersin?
How are you, Mike?
start learning
[sound: NasC4B1lsC4B1n2C+Mike. mp3] Nasılsın, Mike?
How complex is it?
start learning
[sound: Ne+kadar+karmaC59FC4B1k. mp3]  Ne kadar karmaşık?
How lucky you are!
start learning
[sound: Ne+kadar+C59FanslC4B1sC4B1n21. mp3] Ne kadar şanslısın!
How should I know?
start learning
[sound: Nereden+bileyim. mp3] Nereden bileyim?
How was your trip?
start learning
[sound: YolculuC49Fun+nasC4B1ldC4B1. mp3] Yolculuğun nasıldı?
How was your walk?
start learning
Yürüyüşünüz nasıldı?
How's the weather?
start learning
Hava durumu nasıl?
How is the family?
start learning
Aileniz nasıl?
How's your mother?
start learning
Annen nasıl?
How's your sister?
start learning
Kız kardeşin nasıl?
I agreed with her.
start learning
Onunla aynı fikirdeydim.
I also went there.
start learning
Ben de oraya gittim.
I am a cat person.
start learning
Bir bir kedi insanım.
I am afraid to go.
start learning
Gitmeye korkuyorum.
I am from Shikoku.
start learning
Şikokulu'yum.
I am good at math.
start learning
Ben matematik iyiyim.
I am studying now.
start learning
Şimdi çalışıyorum.
I am the same age.
start learning
Ben aynı yaştayım.
I am very pleased.
start learning
Ben çok memnunum.
I baited the hook.
start learning
Oltayı yemledim.
I bought that car.
start learning
Ben şu arabayı satın aldım.
I called for help.
start learning
Ben yardım için çağrıda bulundum.
I can comfort her.
start learning
Onu teselli edebilirim.
I can hardly swim.
start learning
Ben hemen hemen hiç yüzemem.
I can hardly walk.
start learning
Güçlükle yürüyebiliyorum.
I can play soccer.
start learning
Ben futbol oynayabilirim.
I can play tennis.
start learning
Ben tenis oynayabilirim.
I can't trust him.
start learning
Ona güvenemem.
I changed my mind.
start learning
Fikrimi değiştirdim.
I climbed Mt. Aso.
start learning
Ben Aso Dağı'na tırmandım.
I come from Japan.
start learning
Ben Japonya'lıyım.
I couldn't get in.
start learning
Ben içeri giremedim.
I couldn't get it.
start learning
Ben anlayamadım.
I didn't hear you.
start learning
Ben seni duymadım.
I do not feel sad.
start learning
Ben üzgün değilim.
I do not think so.
start learning
Öyle düşünmüyorum.
I don't blame you.
start learning
Seni suçlamıyorum.
I don't like dogs.
start learning
Ben köpekleri sevmem.
I don't like eggs.
start learning
Ben yumurta sevmiyorum.
I don't like this.
start learning
Bunu sevmiyorum.
I doubt his story.
start learning
Ben onun hikayesinden şüphe duyuyorum.
I failed the exam.
start learning
Sınavda başarısız oldum.
I felt very happy.
start learning
Ben çok mutlu hissettim.
I finally escaped.
start learning
Sonunda kaçtım.
I forget his name.
start learning
Onun adını unuturum.
I forgot her name.
start learning
Onun adını unuttum.
I forgot her name.
start learning
Onun ismini unuttum.
I found him a job.
start learning
Ona bir iş buldum.
I gave him a book.
start learning
Ona bir kitap verdim.
I got a bee sting.
start learning
Beni bir arı soktu.
I got a flat tire.
start learning
Patlak bir lastiğim var.
I got a flat tire.
start learning
Kabak bir lastiğim var.
I got a good seat.
start learning
Benim iyi bir koltuğum var.
I got my hair cut.
start learning
Saçımı kestirdim.
I got to know him.
start learning
Onu bilmek lazım.
I got up at seven.
start learning
Ben yedide kalktım.
I got very sleepy.
start learning
Ben çok uykuluyum.
I had a good idea.
start learning
İyi bir fikrim vardı.
I had a good time.
start learning
Ben iyi vakit geçirdim.
I had a hard time.
start learning
Zor bir zaman geçirdim.
I had a nightmare.
start learning
Ben bir kabus gördüm.
