SRL świadectwo radiooperatora cz. 2

 0    11 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podaj rónic pomidzy czstotliwoci główn i zapasow? A
start learning
główna jest pierwszorzdna, a zapasowa drugorzdna
13. W jakim pamie czstotliwoci VHF nawizuje si łczno radiotelefoniczn?
start learning
118,00 MHz do 136,975 MHz
jakie transmisje radiowe s w korespondencji lotniczej zabronione?
start learning
anonimowe, nie zwizane z lotem i przerywajce inn łczno bez uprawnie, prywatne
Czego powinna dotyczy korespondencja lotnicza?
start learning
wyłcznie wykonywanego zadania lotniczego
Jaki czas stosowany jest podczas wymiany depesz i korespondencji w ruchu lotniczym kontrolowanym?
start learning
UTC (d. GMT)
W jakim celu stosuje si rejestracj korespondencji lotniczej?
start learning
do celów zwizanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
Jaka jest podstawowa reguł a nawizywania łcznoci radiowej?
start learning
odpowied na kade wywołanie stacji lotniczej
Kiedy naley powtórnie wywoływa stacj lotnicz?
start learning
jeli nie odpowie na pierwsze wywołanie w czasie ok. 10 sekund
Kto decyduje o kolejnoci nadawania, gdy jednoczenie zgłosi si wiele stacji pokładowych?
start learning
operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
Dlaczego stosuje si kody i skróty w korespondencji lotniczej?
start learning
w celu skrócenia treci korespondencji i depesz
Które przykłady kodów lub skrótów s uywane w lotnictwie? A
start learning
ETA, QNH, EPWW, NOTAM

You must sign in to write a comment