This month's history books

 0    58 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
under the reign
start learning
Pod rządami
a great leap forward in sth
it takes a great leap of imagination to believe this
start learning
ogromny krok naprzód w czymś
trzeba dużej wyobraźni, żeby w to uwierzyć
propel
start learning
wprawiać w ruch, pchać
momentum
gain momentum
start learning
pęd, rozmach, impet
unseen
start learning
niewidzialny, na żywo, bez przygotowania
intersperse sth with sth
The documentary intersperses graphical animations with film clips of the actual event. Her handwritten notes were interspersed throughout the text.
start learning
urozmaicać coś czymś
skilfully
start learning
umiejętnie
extract
start learning
fragment
manual
start learning
ręczny, podręcznik
pamphlet
start learning
broszura
glimpse
This biography offers a few glimpses of his life before he became famous.
start learning
przelotne spojrzenie, mignięcie
give a glimpse into sth
In the late 1800s, Gregor Mendel gave us our first glimpse into how traits are inherited.
start learning
pozwalać zrozumieć coś, dawać pojęcie o czymś
get a glimpse of sth
Already, we get a glimpse of what is to come.
start learning
zorientować się w czymś, rozeznać się w czymś
gruelling
start learning
wyczerpujący
monotonous
start learning
monotonny
housemaid
start learning
pokojówka
shy away from sth/doing sth
start learning
unikać, cofnąć sie przed
meticulous
start learning
drobiazgowy, skrupulatny
foul
start learning
obrzydliwy
charge with sth/doing sth
start learning
zarzucić komuś coś/robienie czegoś, atakować
horrific
start learning
przerażający
befall
start learning
przytrafić się, spotkać, spaść na
dispel
start learning
rozwiać, położyć kres
lingering
start learning
przewlekły, utrzymujący się, długotrwały
notion
start learning
pojęcie, myśl, pomysł
compelling
The lawyer's argument was so compelling, the jury were all convinced by it immediately.
start learning
nieodparty
Argument prawnika był tak przekonujący, że od razu przekonał wszystkich przysięgłych.
strain of sth
start learning
oznaka
ensuing
An argument broke out and in the ensuing fight, a gun went off. He lost his job and in the ensuing months became more and more depressed.
start learning
wynikający, następny
spread
start learning
rozprzestrzenić, rozłozyć
remedy for sth
start learning
lekarstwo
poultice
At the same time, if the throat has begun to show signs of being involved, a hot poultice or wet pack is applied to the neck.
start learning
okład
comprehensive
start learning
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny
compassion for sb
start learning
litość, współczucie
elevate
start learning
podnieść rangę
make reference to
In both the Canonis descriptio and the Rabdologia, however, he makes reference to his ill-health.
start learning
odnieść się do, wspomnieć, robić aluzję
leap of faith
start learning
akt wiary
undergo
start learning
przejść, poddać się, zaznać
first-hand
start learning
z pierwszej ręki
account
start learning
opis, relacja
abuse
start learning
nadużywać, znęcać się
incentive
Instead of money bonuses we decided to organize a trip abroad as an incentive.
start learning
bodziec
Zamiast bonusów pieniężnych zdecydowaliśmy się zorganizować wyjazd za granicę jako zachętę.
assemble
start learning
zgromadzić, montować, złożyć
admittedly
start learning
wprawdzie, co prawda
narrative thread
start learning
Wątek narracyjny
genuinely
He was genuinely interested in the speech.
start learning
autentycznie
On był autentycznie zainteresowany przemową.
uplifting
start learning
podnoszący na duchu
anticipate
start learning
przewidywać, oczekiwać
follow-up
start learning
dalszy, dalsza część, uzupełniający
volume
This is the second volume of the book.
start learning
tom
To drugi tom książki.
arguable
start learning
sporny, dyskusyjny
pose the question
start learning
postawić pytanie
merely
Yvonne was so angry, but rather than yelling, she merely stood in silence, her mouth open in shock.
start learning
tylko
Yvonne była bardzo zła, ale zamiast krzyczeć, stała tylko w ciszy z ustami otwartymi z szoku.
reinforce
I want to reinforce the garden wall so that it doesn't fall down.
start learning
wzmacniać
Chcę wzmocnić ogrodzenie w ogrodzie, żeby się nie przewróciło.
bursting
He was bursting with excitement. The new teacher was enthusiastic and bursting with ideas.
start learning
napełniony, przepełniony
onwards
start learning
dalej
go down memory lane
start learning
wspominać stare dobre czasy
fall down
start learning
upadać, zawodzić
superficial
Samantha is very superficial. She married her husband because he's rich, and not because he's a good man.
start learning
powierzchowny
Samantha jest bardzo powierzchowna. Poślubiła swojego męża, bo jest bogaty, a nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem.

You must sign in to write a comment