My back hurts.
start learning
Sırtım ağrıyor.
I have a bad cold.
start learning
Benim kötü bir soğuk algınlığım var.
I have a cold now.
start learning
Şimdi bir soğuk algınlığım var.
I have a computer.
start learning
Benim bir bilgisayarım var.
I have a cut here.
start learning
Benim burada bir kesiğim var.
I have a few pens.
start learning
Bir kaç kalemim var.
I have a hangover.
start learning
Akşamdan kalmalığım var.
I have a headache.
start learning
Benim başım ağrıyor.
I have a migraine.
start learning
Benim migrenim var.
I have a question.
start learning
Bir sorum var.
I have an earache.
start learning
Kulağım ağrıyor.
I have an opinion.
start learning
Bir görüşüm var.
I have an opinion.
start learning
Bir düşüncem var.
I have bad breath.
start learning
Kötü nefesim var.
I have many books.
start learning
Benim çok sayıda kitabım var.
I have no friends.
start learning
Hiç arkadaşım yok.
I have no sisters.
start learning
Hiç kız kardeşim yok.
I have one sister.
start learning
Bir kız kardeşim var.
I have seen a UFO.
start learning
Ben bir UFO gördüm.
I have some money.
start learning
Benim biraz param var.
I have three dogs.
start learning
Benim üç köpeğim var.
I have to find it.
start learning
Ben onu bulmak zorundayım.
I have to go home.
start learning
Eve gitmek zorundayım.
I haven't met her.
start learning
Ona rastlamadım.
I haven't met him.
start learning
Ben onunla karşılaşmadım.
I held his sleeve.
start learning
Onun kolunu tuttum.
I hit the jackpot.
start learning
Turnayı gözünden vurdum.
I hit the jackpot.
start learning
Büyük ikramiyeyi kazandım.
I hope to see you.
start learning
Sizi görmeyi umuyorum.
I know he is busy.
start learning
Ben onun meşgul olduğunu biliyorum.
I know his family.
start learning
Onun ailesi biliyorum.
I know how to ski.
start learning
Ben nasıl kayacağımı biliyorum.
I know what to do.
start learning
Ne yapacağımı biliyorum.
I like coffee hot.
start learning
Kahveyi sıcak severim.
I like jazz music.
start learning
Ben caz müziği severim.
I like Kevin Nash.
start learning
Kevin Nash'i severim.
I like short hair.
start learning
Kısa saç seviyorum.
I listen to music.
start learning
Müzik dinlerim.
I love music, too.
start learning
Ben de müzik seviyorum.
I love that chair.
start learning
O sandalyeyi seviyorum.
I love this photo.
start learning
Bu fotoğrafı seviyorum.
I made Ann a doll.
start learning
Ann'e oyuncak bir bebek yaptım.
I made her a doll.
start learning
Ona bir bebek yaptım.
I made John happy.
start learning
John'ı mutlu ettim.
I mean what I say.
start learning
Söylediğim demek istediğimdir.
I met your friend.
start learning
Ben senin arkadaşınla buluştum.
I need an ashtray.
start learning
Bir kül tablasına ihtiyacım var.
I need some paper.
start learning
Biraz kağıda ihtiyacım var.
I should go home.
start learning
Eve gitmeliyim.
I owe him 100 yen.
start learning
Ona 100 yen borçluyum.
I owe him my life.
start learning
Ona hayatımı borçluyum.
I play the violin.
start learning
Keman çalarım.
I played football.
start learning
Ben futbol oynadım.
I pulled a muscle.
start learning
Ben bir kası incittim.
I put up a notice.
start learning
Ben bir haber koydum.
I ran for my life.
start learning
Hayatım için çalıştım.
I ran into a tree.
start learning
Ben bir ağaca rastladım.
I really like you.
start learning
Seni gerçekten seviyorum.
I saw him running.
start learning
Onun çalışmasını gördüm.
I saw you cooking.
start learning
Senin yemek pişirmeni gördüm.
I seem to be lost.
start learning
Kaybolmuş gibi görünüyorum.
I sent her a doll.
start learning
Ona bir oyuncak bebek gönderdim.
I share your idea.
start learning
Ben senin fikrini paylaşıyorum.
I should head out.
start learning
Ben gitmeliyim.
