There is more to life than being happy Ted Emily Esfahani Smith

 0    68 flashcards    jakubkoralewski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cel
Cel naszego spotkania jest jasny.
start learning
purpose
The purpose of our meeting is clear.
Pościg
start learning
Pursuit
Dążenie do szczęścia
start learning
the pursuit of happiness
Czułam się spełniona
start learning
I was feeling fulfilled
dryfujący
start learning
adrift
walka
start learning
struggle
ściganie
start learning
chase
wskaźnik samobójstw
start learning
suicide rate
beznadziejny
start learning
hopeless
znaczenie
Jakie jest znaczenie angielskiego słowa "dachshund"?
start learning
meaning
What is the meaning of the English word "dachshund"?
łatwość
start learning
ease
poczucie przynależności
start learning
sense of belonging
sławny
start learning
renowned
poza
start learning
beyond
odporny
start learning
resiliant
Zastanawiam się,
start learning
I wonder
neurologia
start learning
neuroscience
filar
start learning
pillar
wyceniane
start learning
valued
nierozerwalnie
start learning
intrinsically
traktować się nawzajem
start learning
treat each other
sprzedawca
start learning
vendor
odrzucać
Zamierzam zaprosić Leslie na randkę. Mam nadzieję, że mnie nie odrzuci.
start learning
reject
I'm going to ask Leslie on a date. I hope she doesn't reject me.
przyznać uznać
start learning
acknowledge
stworzyć więź
start learning
create a bond
gojenie
start learning
healing
przyczyniamy się
start learning
we contribute
rozłączenie
start learning
disengagement
bezrobocie
Czy znasz aktualny wskaźnik bezrobocia?
start learning
unemployment
Do you know the present unemployment rate?
zaangażowanie / udział
Starała się nie wdawać w spory swoich kolegów.
start learning
involvement
She tried to avoid involvement in her colleagues' arguments.
praca
start learning
labor
udział
start learning
participation
wart
start learning
worthwhile
to napędza mnie do przodu
start learning
it drives me forward
transcendencja
start learning
transcendence
chodzi o przejście poza siebie
start learning
it's about stepping Beyond yourself
zgiełku codziennego życia
start learning
hustle and bustle of daily life
podniesiony powyżej
start learning
lifted above
znika
start learning
it fades away
czujesz się połączony z wyższą rzeczywistością
start learning
you feel connected to a higher reality
Jestem w strefie
start learning
I am in a zone
Tracę całe poczucie czasu
start learning
I lose all sense of time
hojny
start learning
generous
to zwykle zaskakuje ludzi
start learning
it tends to surprise people
tworzenie narracji wydarzeń
start learning
creating a narrative from the events
Zdaję sobie sprawę,
start learning
I realize
zaniepokojony, zniecierpliwiony
start learning
anxious
bezcelowy
start learning
purposeless
Tkam
start learning
I weave
odkupieńcza
start learning
redemptive
co straciłeś, co zyskałeś
start learning
what you lost what you gained
w ciągu nocy
start learning
overnight
obejmij bolesne chwile
start learning
embrace the painful moments
nowe spostrzeżenia i mądrość
start learning
new insights and wisdom
podtrzymuje mnie
start learning
it sustains me
walczymy
start learning
we struggle
związane
start learning
associated
akty miłości
start learning
acts of love
1 przynależność 2 celowość 3 transcendentność 4 opowiadanie sobie historii
start learning
1 belonging 2 purpose 3 transcendence 4 storytelling
wystarczająco dużo szczęścia
start learning
lucky enough
ludzie mnie skrzywdzili
start learning
people wronged me
wirujący derwisz
start learning
whirling dervish
panuj w ego
start learning
reign in the ego
poza torem
start learning
off track
anestezja
start learning
anaesthesia
stawić czoła śmierci
start learning
face death
Chirurgia awaryjna
start learning
emergency surgery
Czas Leczy rany
start learning
Time Heals wounds

You must sign in to write a comment