Things - rzeczy

 0    35 flashcards    jadwigawie3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bag
I must buy a new bag.
start learning
torba
Muszę kupić nową torebkę.
key
My son has my key to my room. Can you give me an extra key?
start learning
klucz
Mój syn moa klucz do mojego pokoju. Mogłaby mi Pani dać dodatkowy klucz?
umbrella
I must buy a new umbrella because my old one is broken.
start learning
parasol
Muszę kupić nową parasolkę ponieważ moja stara jest zepsuta.
credit / debit card
I have two cards. My cards expire in 2019.
start learning
Karta kredytowa / debetowa
Mam dwie karty. Moje karty tracą ważność w 2019.
watch
I want a nice new watch from my son.
start learning
zegarek kieszonkowy
Potrzebuję ładny nowy zegarek dla mojego syna.
glasses
I need glasses for writing and reading.
start learning
okulary
Potrzebuję okulary do pisania i czytania.
ID card
I always have an ID card with me in my bag.
start learning
dowód
Zawsze mam dowód w mojej torebce.
wallet
I buy my husband a black wallet for birthday
start learning
portfel
Kupuję mojemu mężowi czarny portfel na urodziny.
pencil
I have a lot of pencils in my office and at home. Do you need a pencil?
start learning
ołówek
Mam dużo ołówków w biurze i w domu. Potrzebujesz ołówek?
purse
I have a red purse.
start learning
portmonetka
Mam czerwoną portmonetkę.
brush
I don't have a brush in my bag.
start learning
szczotka do włosów
Nie mam szczotki w torebce.
notebook
I read new English words in my notebook.
start learning
zeszyt, notatnik
Czytam nowe angielskie słówka w moim zeszycie?
case
Put the case on the table
start learning
walizka
Połóż walizkę na stole.
electronic devices
Do you have any electronic devices in your bag?
start learning
urządzenia elektroniczne
Masz urządzenia elektoniczne w swojej torbie?
hat
Don't put on this hat. It is ugly.
start learning
kapelusz
Nie zakładaj tego kapelusza. Jest brzydki.
flower
I like flowers very much.
start learning
kwiat
Bardzo lubię kwiaty.
key ring
I always buy key rings when I go on holidays.
start learning
bryloczek
Zawsze kupuję bryloczki kiedy jeżdżę na wakacje.
ring
My ring was very expensive.
start learning
pierścionek
Mój pierścionek był bardzo drogi.
laptop
I need a new laptop.
start learning
laptop, notebook
Potrzebuję nowego laptopa.
money
I need a lot of money.
start learning
pieniądze
Potrzebuję dużo pieniędzy.
mug
I get a mug form my grandson on grandma's day.
start learning
kubek
Dostaję kubek od wnuka na dzień babci.
newspaper
I read a newspaper when I have a dinner in the evening.
start learning
gazeta
Czytam gazetę kiedy jem obiad wieczorem.
pen
I write with my white pen.
start learning
długopis
Piszę moim białym długopisem.
picture
I have many pictures of my grandchildren in my house.
start learning
obrazek
Mam wiele obrazków moich wnuków w moim domu.
piece of paper
I need a piece of paper.
start learning
kartka papieru
Potrzebuję kartkę papieru.
board
Look at the board.
start learning
tablica
Spójrz na tablicę.
book
I read many books about VAT.
start learning
książka
Czytam wiele książek o VAT.
chair
Do you need the chair?
start learning
krzesło
Potrzebujesz to krzesło?
door
I can't open the door.
start learning
drzwi
Nie moge otworzyć drzwi.
pocket money
My grandson wants his pocket money.
start learning
kieszonkowe
Mój wnuk chce swoje kieszonkowe.
pound
English people buy with pounds.
start learning
funt
Anglicy kupują w funtach.
euro
I must buy euro because I go to Germany.
start learning
euro
Muszę kupić euro ponieważ jadę do Niemiec.
coat
You have a nice coat.
start learning
płaszcz
Masz ładny płaszcz.
dictionary
I don't read English dictionaries.
start learning
słownik
Nie czytam angielskich słowników.
earring
I get earrings on my birthday.
start learning
kolczyk
Dostaję kolczyki na urodziny.

You must sign in to write a comment