Top 1000 vārdi angļu valodā 651 - 700 - Top 1000 English Words 651 - 700

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
vietējs
Pirkt vietējos produktus vienmēr ir labāk.
start learning
local
īpašības vārds
It's always better to buy local products.
kopiena
Es gribu būt daļa šīs kopienas.
start learning
community
I want to feel like a part of the community.
vadīšana
Laba pārvaldība ir galvenā panākumu atslēga.
start learning
management
Good management is the key to success.
pieredze
Jūsu darba pieredze ir tiešām iespaidīga!
start learning
experience
Your job experience is really impressive!
misija
Agrīnās katoļu misijas nebija populāras iezemiešu vidū.
start learning
mission
piem., priesteru grupa
The early Catholic missions were not popular among the natives.
atbalstīt
Mana ģimene mani vienmēr ir atbalstījusi.
start learning
to support
My family has always supported me.
studenti
Cik daudz studentu studē tavā univeritātē?
start learning
students
How many students are there at your university?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"Top 1000 vārdi angļu valodā"
(total 999 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment