Bezpieczeństwo na morzu - Safety at sea

 0    64 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
światło przy pasie ratunkowym
Światło przy pasie ratunkowym wymaga wymiany.
start learning
sea light
The life belt sea light needs a replacement.
dryfkotwa
rzucana z rufy, ma za zadanie spowolnić jacht i ustabilizować żeglugę przy dużej fali od rufy
Odzyskiwanie dryfkotwy może być trudne, ponieważ niektóre dryfkotwy mogą powodować szczególnie silny opór.
start learning
drogue
Recovering a drogue can be tricky, as some drogues can cause a particularly strong drag.
zwalniak hydrostatyczny
Jeśli twój statek tonie, zwalniak hydrostatyczny umożliwia wynurzenie się tratwy i automatyczne jej napełnienie.
start learning
hydrostatic release
If your vessel sinks, the hydrostatic release unit enables your life raft to surface and inflate automatically.
wąż strażacki
Lepiej gasić większe pożary za pomocą węża strażackiego, ponieważ zaopatrzenie w wodę z węża strażackiego trwa dłużej.
start learning
fire hose
It's better to extinguish bigger fires with a fire hose, as the water supply from a fire hose lasts longer.
pneumatyczny, dmuchany
Każdy członek załogi otrzymuje automatycznie nadmuchiwany pas ratunkowy z wbudowaną uprzężą żeglarską.
start learning
inflatable
Each crewmember is given an automatic inflatable PFDs with a built-in sailing harness.
róg mgłowy
Było tak mglisto, że musieliśmy dąć w róg mgłowy co 5 minut.
start learning
foghorn
It was so foggy that we had to blow the foghorn every 5 minutes.
płonący
Mój statek płonie.
start learning
on fire
I am on fire.
+57 flashcards
The lesson is part of the course
"Angielski dla żeglarzy"
(total 1,141 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment