Success - useful language

 0    8 flashcards    radekwisniewski76
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
If you increase your order we'll give you a biggest discount
start learning
Jeśli zwiększysz swoje zamówienie, damy Ci większą zniżkę
We can deliver by that date, providing we have the goods in stock.
start learning
Możemy dostarczyć do tego dnia, pod warunkiem, że mamy towar na stanie.
If we lowered the price, would you be prepared to increase your order?
start learning
Gdybyśmy obniżyli cenę, czy byłbyś skłonny do zwiększenia zamówienia?
Sorry, could you repeat that?
start learning
Przepraszam, czy możesz powtórzyć?
Are you saying you don't have that quantity in stock
start learning
Chcesz powiedzieć, że nie masz takiej ilość w magazynie
So what you're saying is you'll...
start learning
Więc to, co mówisz, to...
I'd like to make a suggestion. I think we should leave this point and come back to it later
start learning
Chciałbym przedstawić sugestię. Myślę, że powinniśmy zostawić ten punkt i wrócić do niego później
I want to ask a question. How are we going to pay for this?
start learning
Chcę zadać pytanie. Jak za to zapłacimy?

You must sign in to write a comment