Szkoła cz.2

 0    85 flashcards    patrycjap0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecność
start learning
absence
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń prześladujący
start learning
bully
lekcja
start learning
class
kółko zainteresowań
start learning
club
olimpiada przedmiotowa
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
termin wykonania pracy
start learning
deadline
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
ocena
start learning
mark
stypendium
start learning
grant
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
szkolny klub sportowy
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
surowe zasady
start learning
strict rules
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
zajęcia w niewielkiej grupie
start learning
tutorial
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać
start learning
attend
współpracować
start learning
collaborate
paplać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczac na zajecia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonać zadanie
start learning
do a task
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzać eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel sb from school
chodzić do szkoły
start learning
go to school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobie przerwę
start learning
have a break
nabyć nową umiejętność
start learning
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zrobić prezentację
start learning
make a presentation
robić błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
take part a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie
start learning
set an essay
zadawać pracę domową
start learning
set homework
opuszczać zajęcia
start learning
skip classes
rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
solve a problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
be late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pracować w grupach
start learning
work in groups
pisać wypracowanie
start learning
write an essay
wyniki w nauce
start learning
academic results
poziom nauczania
start learning
academic standards
arkusz egzaminacyjny
start learning
exam paper
arkusz egzaminacyjny z ubiegłych lat
start learning
past exam paper
wyniki egzaminu
start learning
exam results
egzamin
start learning
exam
dostać się na uniwersytet
start learning
get a place at a university
egzamim końcowy
start learning
school-leaving exam
egzamin wstępny na uczelnie
start learning
university entrance exam
ściągać na egzaminie
start learning
cheat in an exam
przystępować do egzamin
start learning
take an exam

You must sign in to write a comment