I sometimes skate.
start learning
Bazen patenle kayarım.
I stand corrected.
start learning
Hatamı kabul ediyorum.
I stopped smoking.
start learning
Sigara içmekten vazgeçtim.
I study at school.
start learning
Ben okulda eğitim görüyorum.
I think he did it.
start learning
Onun onu yaptığını düşünüyorum.
I think I'm right.
start learning
Ben haklı olduğumu düşünüyorum.
I think it's true.
start learning
Sanırım bu doğru.
I think otherwise.
start learning
Ben başka türlü düşünüyorum.
I took Highway 58.
start learning
Highway 58'i seçtim.
I tried to escape.
start learning
Ben kaçmaya çalıştım.
I usually eat out.
start learning
Ben genellikle dışarıda yerim.
I want a computer.
start learning
Ben bir bilgisayar istiyorum.
I want a lot more.
start learning
Çok daha fazlasını istiyorum.
I want a new oven.
start learning
Yeni bir fırın istiyorum.
I want a notebook.
start learning
Ben bir dizüstü bilgisayar istiyorum.
I want some money.
start learning
Ben biraz para istiyorum.
I want some paper.
start learning
Bir miktar kağıt istiyorum.
I want some water.
start learning
Biraz su istiyorum.
I want to see you.
start learning
Seni görmek istiyorum.
I was an outsider.
start learning
Ben bir yabancıydım.
I was embarrassed.
start learning
Ben utandım.
I was just mugged.
start learning
Az önce saldırıya uğradım.
I was out all day.
start learning
Ben bütün gün dışardaydım.
I was tired today.
start learning
Bugün yoruldum.
I was very hungry.
start learning
Ben çok acıktım.
I went on reading.
start learning
Ben okumaya devam ettim.
I went to the zoo.
start learning
Hayvanat bahçesine gittim.
I will do my best.
start learning
Ben elimden geleni yapacağım.
I will go on foot.
start learning
Ben yaya gideceğim.
I will never tell!
start learning
Asla söylemeyeceğim.
I wish I could go.
start learning
Keşke gidebilsem.
I won the lottery.
start learning
Ben piyango kazandım.
I work for a bank.
start learning
Ben bir banka için çalışırım.
I worry about him.
start learning
Onu hakkında endişe ediyorum.
I wrote this book.
start learning
Bu kitabı yazdım.
I'll be back soon.
start learning
Yakında döneceğim.
I'll get off here.
start learning
Burada ineceğim.
I'll see you soon.
start learning
Yakında görüşürüz.
I'll shut you out.
start learning
Seni dışarda bırakacağım.
I'll wait for you.
start learning
Senin için bekleyeceğim.
I'm a careful man.
start learning
Ben dikkatli bir adamım.
I'm a salesperson.
start learning
Bir satış elemanıyım.
I'm bad at sports.
start learning
Ben sporlarda kötüyüm.
I'm being patient.
start learning
Ben sabırlı oluyorum.
I'm busy as a bee.
start learning
Bir arı gibi meşgulüm.
I'm extremely fat.
start learning
Ben son derece şişmanım.
I'm feeling tired.
start learning
Kendimi yorgun hissediyorum.
I'm getting happy.
start learning
Ben mutlu oluyorum.
I'm just starving.
start learning
Ben sadece açlıktan ediyorum.
I'm kind of happy.
start learning
Ben az çok mutluyum.
I'm losing weight.
start learning
Ben kilo kaybettim.
I'm not ready yet.
start learning
Ben henüz hazır değilim.
I'm not satisfied.
start learning
Ben memnun değilim.
I'm still on duty.
start learning
Ben halen görevdeyim.
I'm taking a bath.
start learning
Banyo yapıyorum.
I've visited Nara.
start learning
Nara'yı ziyaret ettim.
Is he nice to her?
start learning
O ona karşı kibar mı?
Is her story true?
start learning
Onun hikayesi gerçek mi?
Is his story true?
start learning
Onun hikayesi doğru mudur?
Is Mr. Johnson in?
start learning
Bay Johnson içeride mi?
Is somebody there?
start learning
Orada biri var mı?
Is that pure gold?
start learning
O saf altın mı?
Is that your book?
start learning
Şu senin kitabın mı?
Is that your room?
start learning
O senin odan mı?
Is the bath clean?
start learning
Banyo temiz mi?
Is the bath ready?
start learning
Banyo hazır mı?
Is there a curfew?
start learning
Bir sokağa çıkma yasağı var mı?
Is this hat yours?
start learning
Bu şapka senin mi?
Is this Tom's bag?
start learning
Bu Tom'un çantası mı?
Is this your bike?
start learning
Bu senin bisikletin mi?
Is this your book?
start learning
Bu senin kitabın mı?
It doesn't matter.
start learning
Bu önemli değil.
It fell to pieces.
start learning
O, parçalara ayrıldı.
It has cooled off.
start learning
O sakinleşti.
It has to be true.
start learning
O doğru olmak zorundadır.
It is a small dog.
start learning
Bu küçük bir köpek.
It is a white lie.
start learning
O, beyaz bir yalandır.
It is clearing up.
start learning
Hava açıyor.
It is raining now.
start learning
Şimdi yağmur yağıyor.
It rained heavily.
start learning
Şiddetli yağmur yağdı.
It was a warm day.
start learning
Bu sıcak bir gündü.
It was quite cold.
start learning
Hava oldukça soğuktu.
It won't clear up.
start learning
Hava açık olmayacak.
It's a cloudy day.
start learning
Bulutlu bir gün.
It's a dictionary.
start learning
O bir sözlük.
It's a lovely day.
start learning
Bu güzel bir gün.
It's a short walk.
start learning
O kısa bir yürüyüş.
It's already 7:00.
start learning
Zaten 07:00.
It's an old piano.
start learning
O eski bir piyano.
It's blowing hard.
start learning
Sert esiyor.
It's cloudy today.
start learning
Bugün hava bulutlu.
It's dark outside.
start learning
Dışarısı karanlık.
It's like a dream.
start learning
O bir rüya gibi.
It's my brother's.
start learning
O, erkekkardeşimin.
It's not my fault!
start learning
Bu benim hatam değil!
It's not my fault.
start learning
Bu benim hatam değil.
It's now or never.
start learning
Ya şimdi ya da asla.
It's our pleasure.
start learning
O zevk bize ait.
It's starting now.
start learning
O şimdi başlıyor.
It's time for bed.
start learning
Yatma zamanıdır.
It's too late now.
start learning
Artık çok geç.
It's touch and go.
start learning
O çok tehlikeli bir durum.
It's unbelievable.
start learning
Bu inanılmaz bir şey.
John has two sons.
start learning
John'ın iki oğlu var.
John has two sons.
start learning
John'ın iki oğlu vardır.
John is my nephew.
start learning
John benim yeğenim.
John is my nephew.
start learning
John benim yeğenimdir.
John sits by Jack.
start learning
John, Jack'le birlikte oturuyor.
Judy looked at me.
start learning
Judy bana baktı.
Judy smiled at me.
start learning
Judy bana gülümsedi.
Just be cool.
start learning
Sadece sakin ol.
Keep away from me.
start learning
Benden uzak durun.
Keiko is a singer.
start learning
Keiko bir şarkıcıdır.
Ken likes camping.
start learning
Ken kamp yapmayı sever.
Knock on the door.
start learning
Kapıyı çal.
Let me have a try.
start learning
Bir kere deneyelim.
Let me in, please.
start learning
Lütfen içeri girmeme izin verin.
Let them all come.
start learning
Hepsi gelsin.
Let us go, please.
start learning
Gidelim lütfen.
Let's do it again.
start learning
Onu tekrar yapalım.
Let's do the work.
start learning
İşi yapalım.
Let's get married.
start learning
Evlenelim.
Let's have dinner.
start learning
Akşam yemeği yiyelim.
Let's leave early.
start learning
Erken ayrılalım.
Let's play soccer.
start learning
Futbol oynayalım.
Let's shake hands.
start learning
Tokalaşalım.
Let's sing a song.
start learning
Bir şarkı söyleyelim.
Let's take a rest.
start learning
Dinlenelim.
Let's get a cab.
start learning
Bir taksiye binelim.
Let's take a trip.
start learning
Bir gezi yapalım.
Let's take a walk.
start learning
Bir yürüyüş yapalım.
Let's talk turkey.
start learning
Dobra dobra konuşalım.
Life is beautiful.
start learning
Hayat güzeldir.
Life is enjoyable.
start learning
Yaşam tatlıdır.
Long time, no see.
start learning
Uzun süre görüşmedik.
Look at the girls.
start learning
Kızlara bak.
Look into the box.
start learning
Kutunun içine bakın.
Look out for bees.
start learning
Arılara dikkat edin.
May I go with you?
start learning
Ben sizinle birlikte gidebilir miyim?
May I put it here?
start learning
Onu buraya koyabilir miyim?
May I take a bath?
start learning
Ben bir banyo yapabilir miyim?
May I take a rest?
start learning
Ben dinlenebilir miyim?
May I talk to you?
start learning
Sizinle konuşabilir miyim?
Miho is a pianist.
start learning
Miho bir piyanist.
Monday's not good.
start learning
Pazartesi iyi değil.
Muiriel is 20 now.
start learning
Muiriel 20 yaşında.
Muiriel is 20 now.
start learning
Muiriel şimdi 20.
My arms went numb.
start learning
Kollarım uyuştu.
My bag was stolen.
start learning
Çantam çalındı.
My bag was stolen.
start learning
Benim çantam çalındı.
My brother is out.
start learning
Erkekkardeşim dışarı çıktı.
My eyes are itchy.
start learning
Gözlerim kaşınıyor.
My father is busy.
start learning
Babam meşgul.
My father is tall.
start learning
Babam uzun boylu.
My hair got kinky.
start learning
Saçlarım çok karışık oldu.
My hobby is music.
start learning
Benim hobim müzik.
My name is Yamada.
start learning
Benim adım Yamada.
My shoes are gone.
start learning
Benim ayakkabılar gitti.
My stomach's full.
start learning
Midem dolu.
Nancy has a piano.
start learning
Nancy'nin bir piyanosu var.
Nancy likes music.
start learning
Nancy müziği sever.
No problem at all!
start learning
Hiç sorun değil!
No, I didn't help.
start learning
Hayır, ben yardım etmedim.
Once more, please.
start learning
Bir kez daha lütfen.
Our money ran out.
start learning
Bizim para bitti.
Paul has dry hair.
start learning
Paul kuru saça sahiptir.
Please come again.
start learning
Lütfen yine gel.
Please correct it.
start learning
Lütfen onu düzeltin.
Please explain it.
start learning
Lütfen bunu açıklayın.
Please fix my toy.
start learning
Lütfen oyuncağımı tamir edin.
Please forgive me.
start learning
Lütfen beni affet.
Please keep quiet.
start learning
Lütfen sessiz durun.
Please look at me.
start learning
Lütfen bana bak.
Please step aside.
start learning
Lütfen kenara çekilin.
Please turn it on.
start learning
Lütfen onu açın.
Please wrap it up.
start learning
Lütfen onu paketleyin.
Poets write poems.
start learning
Şairler şiirler yazar.
Pretend you're me.
start learning
Benmişim gibi davran.
Pretend you're me.
start learning
Benmişim gibi yap.
Prices are rising.
start learning
Fiyatlar yükseliyor.
Put on your shoes.
start learning
Ayakkabılarınızı giyin.
Put out the light.
start learning
Işığı söndür.
Put your hands up!
start learning
Ellerini kaldır!
Read it once more.
start learning
Onu bir kez daha okuyun.
Rugs absorb sound.
start learning
Kilimler sesi absorbe eder.
Say it in English.
start learning
Lütfen İngilizce olarak söyle.
She always smiles.
start learning
O, hep gülümser.
She appeals to me.
start learning
O bana hitap ediyor.
She began to sing.
start learning
O şarkı söylemeye başladı.
She can handle it.
start learning
O, onunla başa çıkabilir.
She can jump high.
start learning
O yüksek sıçrayabilir.
She cooks for him.
start learning
O onun için yemek pişiriyor.
She decided to go.
start learning
O gitmeye karar verdi.
She did come here.
start learning
O buraya geldi.
She did it easily.
start learning
O onu kolayca yaptı.
She didn't go far.
start learning
O uzağa gitmedi.
She died of shock.
start learning
O şok nedeniyle hayatını kaybetti.
She got him drunk.
start learning
Onu sarhoş etti.
She has a picture.
start learning
Onun bir resmi var.
She has blue eyes.
start learning
Onun mavi gözleri var.
