studia

Antybiotyki cz. 7 - Antybiotyki β-laktamowe: Karbapenemy i monobaktamy.

Zestaw zawiera informacje dotyczące antybiotyków β-laktamowych z grupy karbapenemów i monobaktamów. Jest to doskonała pomoc naukowa dla osób uczących się farmakologii i podstaw farmakoterapii, pracowników medycznych, a także przystępne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wpływem antybiotyków na ludzki organizm. Jest to fragment większej całości, stanowiącej kompendium wiedzy o stosowanych współcześnie antybiotykach. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Farmakologia. Podstawy farmakoterapii" pod red. prof.dr. hab. n. med. W. Kostowskiego i prof.dr. hab. n. med. Z. Hermana

36 flashcards Mimisia

Antybiotyki cz. 3 - Linkozamidy

Opis: Zestaw zawiera informacje dotyczące antybiotyków z grupy linkozamidów. Jest to doskonała pomoc naukowa dla osób uczących się farmakologii i podstaw farmakoterapii, pracowników medycznych, a także przystępne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wpływem antybiotyków na ludzki organizm. Jest to fragment większej całości, stanowiącej kompendium wiedzy o stosowanych współcześnie antybiotykach. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Farmakologia. Podstawy farmakoterapii" pod red. prof.dr. hab. n. med. W. Kostowskiego i prof.dr. hab. n. med. Z. Hermana

27 flashcards Mimisia

Antybiotyki cz. 1- Makrolidy i ketolidy

Zestaw zawiera informacje dotyczące antybiotyków z grupy makrolidów i ketolidów. Jest to doskonała pomoc naukowa dla osób uczących się farmakologii i podstaw farmakoterapii, pracowników medycznych, a także przystępne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wpływem antybiotyków na ludzki organizm. Jest to fragment większej całości, stanowiącej kompendium wiedzy o stosowanych współcześnie antybiotykach. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Farmakologia. Podstawy farmakoterapii" pod red. prof.dr. hab. n. med. W. Kostowskiego i prof.dr. hab. n. med. Z. Hermana

41 flashcards Mimisia

Ortomyxoviridae - Grypa

Zestaw zawiera podstawowe informacje dotyczące wirusów z rodziny Ortomyxoviridae - czynników etiologicznych grypy. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Mikrobiologia i choroby zakaźne" G. Virella.

25 flashcards Mimisia

Paramyxoviridae - Paramyksowirusy

Zestaw zawiera podstawowe informacje dotyczące wirusów z rodziny Paramyxoviridae, odpowiadające za takie choroby wieku dziecięcego jak odra i świnka. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Wirusologia" L. Colier J. Oxford i "Mikrobiologia i choroby zakaźne" G. Virella

52 flashcards Mimisia

Antybiotyki cz. 5 - Antybiotyki β-laktamowe: Penicyliny.

Antybiotyki z penicyliną mają szerokie zastosowanie w medycynie. Zasady działania pochodnych penicyliny powinny być więc doskonale znane studentom medycyny czy farmakologii. Jest to także przydatna wiedza dla osób, które zażywają penicyliny izoksazolilowe czy ureidopenicyliny.

77 flashcards Mimisia

Antybiotyki cz. 2 - Tetracykliny

Zestaw zawiera informacje dotyczące antybiotyków z grupy tetracyklin. Jest to doskonała pomoc naukowa dla osób uczących się farmakologii i podstaw farmakoterapii, pracowników medycznych, a także przystępne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych wpływem antybiotyków na ludzki organizm. Jest to fragment większej całości, stanowiącej kompendium wiedzy o stosowanych współcześnie antybiotykach. Zestaw powstał w oparciu o podręcznik "Farmakologia. Podstawy farmakoterapii" pod red. prof.dr. hab. n. med. W. Kostowskiego i prof.dr. hab. n. med. Z. Hermana

32 flashcards Mimisia

1cz słownictwa z odżywiania, Ernährung Wortschatz

Słownictwo niezbędne na studia i przydatne do rozszerzenia dla ambitnych.

150 flashcards Niezapominajka

Showing 61-68 of 68 items.
try language courses for free VocApp or create your own flashcards
Related: biologia | prawo | ekonomia | hobby | medycyna | psychologia | inne