THE ADVENT. OF TOM SE o str 21

 0    59 flashcards    kaztrz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
adventure
start learning
przygoda, ryzykować, podejmować ryzyko, przygodowy, podróżniczy (np. film)
restriction
start learning
ograniczenie, obostrzenie, ograniczenie, restrykcja
whatsoever
start learning
cokolwiek, jakkolwiek
term
start learning
termin, określenie, warunek, kadencja, okres, kres, koniec, nazywać, określać, semestr
complete
start learning
pełny, kompletny, cały, całkowity, gotowy, skończony, ukończony, ukończyć, skończyć, zakończyć, wypełniać, uzupełniać
reformat
start learning
przeformatować, sformatować
appearance
start learning
wygląd, pojawienie się, przybycie, obecność, występ (artystyczny), wizerunek (marketingowy), zjawisko, fenomen, stawiennictwo
His appearance is crucial for this hearing.
start learning
Jego pojawienie się jest kluczowe dla tego przesłuchania.
hearing
start learning
rozprawa, przesłuchanie (w sądzie)
viewer
start learning
telewidz, osoba patrząca, osoba oglądająca, przeglądarka
sawyer, sawyers
start learning
tracz, pilarz, kornik
affectionately
start learning
czule, kochająco, z tkliwością, pieszczotliwie
contents
start learning
treść
content
start learning
treść (strony internetowej, listu, filmu), zadowolony, rad, zadowalać
preface
start learning
przedmowa, poprzedzić przedmową
occur, occurred
start learning
zdarzać się, wydarzać się, występować, pojawiać się,
schoolmate, schoolmates
start learning
kolega szkolny, koledzy z klasy
draw, drew, drawn, withdraw
start learning
wyciągnąć (np. pieniądze z banku), rysować, szkicować, wywoływać (reakcję), ciągnąć (np. pojazd), wciągać do płuc (np. powietrze, dym), czerpać wodę, wziąć wodę (np. z beczki, ze studni), zremisować
draw
start learning
remis, losowanie, atrakcja,
composite
start learning
połączenie, złożony, niejednorodny, łączny, mieszany
order
start learning
kolejność, rozkaz, polecenie, porządek, ład (ogólnie o sytuacji), zamówienie, zakon (zgromadzenie zakonnic lub mnichów), przekaz (np. pieniężny, do odebrania na poczcie)
order
start learning
zamawiać (np. jedzenie, towar), nakazać, rozkazać
architecture
start learning
architektura, architektonika, budowa, struktura (np. DNA, silnika, budynku)
drawer
start learning
szuflada, osoba, która wypisała czek
think, thought, thought
start learning
myśleć, sądzić, uważać, myśleć, przypuszczać, wyobrażać sobie (jakąś sytuację)
tough, tougher, the toughest
start learning
trudne, trudniejsze, najtrudniejsze
thought
start learning
myśl, zamiar
odd
start learning
dziwny, nieparzysty, rozmaity, różnorodny
Odd people live in this city.
start learning
Rozmaici ludzie żyją w tym mieście.
superstition, superstitions
start learning
przesąd, zabobon
touch upon
start learning
wspomnieć o czymś, mówić o czymś
prevalent
start learning
przeważający, powszechnie występujący, rozpowszechniony
period
start learning
okres, lekcja, część meczu (np. w hokeju),
monthly period
start learning
okres, miesiączka, menstruacja
that is to say
start learning
to znaczy (precyzując wypowiedź)
although
start learning
mimo że, chociaż, choć, aczkolwiek
though
start learning
chociaż, pomimo że, mimo że, aczkolwiek
shun, shunned
start learning
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka, trzymać się na dystans (od czegoś od kogoś)
shine, shone, shone
start learning
połysk, świecić, błyszczeć (np. włosy)
account
start learning
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść, konto (w systemie komputerowym), wyjaśnienie, wytłumaczenie, znaczenie, konto, rachunek (w banku)
Your opinion is of little account.
start learning
Twoja opinia jest małego znaczenia.
account something
start learning
brać pod uwagę
pleasantly
start learning
miło, przyjemnie
remind
start learning
przypominać
queer
start learning
dziwny, dziwaczny, kiepski, byle jaki, fałszywy, podrabiany, udaremnić, pokrzyżować, pedałkowaty, pedziowaty
enterprise
start learning
przedsięwzięcie, projekt, działalność gospodarcza, prywatna inicjatywa, sektor prywatny
engage
start learning
zajmować się, podejmować, zainteresować, przyciągać (np. uwagę, zainteresowanie), rezerwować (np. pokój w hotelu)
get engaged
Mike and Sarah got engaged and now they're planning their wedding.
start learning
zaręczać się
Mike i Sarah zaręczyli się i teraz planują ślub.
pull down
start learning
rozbierać (np. budynek), burzyć, spuszczać (zasłonę), ściągać w dół, ciągnąć, obniżać (cenę), zmniejszać (inflację), obalać (rząd)
spectacles
start learning
okulary
spectacle
start learning
widowisko, (niecodzienna sytuacja, na którą natrafiamy)
seldom
He seldom answers any questions.
start learning
rzadko kiedy
Rzadko odpowiada na pytania.
stove-lid
start learning
pokrywa kuchenna
stove
We need a new stove. The old one has broken down for good.
start learning
kuchenka
Potrzebujemy nowej kuchenki. Stara popsuła się już na dobre.
lid
start learning
pokrywa, pokrywka (garnka) wieko (np. skrzyni)
eyelid, lid
start learning
powieka
perplex
start learning
zakłopotać, wprawić w zakłopotanie, konsternować
fiercely
start learning
ostro, dziko, gwałtownie
bend down
start learning
schylać str. 21 punch broom

You must sign in to write a comment