This month's history books

 0    58 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

under the reign
start learning
Pod rządami

a great leap forward in sth
it takes a great leap of imagination to believe this
start learning
ogromny krok naprzód w czymś
trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć

wprawiać w ruch, pchać

momentum
gain momentum
start learning
pęd, rozmach, impet

niewidzialny, na żywo, bez przygotowania

intersperse sth with sth
The documentary intersperses graphical animations with film clips of the actual event. Her handwritten notes were interspersed throughout the text.
start learning
urozmaicać coś czymś

umiejętnie

fragment

ręczny, podręcznik

broszura

glimpse
This biography offers a few glimpses of his life before he became famous.
start learning
przelotne spojrzenie, mignięcie

give a glimpse into sth
In the late 1800s, Gregor Mendel gave us our first glimpse into how traits are inherited.
start learning
pozwalać zrozumieć coś, dawać pojęcie o czymś

get a glimpse of sth
Already, we get a glimpse of what is to come.
start learning
zorientować się w czymś, rozeznać się w czymś

wyczerpujący

monotonous
start learning
monotonny

pokojówka

shy away from sth/doing sth
start learning
unikać, cofnąć sie przed

meticulous
start learning
drobiazgowy, skrupulatny

obrzydliwy

charge with sth/doing sth
start learning
zarzucić komuś coś/robienie czegoś, atakować

przerażający

przytrafić się, spotkać, spaść na

rozwiać, położyć kres

przewlekły, utrzymujący się, długotrwały

pojęcie, myśl, pomysł

compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
start learning
nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.

strain of sth
start learning
oznaka

ensuing
An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off. He lost his job and in the ensuing months became more and more depressed.
start learning
wynikający, następny

rozprzestrzenić, rozłozyć

remedy for sth
start learning
lekarstwo

poultice
At the same time, if the throat has begun to show signs of being involved, a hot poultice or wet pack is applied to the neck.
start learning
okład

comprehensive
start learning
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny

compassion for sb
start learning
litość, współczucie

podnieść rangę

make reference to
In both the Canonis descriptio and the Rabdologia, however, he makes reference to his ill-health.
start learning
odnieść się do, wspomnieć, robić aluzję

leap of faith
start learning
akt wiary

przejść, poddać się, zaznać

first-hand
start learning
z pierwszej ręki

opis, relacja

nadużywać, znęcać się

incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
start learning
bodziec
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.

zgromadzić, montować, złożyć

admittedly
start learning
wprawdzie, co prawda

narrative thread
start learning
Wątek narracyjny

genuinely
He was genuinely interested in the speech.
start learning
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.

podnoszący na duchu

anticipate
start learning
przewidywać, oczekiwać

dalszy, dalsza część, uzupełniający

volume
This is the second volume of the book.
start learning
tom
To drugi tom książki.

sporny, dyskusyjny

pose the question
start learning
postawić pytanie

merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
start learning
tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.

reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
start learning
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.

bursting
He was bursting with excitement. The new teacher was enthusiastic and bursting with ideas.
start learning
napełniony, przepełniony

dalej

go down memory lane
start learning
wspominać stare dobre czasy

upadać, zawodzić

superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
start learning
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.


You must sign in to write a comment