Sytuacja awaryjna - Emergency

 0    85 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
odwodnienie
Nigdy nie pij słonej wody - przyspiesza odwodnienie, które może nawet prowadzić do śmierci.
start learning
dehydration
Never drink salt water — it accelerates dehydration, which may even lead to death.
tętnica
Krwawienie z tętnicy może prowadzić do ogromnej utraty krwi i śmierci, jeśli nie zostanie zatrzymane na czas.
start learning
artery
Bleeding from artery can lead to massive blood loss and result in death if not stopped on time.
tabletki
Brałeś dziś swoje tabletki?
start learning
pills
Have you taken your pills today?
przetrwać
Próbując przetrwać na morzu, należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć choroby morskiej, ponieważ wymioty mogą spowodować odwodnienie.
start learning
to survive
When trying to survive at sea, take precautions to avoid getting seasick, as vomiting can cause dehydration.
w szoku
Czasami trudno powiedzieć, czy pacjent jest w szoku.
start learning
in shock
Sometimes it's hard to tell whether a patient is in shock.
kość
Nikt nie zginął w wypadku, ale 45-letnia kobieta doznała złamania kości.
start learning
bone
No one died in the accident, but a 45-year-old woman suffered a bone fracture.
dowodzić
Kto dowodzi akcją ratowniczą?
start learning
to be in command
Who's in command of search and rescue?
+78 flashcards
The lesson is part of the course
"Angielski dla żeglarzy"
(total 1,141 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment