Traits of character

 0    38 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
start learning
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.

ambitious
He is ambitious, and he wants to be promoted quickly.
start learning
ambitny
On jest ambitny i chce szybko dostać awans.

arrogant
He is the most arrogant man I have ever met!
start learning
arogancki
On jest najbardziej aroganckim człowiekiem, jakiego spotkałem.

greedy
Not all bankers are greedy.
start learning
chciwy
Nie wszyscy bankierzy są chciwi.

quiet
Can't you be quiet even for a second?
start learning
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?

patient
You need to be patient.
start learning
cierpliwy
Musisz być cierpliwy.

outgoing
A good salesman should be outgoing and friendly.
start learning
otwarty
Dobry sprzedawca powinien być otwarty i przyjazny.

reliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.

generous
It is very generous of you to pay my college fees.
start learning
hojny
To bardzo wspaniałomyślne z twojej strony, żeby zapłacić za moje studia.

clever
You son is really clever.
start learning
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.

kind
Be kind to your new colleague.
start learning
miły
Bądźcie uprzejmi dla nowego kolegi.

impatient
An impatient person doesn't like to wait.
start learning
niecierpliwy
Osoba niecierpliwa nie lubi czekać.

rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.

shy
Join us, don't be shy!
start learning
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!

dishonest
I've never done a dishonest thing in my life!
start learning
nieuczciwy
Nigdy nie zrobiłem niczego nieuczciwego w moim życiu!

impolite
The new shop assistant was impolite to customers.
start learning
nieuprzejmy
Nowa sprzedawczyni była nieuprzejma dla klientów.

responsible
I'm responsible for the key clients.
start learning
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.

brave
It's not always easy to be brave.
start learning
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.

cruel
Life can be cruel.
start learning
okrutny
Życie potrafi być okrutne.

self-confident
You need to be more self-confident if you want to become successful.
start learning
pewny siebie
Musisz być bardziej pewny siebie jeśli chcesz odnieść sukces.

helpful
Your notes were very useful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.

hard-working
She's really hard-working.
start learning
pracowity
Ona jest naprawdę pracowita.

vain
My sister is vain - she always buys expensive clothes.
start learning
próżny
Moja siostra jest próżna - zawsze kupuje drogie ubrania.

friendly
Everyone is friendly here.
start learning
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.

talkative
He's a nice sort of person, but not very talkative.
start learning
gadatliwy
On jest miłą osobą, ale nie jest zbyt rozmowny.

selfish
They have learnt not to be so selfish.
start learning
egoistyczny
Nauczyli się nie być tak samolubnymi.

mean
Why do you have to be so mean?
start learning
podły
Dlaczego musisz być taki podły?

modest
Be modest and humble.
start learning
skromny
Bądź skromny i pokorny.

calm
Calm down!
start learning
opanowany
Uspokój się!

fair
It's not fair!
start learning
sprawiedliwy
To nie sprawiedliwe!

cowardly
Your cowardly behaviour disappointed me.
start learning
tchórzliwy
Twoje tchórzliwe zachowanie rozczarowało mnie.

sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
start learning
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.

honest
She seems to be honest.
start learning
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.

stubborn
She is as stubborn as a mule.
start learning
uparty
Ona jest tak uparta, jak osioł.

polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.

bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
start learning
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.

easy-going
You are always so relaxed and easy-going.
start learning
wyluzowany
Jesteś zawsze taki zrelaksowany i wyluzowany.

funny
It's so funny!
start learning
zabawny
To takie zabawne!


You must sign in to write a comment