Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung

4.5  1    130 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przedmiot
(szkolny)
start learning
das Fach
die Fächer
zajęcia
(lekcje)
start learning
die Lehrveranstaltungen
biologia
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Biologie
kein Plural
chemia
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Chemie
kein Plural
fizyka
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Physik
kein Plural
geografia
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Erdkunde
kein Plural
historia
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Geschichte
kein Plural
informatyka
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Informatik
kein Plural
język angielski
(przedmiot szkolny)
start learning
(das) English
kein Plural
język francuski
(przedmiot szkolny)
start learning
(das) Französisch
kein Plural
język niemiecki
(przedmiot szkolny)
start learning
(das) Deutsch
kein Plural
język rosyjski
(przedmiot szkolny)
start learning
(das) Russisch
kein Plural
język polski
(przedmiot szkolny)
start learning
(das) Polnisch
kein Plural
jezyk obcy
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Fremdsprache
kein Plural
matematyka
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Mathematik
kein Plural
muzyka
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Musik
kein Plural
religia
(lekcja)
start learning
der Religionsunterricht
die Religionsunterrichte
wychowanie fizyczne
(WF)
start learning
der Sport
kein Plural
sztuka
(przedmiot szkolny)
start learning
(die) Kunst
kein Plural
chodzić do pierwszej klasy
start learning
in die erste Klasse gehen
chodzić do szkoły
start learning
in die Schule gehen
biblioteka
start learning
die Bibliothek
die Bibliotheken
biblioteka szkolna
start learning
die Schulbibliothek
die Schulbibliotheken
boisko
start learning
der Sportplatz
die Sportplätze
klasa
start learning
die Klasse
die Klassen
sala gimnastyczna
start learning
die Sporthalle
die Sporthallen
przybory szkolne
start learning
die Schulsachen
długopis
start learning
der Kugelschreiber
die Kugelschreiber
dyplom
start learning
das Diplom
die Diplome
dziennik
(w szkole)
start learning
das Klassenbuch
die Klassenbücher
farba
start learning
die Farbe
die Farben
gumka
(do ścierania ołówka)
start learning
der Radiergummi
die Radiergummis
kalkulator
start learning
der Taschenrechner
die Taschenrechner
klej
start learning
der Klebstoff
die Klebstoffe
korektor
start learning
die Korrekturflüssigkeit
die Korrekturflüssigkeiten
kreda
start learning
die Kreide
die Kreiden
kredka
start learning
der Buntstift
die Buntstifte
książka ćwiczeń
start learning
das Übungsbuch
die Übungsbücher
ławka
(np. w szkole)
start learning
die Bank
die Bänke
linijka
(przybór szkolny)
start learning
das Lineal
die Lineale
mapa
start learning
die Landkarte
die Landkarten
mapa świata
start learning
die Weltkarte
die Weltkarten
notes
start learning
das Notizbuch
die Notizbücher
nożyczki
start learning
die Schere
die Scheren
ołówek
start learning
der Bleistift
die Bleistifte
piórnik
start learning
die Federtasche
die Federtaschen
plan zajęć
start learning
der Stundenplan
die Stundenpläne
tablica
start learning
die Tafel
die Tafeln
plecak
start learning
der Rucksack
die Rucksäcke
podręcznik
start learning
das Lehrbuch
die Lehrbücher
segregator
start learning
der Aktenordner
die Aktenordner
strona
(w książce)
start learning
die Seite
die Seiten
słownik
start learning
das Wörterbuch
die Wörterbücher
temperówka
start learning
der Bleistiftanspitzer
die Bleistiftanspitzer
zeszyt
start learning
das Heft
die Hefte
student
start learning
der Student
die Studenten
studentka
start learning
die Studentin
die Studentinnen
uczeń
start learning
der Schüler
die Schüler
uczennica
start learning
die Schülerin
die Schülerinnen
uczyć się
start learning
lernen
pilny uczeń
start learning
fleißiger Schüler
certyfikat
start learning
das Zertifikat
die Zertifikate
ćwiczenie
start learning
die Übung
die Übungen
czytać na głos
start learning
vorlesen
egzamin
start learning
die Prüfung
die Prüfungen
klasówka
start learning
die Klassenarbeit
die Klassenarbeiten
lekcja
start learning
der Unterricht
die Unterrichte
liczyć
start learning
rechnen
matematyczny
start learning
mathematisch
myśleć
start learning
denken
denkt - dachte - hat gedacht
nauczyć się
start learning
etwas erlernen
Nie rozumiem.
start learning
Ich verstehe nicht.
notatka
start learning
die Notiz
die Notizen
notować w zeszycie
start learning
im Heft notieren
odpowiadać
(na lekcji)
start learning
abgefragt werden
odrabiać pracę domową
start learning
die Hausaufgabe machen
pamiętać
start learning
sich an etwas erinnern
pisać klasówkę
start learning
eine Klassenarbeit schreiben
powtórka
start learning
die Wiederholung
die Wiederholungen
przygotowywać się
start learning
sich auf etwas (+Akkusativ) vorbereiten
przystąpić do egzaminu
start learning
Examen ablegen
referat
start learning
der Referat
die Referate
rozumieć
start learning
verstehen
versteht - verstand - hat verstanden
spóźnić się
start learning
sich (+Akkusativ) verspäten
sprawdzać w słowniku
start learning
im Wörterbuch nachschlagen
sprawdzian
(test)
start learning
der Test
die Tests / die Teste
wypracowanie
start learning
der Aufsatz
die Aufsätze
zostać przyjętym do szkoły
start learning
in die Schule kommen
matematyk
start learning
der Mathematiker
die Mathematiker
nauczyciel
start learning
der Lehrer
die Lehrer
nauczycielka
start learning
die Lehrerin
die Lehrerinnen
rektor
start learning
der Rektor
die Rektoren
wychowawca
start learning
der Klassenlehrer
die Klassenlehrer
uczyć kogoś
(nauczać)
start learning
lehren
wychowywać
start learning
erziehen
erzieht - erzog - hat erzogen
wyjaśniać
start learning
erklären
zadawać pracę domową
start learning
eine Hausaufgabe aufgeben
zadawać pytanie
start learning
eine Frage stellen
wywiadówka
start learning
der Elternabend
die Elternabende
przedszkole
start learning
der Kindergarten
die Kindergärten
szkoła
start learning
die Schule
die Schulen
szkoła podstawowa
start learning
die Grundschule
die Grundschulen
szkoła średnia
start learning
die Oberschule
die Oberschulen
szkoła wyższa
start learning
die Hochschule
die Hochschulen
gimnazjum
start learning
das Gymnasium
die Gymnasien
liceum
start learning
die Oberschule
die Oberschulen
technikum
start learning
das Technikum
die Technika
uniwersytet
start learning
die Universität
die Universitäten
nieobecność
start learning
die Abwesenheit
die Abwesenheiten
nieobecny
start learning
abwesend
obecność
start learning
die Anwesenheit
kein Plural
obecny
start learning
anwesend
ocena
(w dzienniku)
start learning
die Note
die Noten
ocena
(w szkole)
start learning
die Schulnote
die Schulnoten
ocena bardzo dobra
start learning
die Note sehr gut
ocena celująca
start learning
die Note ausgezeichnet
ocena dobra
start learning
die Note gut
ocena dopuszczająca
start learning
die Note ausreichend
ocena dostateczna
start learning
die Note befriedigend
ocena niedostateczna
start learning
die Note unzulänglich
poprawny
start learning
korrekt
rok szkolny
start learning
das Schuljahr
die Schuljahre
semestr
start learning
das Semester
die Semester
ferie
(zimowe)
start learning
die Winterferien
wakacje
(letnie)
start learning
die Sommerferien
nur Plural
przerwa
(np. szkolna)
start learning
die Pause
die Pausen
świadectwo szkolne
start learning
das Schulzeugnis
die Schulzeugnisse
zostać na drugi rok
(nie zdać)
start learning
sitzenbleiben
zmotywowany
start learning
motiviert
talent
start learning
das Talent
die Talente

You must sign in to write a comment