świat przyrody

 0    97 flashcards    paulinanowak43
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ulegający biodegradacji
start learning
biodegradable
pojemnik na szkło
start learning
bottle bank
grzebać
start learning
bury
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
klimat
start learning
climate
węgiel
start learning
coal
punkt zbiórki odpadów
start learning
collection point
pojemnik
start learning
container
zmniejszać
start learning
cut down
znikać
start learning
disappear
wywóz
start learning
disposal
woda pitna
start learning
drinking water
kapiący
start learning
dripping
pozbywać się
start learning
dump
efekt
start learning
effect
nadmiar
start learning
excess
istnieć
start learning
to exist
paliwa kopalne
start learning
fossil fuels
efekt cieplarniany
start learning
greenhouse effect
pomagać środowisku
start learning
help the environment
dużo odpadów
start learning
huge amount od waste
duże otwarte pomieszczenie
start learning
huge open spaces
wysypisko śmieci
start learning
landfill
przeciekać
start learning
leak
topnienie lodowca
start learning
melting of glacier
opakowanie
start learning
packaging
pojemnik na makulaturę
start learning
papier bank
zatruwać atmosferę
start learning
poison the atmosphere
trujące gazy
start learning
poisonous gases
ostatni wzrost
start learning
recent increase
torba na zakupy wielokrotnego użytku
start learning
shopping bag reusable
używać ponownie
start learning
reuse
śmieci
start learning
rubbish
oszczędzać energię
start learning
save energy
rzadki
start learning
scarce
segregować
start learning
segregate
oddzielać
start learning
separate
uporządkować coś
start learning
sort
powierzchnia
start learning
surface
wzrost temperatury
start learning
temperature rise
zagrażać
start learning
threaten
ciepły prąd, nurt
start learning
warm electricity, current
hodować
start learning
breed - bred - bred
klatka
start learning
a cage
konserwacja
start learning
conservation
młode
start learning
cub
zagrożony wyginięciem
start learning
endangered
wymarły
start learning
extinct
groźnie wyglądający
start learning
fierce-looking
naturalne środowisko
start learning
natural habitat
powrót do naturalnego środowiska
start learning
return to the wild
dzika fauna i flora
start learning
wildlife
dostęp
start learning
access
roczny przepływ
start learning
annual flow
niszczyć
start learning
destroy
katastrofa
start learning
disaster
susza
start learning
drought
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
ekstremalna pogoda
start learning
extreme weather
powódź, zalewać
start learning
flood, flood
globalne ocieplenie
start learning
global warming
huragan
start learning
hurricane
topnienie lodowca
start learning
melting glacier
ropa naftowa
start learning
oil
alarm
start learning
alter
zanieczyszczony
start learning
polluted
umieszczać probówki testowe
start learning
place test tubes
poziom opadów deszczu
start learning
rainfall
zrastające poziom morza
start learning
reasing sea level
wysychać
start learning
run dry
poważne konsekwencje
start learning
serious consequences
dziwne skutki
start learning
strange effects
uderzać
start learning
strike - struck - struck
fala pływowa
start learning
tidal wave
wybuch wulkanu
start learning
volcanic eruption
niedobór/brak wody
start learning
shortage / lack of water
drogi oddechowe
start learning
airways
karetka
start learning
an ambulance
poważne rany
start learning
badly hurt
podstawowe prawo człowieka
start learning
basic human right
oddychanie
start learning
breathing
kampania
start learning
campaign
sprawdzać puls
start learning
check pulse
zbierać datki
start learning
collect donations
wiercić studnie
start learning
drill well
nagły wypadek
start learning
emergency
ranny
start learning
injured
zbierać pieniądze
start learning
raise money
odmawiać
start learning
refuse sth
krótkoterminowy
start learning
short-term
wpadać w poślizg na ogrodzonej drodze
start learning
skid on a icy road
śliska droga
start learning
slippery road
działacz społeczny
start learning
social activist
uszkodzenie kręgosłupa
start learning
spinal injury
dostarczać
start learning
supply
wspomagać życie
start learning
support life
Organizacja Narodów Zjednoczonych
start learning
The United Nations

You must sign in to write a comment