She has long hair.
start learning
O uzun saçlı.
She hates carrots.
start learning
O havuçlardan nefret ediyor.
She hates running.
start learning
O çalışmaktan nefret ediyor.
She heard him cry.
start learning
Onun çığlık attığını duydu.
She is aggressive.
start learning
O saldırgan.
She is attractive.
start learning
O çekici.
She is mad at you.
start learning
O sana kızgın.
She is not up yet.
start learning
O henüz kalkmadı.
She isn't married.
start learning
O evli değil.
She isn't running.
start learning
O çalışmıyor.
She keeps secrets.
start learning
O, sırlarını saklar.
She likes oranges.
start learning
O portakalları seviyor.
She looked lonely.
start learning
O yalnız görünüyordu.
She looks unhappy.
start learning
O mutsuz görünüyor.
She made him rich.
start learning
O onu zengin yaptı.
She made me hurry.
start learning
Bana acele ettirdi.
She married young.
start learning
O, genç ile evlendi.
She may be French.
start learning
O Fransız olabilir.
She must be angry.
start learning
O kızgın olmalı.
She must go there.
start learning
O oraya gitmeli.
She saw him smile.
start learning
Onun gülümsemesini gördü.
She seems excited.
start learning
Heyecanlı görünüyor.
She smiled at him.
start learning
O ona gülümsedi.
She threw him out.
start learning
O onu dışarı attı.
She tried to swim.
start learning
O yüzmeye çalıştı.
She was very busy.
start learning
O çok meşguldü.
She went shopping.
start learning
O, alışverişe gitti.
She went with him.
start learning
Onunla birlikte gitti.
She wept bitterly.
start learning
O için için ağladı.
She's fashionable.
start learning
O şık.
She's fashionable.
start learning
O modaya uygun.
She's got a point.
start learning
O konuyu anladı.
She's in the bath.
start learning
O, banyodadır.
She's our teacher.
start learning
O bizim öğretmenimiz.
She's unconscious.
start learning
O baygındır.
Stay here with us.
start learning
Bizimle burada kal.
Quit bothering me.
start learning
Beni rahatsız etmeyi bırak.
Take off your cap.
start learning
Kepinizi çıkarınız.
Take some aspirin.
start learning
Biraz aspirin al.
Tell me the truth.
start learning
Bana gerçeği söyle.
Tell me the truth.
start learning
Bana gerçeği anlat.
Thanks in advance.
start learning
Şimdiden teşekkür ederiz.
That boy is smart.
start learning
O çocuk akıllıdır.
That house is big.
start learning
O ev büyük.
That is her house.
start learning
Bu onun evidir.
That is my school.
start learning
Şu benim okulum.
That won't happen.
start learning
O olmayacak.
That's a pheasant.
start learning
O bir sülün.
That's my problem.
start learning
Bu benim sorunum.
That's news to me.
start learning
İlk kez duyuyorum.
That's not my job.
start learning
O benim işim değil.
That's not my job.
start learning
O beni ilgilendirmez.
That's really sad.
start learning
O gerçekten üzücü.
That's ridiculous.
start learning
O çok saçma.
The bath is ready.
start learning
Banyo hazırdır.
The clock stopped.
start learning
Bir saat durdu.
The clock stopped.
start learning
Saat durdu.
The dog was dying.
start learning
Köpek ölüyordu.
The dog went away.
start learning
Köpek uzaklaştı.
The doorbell rang.
start learning
Kapı zili çaldı.
The earth rotates.
start learning
Dünya dönüyor.
The fight is over.
start learning
Kavga sona erdi.
The fire went out.
start learning
Yangın söndü.
The light went on.
start learning
Işık gitti.
The lovers kissed.
start learning
Aşıklar öptüler.
The man was dying.
start learning
Adam ölüyordu.
The meeting ended.
start learning
Toplantı bitti.
The pain has gone.
start learning
Ağrı gitti.
The party's over.
start learning
Parti bitti.
The pen is broken.
start learning
Kalem kırık.
The river is wide.
start learning
Nehir geniştir.
The room was hot.
start learning
Oda sıcaktı.
The ship set sail.
start learning
Gemi yola çıktı.
The soup is thick.
start learning
Çorba koyu.
The sun is rising.
start learning
Güneş doğuyor.
