time and numbers

 0    17 flashcards    monikajezierska7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
od teraz
start learning
from now
niedawno
czytałem coś o tym kilka dni temu
start learning
the other day
I read sth about it the other day
jak do tej pory
start learning
so far
so far i am realy enjoying it
za 2 h
start learning
in 2 hours
przez 2 godziny
start learning
for 2 hours
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
obróć rączkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara
start learning
Clockwise
turn the handle clockwise
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
start learning
counterclockwise, anticlockwise
prędzej czy później
start learning
sooner or later
wkrótce
start learning
shortly
wygodny, dogodny
start learning
comfortable, convenient
większość
start learning
a majority
more than a half is a majority
mniejszoś
start learning
minority
less than a half is a minority
odejmować
start learning
subtraction
w ostatniej chwili
start learning
at the eleven hour
kilkadziesiąt
start learning
several dozen
założyć
start learning
to found, to establish
my friend plans to estabilish a company
gniazdo
start learning
a nest
i found a sparrow's nest in my garage

You must sign in to write a comment