TEST 7

 0    16 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Informacje dotyczace przechwytywania statkow powietrznych opisane sa w AIP Polska w rozdziale
start learning
ENR
Wykaz stref zakazanych, niebezpiecznych i ograniczonych znajduje sie w AIP Polska w rozdziale
start learning
ENR
TFR to
start learning
skrot oznaczajacy "TSA Feeding Route
Depesza AUP
start learning
zawiera plan uzytkowania przestrzeni powietrznej
Lotnisko startu w depeszach ATFM oznaczone jest skrotem
start learning
ADEP
Depesza "SRM" to depesza
start learning
przydzielajaca czas slot
Podaj dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) W-wa
start learning
560m-FL245
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Gd
start learning
550m-FL195
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Kk
start learning
560m-FL285
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Po
start learning
500m-FL12
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Rz
start learning
550m-FL125
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Sc
start learning
500m-FL95
dolne i gorne granice przestrzeni TMA w FIR EPWW(wysokosci w metrach - AMSL) Wr
start learning
650m-FL125
Rejon informacji powietrznej (FIR) - Flight Information Region - to
start learning
Przestrzen powietrzna o okreslonych wymiarach, w ktorej organy sluzb ruchu lotniczego zapewniaja sluzbe informacji powietrznej i sluzbe alarmowa
Przestrzen powietrzna kontrolowana - Controlled airspace - to
start learning
Przestrzen powietrzna o okreslonych wymiarach, w ktorej sluzba kontroli ruchu lotniczego jest zapewniana dla lotow IFR i lotow VFR, zgodnie z klasyfikacja przestrzeni powietrznej
W przestrzeni jakiej klasy nie mozna wykonywac lotow VFR?
start learning
A

You must sign in to write a comment