The switch is off.
start learning
Anahtar kapalı.
The war continued.
start learning
Savaş devam etti.
The water is pure.
start learning
Su saftır.
The worst is over.
start learning
En kötüsü bitti.
There is no doubt.
start learning
Şüphe yoktur.
There is no water.
start learning
Hiç su yoktur.
They're all dead.
start learning
Onların hepsi öldü.
They are at lunch.
start learning
Onlar öğle yemeğinde.
They are in class.
start learning
Onlar sınıfta.
They are our cars.
start learning
Onlar bizim arabalarımız.
They are very big.
start learning
Onlar çok büyük.
They are well off.
start learning
Onlar iyi durumda.
They bought a car.
start learning
Onlar bir araba satın aldı.
They hunted foxes.
start learning
Tilkileri avladılar.
They kidnapped me.
start learning
Onlar beni kaçırdı.
They kidnapped me.
start learning
Onlar beni kaçırdılar.
They look healthy.
start learning
Onlar sağlıklı görünüyorlar.
They sang in tune.
start learning
Onlar ahenk içinde şarkı söyledi.
They went fishing.
start learning
Balığa gittiler.
This apple is bad.
start learning
Bu elma kötü.
This book is hers.
start learning
Bu kitap onunki.
This book is mine.
start learning
Bu kitap benimdir.
This book was new.
start learning
Bu kitap yeniydi.
This book will do.
start learning
Bu kitap işimi görür.
This coat is warm.
start learning
Bu ceket sıcak tutuyoır.
This desk is good.
start learning
Bu masa iyidir.
This egg is fresh.
start learning
Bu yumurta taze.
This fish is done.
start learning
Bu balık iyi pişmiş.
This is a picture.
start learning
Bu bir resim.
This is good meat.
start learning
Bu iyi et.
This is my choice.
start learning
Bu benim seçimim.
This is my cousin.
start learning
Bu benim kuzenim.
This is my mother.
start learning
Bu benim annem.
This is Tom's dog.
start learning
Bu Tom'un köpeği.
This is too short.
start learning
Bu çok kısa.
This is your book.
start learning
Bu senin kitabın.
This isn't my bag.
start learning
Bu benim çantam değil.
This lake is deep.
start learning
Bu göl derin.
This plane is his.
start learning
Bu uçak onun.
This tastes moldy.
start learning
Bunun tadı küflü.
Tom became a hero.
start learning
Tom bir kahraman oldu.
Tom began talking.
start learning
Tom konuşmaya başladı.
Tom blew his nose.
start learning
Tom burnunu sümkürdü.
Tom broke his leg.
start learning
Tom bacağını kırdı.
Tom can swim well.
start learning
Tom iyi yüzebilir.
Tom changed color.
start learning
Tom renk değiştirdi.
Tom cooked dinner.
start learning
Tom akşam yemeğini pişirdi.
Tom despised Mary.
start learning
Tom Mary'yi hor gördü.
Tom despises Mary.
start learning
Tom Mary'yi küçümsüyor.
Tom did it easily.
start learning
Tom onu kolayca yaptı.
Tom didn't get it.
start learning
Tom onu almadı.
Tom disliked Mary.
start learning
Tom Mary'yi sevmiyordu.
Tom divorced Mary.
start learning
Tom Mary'yi boşadı.
Tom doesn't agree.
start learning
Tom onaylamıyor.
Tom doesn't drink.
start learning
Tom içmez.
Tom doesn't smoke.
start learning
Tom sigara içmiyor.
Tom drives a Ford.
start learning
Tom bir Ford sürer.
Tom drives safely.
start learning
Tom güvenli bir şekilde araba sürer.
Tom drove the car.
start learning
Tom arabayı sürdü.
Tom eats too much.
start learning
Tom çok fazla yer.
Tom felt confused.
start learning
Tom şaşırmış hissetti.
Tom felt left out.
start learning
Tom dışarıda bırakılmış hissetti.
Tom felt relieved.
start learning
Tom rahatlamış hissetti.
Tom gave a speech.
start learning
Tom bir konuşma yaptı.
Tom gave me a pen.
start learning
Tom bana bir dolma kalem verdi.
Tom got a haircut.
start learning
Tom bir saç tıraşı oldu.
