TEST 20 czynnik ludzki

 0    11 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
20. Na ukształtowanie się specyficznych i charakterystycznych dla zespołu cech oddziaływają następujące czynniki
start learning
stan grupy, wpływ jednostki i jej otoczenia oraz wpływ kierownika
21. Cechą najczęściej wymienianą w literaturze jako określającą i scalającą wszystkie procesy grupowe jest
start learning
zaufanie
22. Która z poniższych sytuacji wiąże się z zaufaniem
start learning
jesteś względnie pewny tego, że druga osoba pomoże ci.
23. Otwartość w relacjach z innymi jest przede wszystkim
start learning
wyrazem zaufania wobec drugiej osoby
24. Komunikacja jedno- i dwustronna
start learning
obie mają swoje zalety i wady w zależności od sytuacji i realizowanych zadań.
25. Grupa spójna
start learning
jest mniej podatna na wpływy z zewnątr
26. Wysoka spójność grupy to
start learning
cecha, która w pewnych okolicznościach może być niekorzystna z punktu widzenia organizacji
27. Samorealizacja polega przede wszystkim na
start learning
panowaniu nad sobą
28. Osoby samorealizujące się są
start learning
mniej obciążone poczuciem winy, żalem i urazami z przeszłości.
29. Wzajemną komunikację ułatwia zdecydowanie kiedy obraz naszego ja jest
start learning
dostępny mnie i innym.
30. Dwustronna komunikacja jest wtedy, gdy
start learning
nadawca dostaje informacje zwrotne dotyczące dekodowania komunikatu przez odbiorcę

You must sign in to write a comment