ŚRODKI POETYCKIE

 0    32 flashcards    guest1473542
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
METAFORA
start learning
przenośnia, połączenie słow, które osobno znaczą co innego, zaś połączone nabierają nowego znaczenia
ANIMIZACJA
start learning
ożywienie, nadanie rzeczom, pojęciom, zjawiskom cech istot żyjących
ANTROPOMORFIZACJA
start learning
przypisanie roślinom, rzeczom, zwierzętom cech ludzkich
EPITET
start learning
określenie rzeczownika (ŻÓŁTY liść)
ALEGORIA
start learning
poza znaczeniem dosłownym ma też znaczenie przenośne (wąż=szatan)
SYMBOL
start learning
ma wiele znaczeń
ALITERACJA
start learning
rozpoczynanie od identycznych głosek sąsiadujących ze sobą wyrazów
ANAFORA
start learning
powtórzenie tego samego słowa na początku sąsiednich wersów
EPIFORA
start learning
powtórzenie tego samego słowa na końcu sąsiednich wersów
ANTYTEZA
start learning
zestawienie kontrastujących ze sobą wypowiedzi
OKSYMORON
start learning
związek dwóch wyrazów o sprzecznej treści
APOSTROFA
start learning
bezposredni zwrot do adresata
INWOKACJA
start learning
rozbudowana apostrofa, uroczysty zwrot do istoty nadprzyrodzonej
ARCHAIZM
start learning
przestarzałe słowo
NEOLOGIZM
start learning
nowo powstałe słowo
EUFEMIZM
start learning
zastąpienie słowa wulgarnego innym, lżejszym
PERYFRAZA
start learning
omówienie, zastąpienie jednego słowa jego charakterystyką
HIPERBOLA
start learning
wyolbrzymienie, pokazanie czegoś w sposób przesadzony
ONOMATOPEJA
start learning
wyraz naśladujący dźwięk
KONCEPT
start learning
wyszukany, oryginalny pomysł
KONTRAST
start learning
zestawienie wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach
PARENTEZA
start learning
dygresja, wypowiedź wtrącona
PORÓWNANIE
start learning
coś jest jak coś
POWTÓRZENIE
start learning
wyrazy, które powtarzają się w utworze
PRZEŻUTNIA
start learning
przemieszczenie części wypowiedzi z jednego wersu do następnego
PYTANIE RETORYCZNE
start learning
pytanie, które nie wymaga odpowiedzi
WULGARYZM
start learning
ordynarny wyraz wpływający na ekspresje wyrazu
WYKRZYKNIENIE
start learning
eksklamacja po wykrzyknieniu
WYLICZENIE
start learning
wymienianie kolejnych pojęć, rzeczy
ELIPSA
start learning
pominięcie jakiejś części wypowiedzi
INWERSJA
start learning
zmiana kolejności elementów zdania
METONIMA
start learning
zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego

You must sign in to write a comment