Tom got beaten up.
start learning
Tom'a dayak atıldı.
Tom got depressed.
start learning
Tom depresyona girdi.
Tom got sunburned.
start learning
Tom güneş yanığı oldu.
Tom had a bad day.
start learning
Tom kötü bir gün geçirdi.
Tom has allergies.
start learning
Tom'un alerjisi var.
Tom has arthritis.
start learning
Tom'un artriti var.
Tom has been busy.
start learning
Tom meşgul.
Tom has big hands.
start learning
Tom'un büyük elleri var.
Tom has blue eyes.
start learning
Tom'un mavi gözleri var.
Tom has dark skin.
start learning
Tom koyu tenli.
Tom has hay fever.
start learning
Tom'un saman nezlesi var.
Tom has heartburn.
start learning
Tom'un midesi ekşidi.
Tom has nice skin.
start learning
Tom güzel bir cilde sahiptir.
Tom has thin lips.
start learning
Tom'un ince dudaklar vardır.
Tom hasn't called.
start learning
Tom aramadı.
Tom hates his job.
start learning
Tom işinden nefret ediyor.
Tom heard a noise.
start learning
Tom bir gürültü duydu.
Tom hung up on me.
start learning
Tom beni kafasına taktı.
Tom insulted Mary.
start learning
Tom Mary'ye hakaret etti.
Tom is a bad cook.
start learning
Tom, kötü bir aşçı.
Tom is a beginner.
start learning
Tom bir acemi.
Tom is a musician.
start learning
Tom bir müzisyen.
Tom is a reporter.
start learning
Tom bir muhabir.
Tom is a real man.
start learning
Tom gerçek bir erkek.
Tom is an amateur.
start learning
Tom bir amatör.
Tom is just a kid.
start learning
Tom tam bir çocuk.
Tom is thirty-one.
start learning
Tom otuz bir yaşında.
Tom is unsociable.
start learning
Tom sosyal değil.
Tom is very blunt.
start learning
Tom çok açık sözlüdür.
Tom is very hungry.
start learning
Tom çok aç
Tom is very smart.
start learning
Tom çok akıllı.
Tom is very tired.
start learning
Tom çok yorgun.
Tom isn't a crook.
start learning
Tom bir dolandırıcı değildir.
Tom isn't married.
start learning
Tom evli değildir.
Tom isn't so tall.
start learning
Tom o kadar uzun boylu değil.
Tom keeps a diary.
start learning
Tom bir günlük tutar.
Tom let Mary swim.
start learning
Tom Mary'yi yüzdürdü.
Tom likes to knit.
start learning
Tom örgü örmeyi sever.
Tom lit his cigar.
start learning
Tom purosunu yaktı.
Tom lit the stove.
start learning
Tom sobayı yaktı.
Tom looked lonely.
start learning
Tom yalnız görünüyordu.
Tom looks worried.
start learning
Tom endişeli görünüyor.
Tom lost the race.
start learning
Tom yarışı kaybetti.
Tom loves fishing.
start learning
Tom balık tutmayı seviyor.
Tom loves his job.
start learning
Tom işini seviyor.
Tom loves singing.
start learning
Tom şarkı söylemeyi seviyor.
Tom made Mary cry.
start learning
Tom Mary'yi ağlattı.
Tom needs a break.
start learning
Tom'un bir molaya ihtiyacı var.
Tom never gave up.
start learning
Tom asla vazgeçmedi.
Tom offended Mary.
start learning
Tom Mary'yi incitti.
Tom paid the bill.
start learning
Tom faturayı ödedi.
Tom paid the fare.
start learning
Tom bilet parasını ödedi.
Tom paid the rent.
start learning
Tom kirayı ödedi.
Tom ran for mayor.
start learning
Tom belediye başkanlığı için yarıştı.
Tom should try it.
start learning
Tom onu denemeli.
Tom shut his eyes.
start learning
Tom gözlerini kapadı.
Tom skipped lunch.
start learning
Tom öğle yemeğini atladı.
Tom stood in line.
start learning
Tom kuyrukta durdu.
Tom sure can sing.
start learning
Tom şarkı söyleyebileceğinden emin.
Tom sure is lucky.
start learning
Tom şanslı olduğundan emin.
Tom took a shower.
start learning
Tom bir duş aldı.

You must sign in to write a comment