Study time!

 0    132 flashcards    natalqa_23
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajęcia plastyczne
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
informatyka
start learning
Information technology (IT)
matematyka
start learning
maths
zajęcia muzyczno-teatralne
start learning
music and drama
wychowanie fizyczne
start learning
physical education
fizyka
start learning
physics
język polski
start learning
Polish
religia (przedmiot)
start learning
religious education
przepisywać pracę domową
start learning
copy homework
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
dostać niską/najwyższą ocenę
start learning
get a low / top mark
przedstawić prezentację
start learning
give a presentation
mieć egzamin
start learning
have an exam
opuścić (lekcję)
start learning
miss (a lesson)
zdać egzamin
start learning
pass an exam
powtarzać do sprawdzianu
start learning
revise for a test
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
robić notatki
start learning
take notes
przerwa szkolna
start learning
break
kolega/koleżanka z klasy
start learning
classmate
przerwa obiadowa
start learning
lunchtime
zeszyt
start learning
notebook
wywiadówka
start learning
parents evening
dziedziniec szkolny / plac zabaw
start learning
playground
uczeń
start learning
pupil
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
okresowa ocena pracy ucznia
start learning
school report
boisko
start learning
sports field
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
podręcznik
start learning
textbook
przedmiot akademicki
start learning
academic subject
przedmiot artystyczny
start learning
arts subject
zaleta / korzyść
start learning
advantage / ups / pros
chodzić do szkoły
start learning
attend a shcool
kariera
start learning
career
słynny / znany
start learning
famous
bezpłatny
start learning
free
wykształcenie ogólne
start learning
general education
możliwość / okazja / szansa
start learning
opportunity
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia
start learning
secondary school
specjalizować się w czymś
start learning
specialise in something
szkoła państwowa
start learning
state school
szkoła prywatna
start learning
private school
utalentowany
start learning
talented
koncentrować się na czymś
start learning
concentrate an something
podręcznik elektroniczny
start learning
electronic manual
wykonywać projekty przez Internet
start learning
do projects online
pytania egzaminacyjne
start learning
exam questions
mieć dostęp do
start learning
have access to something
doskonalić swoje umiejętności informatyczne
start learning
improve your IT skills
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart
metody uczenia się
start learning
learning methods
szukać inf. w Internecie
start learning
look for information on the net
zrozumieć coś
start learning
make sense of something
zwracać na coś uwagę
start learning
pay attention to something
błędy ortograficzne
start learning
spelling mistakes
metody nauczania
start learning
teaching methods
tabliczka mnożenia
start learning
times table
korzystać z tablic interaktywnych
start learning
use interactive whiteboards
korzystać z aplikacji
start learning
use apps
uwaga / zainteresowanie
start learning
attention
koncentracja
start learning
concentration
egzamin
start learning
examination
wiedza
start learning
knowledge
powtórzenie
start learning
revision
zakwaterowanie
start learning
accommodation
osiągać sukces
start learning
achieve success
rada / porada
start learning
advice
być nieobecnym z powodu choroby
start learning
be off sick
deska / tablica
start learning
board
stołówka
start learning
canteen
wyzwanie
start learning
challenge
klasa / zajęcia / lekca
start learning
class
sala lekcyjna
start learning
classroom
zdolny / mądry
start learning
clever
kolorowy
start learning
colourful
rywalizować z kimś
start learning
compete with somebody
konkurencja
start learning
competition
sala komputerowa
start learning
computer lab
kontrowersyjny
start learning
controversial
kuchnia / gotowanie
start learning
cookery
kurs / danie
start learning
course
wymagający
start learning
demanding
modne ubrania od znanych projektantów
start learning
designer clothes
urządzenie / przyrząd
start learning
device
trudny
start learning
difficult
uzyskać dobry wynik w czymś
start learning
do well in something
teatr / aktorstwo
start learning
drama
kurs angielskiego
start learning
English course
brać udział w zawodach sportowych
start learning
enter a sports competition
rozrywka
start learning
entertainment
równy / jednakowy
start learning
equal
wyniki egzaminu
start learning
exam results
zajęcia dodatkowe
start learning
extra classes
przyjazna atmosfera
start learning
friendly atmosphere
jechać na wycieczkę szkolną
start learning
go on a school trip
gramatyka
start learning
grammar
dyrektor szkoły
start learning
headteacher
wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych
start learning
join after-school club
dbać o zdrowie i dobrą formę
start learning
keep fit and healthy
uczyć się języka obcego
start learning
learn a foreign language
uczyć się gry na instrumencie
start learning
learn an instrument
wykład
start learning
lecture
biblioteka
start learning
library
zamknięty na klucz
start learning
locked
sprawdzać coś
start learning
look something up
zaprzyjaźniać się
start learning
make friends
wiadomość / notatka
start learning
note
wyminąć coś / zdać / podawać / przekazywać / spędzać czas
start learning
pass
fotografowanie
start learning
photography
zapamiętywać daty
start learning
remember dates
jeździć na motocyklu
start learning
ride on a motorbike
zawody szkolne
start learning
school competition
śpiewać publicznie
start learning
sing in public
umiejętności
start learning
skills
stresujący
start learning
stressful
surowy / wymagający
start learning
strick
czas na naukę
start learning
study time
teoria
start learning
theory
mundurek szkolny
start learning
uniform
użyteczny / przydatny
start learning
useful
słownictwo
start learning
vocabulary
dobrze znany z czegoś
start learning
well-known for something
dobrze wyposażona sala lekcyjna
start learning
well-equipped classroom
zdobyć nagrodę za coś
start learning
win a prize for
programować
start learning
write code

You must sign in to write a comment