TEST 21 czynnik ludzki

 0    10 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
31. Dysponowanie umiejętnościami interpersonalnymi
start learning
wymaga żmudnego uczenia się.
32. Potocznie znane stwierdzenie „Rzeczą ludzką jest błądzić”
start learning
oddaje naturę jego procesów umysłowych
33. Uwaga ludzka funkcjonuje w ten sposób, że
start learning
następują ciągłe zmiany jej koncentracji mające wpływ na sprawność i dokładność odbierania przez ludzkie zmysły napływających z otoczenia informacji
34. Ograniczenia poznawcze człowieka, które mają wpływ na popełnianie przez niego błędy to przede wszystki
start learning
cechy jego zmysłów i charakterystyka jego procesów umysłowych
35. Błąd jest dla człowieka
start learning
czymś, tak pozytywnym, jak i negatywnym
36. Na stałą niepewność i zmienność otoczenia natura odpowiedziała
start learning
symulowaniem niepewności wewnątrz mózgu
37. Uwaga płytka i rozproszona ma swoje źródło przede wszystkim w
start learning
indywidualnych cechach jednostki.
38. Przyczyną stresu mogą być zdarzenia i emocje
start learning
zarówno jedne i drugie
39. Zjawisko stresu optymalnego występuje wtedy, kied
start learning
występuje poczucie odprężenia psychicznego i fizycznego.
40. Jak człowiek zareaguje na stres decyduje przede wszystkim
start learning
indywidualna odporność na stres

You must sign in to write a comment