sprawdzian kariera

 0    121 flashcards    guest1602748
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chleb
start learning
bread
przyjąć stanowisko
start learning
accept a post
aplikacja
start learning
application
ubiegać się o coś
start learning
apply for something
dostępny
start learning
available
zarządzać czymś
start learning
be in charge of sth
być odpowiedzialnym za coś
start learning
be responsible for something
kandydat
start learning
a candidate
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
kolega z pracy
start learning
colleague
dojeżdżać do pracy
start learning
commute to work
umowa
start learning
contract
utworzyć stanowisko pracy
start learning
create a vacancy
poświęcić się czemuś
start learning
dedicate yourself to sth
stopień naukowy
start learning
degree
zwolnić
start learning
dismiss
odbywać praktyki
start learning
do an apprenticeship
obowiązki
start learning
duties
efektywnie
start learning
efficiently
zatrudnić
start learning
employ/ hire
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
doświadczenie w pracy w restauracji
start learning
experience of restaurant work
wygasnąć
start learning
expire
wyrazić zainteresowanie czymś
start learning
express interest in something
zajac wolne stanowisko pracy
start learning
fill a vacancy
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
zdobywać umiejętności
start learning
gain skills
absolwent
start learning
graduate
zdolności interpersonalne
start learning
interpersonal skills
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
osoba z którą przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interviewee
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
start learning
interviewer
dotyczyć
start learning
involve
oferty pracy
start learning
Job opportunities
obowiązki
start learning
responsibilities
koszty utrzymania
start learning
living expenses
stopa życia
start learning
living standards
odległa przyszłość
start learning
long-term future
praca w sluzbie zdrowia/szkolnictwa
start learning
medical/teaching profession
ranny ptaszek
start learning
morning person
motywować się do zrobienia czegoś
start learning
motivate yourself to do something
motywacja
start learning
motivation
uposażenie w wysokości
start learning
pay packet of
dodatki do uposażenia
start learning
perks
miejsce pracy
start learning
place of work
stanowisko
start learning
position
sporządzić listę wyselekcjonowanych kandydatów
start learning
prepare a shortlist of candidates
promować
start learning
promote
przeprowadzić rekrutację
start learning
recruit
rekrutacja
start learning
recruitment
osoba udzielająca referencji
start learning
reference
istotny
start learning
relevant
zastąpić
start learning
replace
wymagać
start learning
require
wymagania
start learning
requirements
handel detaliczny
start learning
retail
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
retain sb as
przejść na emeryturę
start learning
retire
recenzja
start learning
review
recenzja
start learning
review
recenzent
start learning
reviewer
proces selekcji
start learning
selection process
rozpisać konkurs
start learning
run a competition
pensja
start learning
a salary
poczucie spełnienia
start learning
sense of achievement
żądza przygód
start learning
sense od adventure
stabilny zawód
start learning
stable profession
odejść z pracy
start learning
leave a job
kandydat
start learning
applicant
odpowiadać czyimś kwalifikacjom
start learning
suit your qualifications
kierować coś do młodzieży
start learning
target the youth market
warunki
start learning
terms and conditions
przemysł turystyczny
start learning
tourism industry
szkolenia
start learning
training
bezrobocie
start learning
unemployment
słabe strony
start learning
Weaknesses
pracować jako wolny strzelec
start learning
work freelance
pracować w domu
start learning
work from home
siła robocza
start learning
workforce
godziny pracy
start learning
working hours
wymagający
start learning
demanding, challenging
dający satysfakcję
start learning
rewarding, fulfilling
ważny
start learning
high-powered
dobrze platny
start learning
well-paid
monotonny, żmudny (o zajęciu)
start learning
monotonous, tedious
na niepełny etat
start learning
part-time
słabo płatny
start learning
poorly paid
stabilny
start learning
stable, secure
niedajacy satysfakcji
start learning
unsatisfying
przeprowadzić analizę
start learning
carry out
sprawiać wrażenie
start learning
come across as
wyciąć
start learning
cut out
poradzić sobie z czymś
start learning
deal with sth
sporządzić
start learning
draw up
podejmować
start learning
embark on
kłócić się
start learning
fall out
uniknąć kary za coś
start learning
get away with sth
odnieść sukces
start learning
get on
wymigać się od czegoś
start learning
get out of something
poddać się
start learning
give in
dostarczyć
start learning
give sth in
zaczekać
start learning
hang on
zatrzymać kogoś na stanowisku
start learning
keep sb on as
wyrzucić
start learning
throw out, kick out
zwolnić kogoś
start learning
lay off
doprowadzić do czegoś
start learning
lead to something
patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on
podziwiać kogoś
start learning
look up to
wymyślić coś
start learning
make up
zrekompensować coś
start learning
make up for
posiasc (np. nowe umiejestnosci)
start learning
pick up
odkładać coś
start learning
put sth off
odejść z pracy
start learning
step down
nabierać rozpędu
start learning
take off
zatrudnić kogoś
start learning
take on
przyswoić sobie coś
start learning
take in
zdjąć coś
start learning
take off
przyjąć
start learning
take up
wypróbować coś
start learning
try something out
rozwiązać problem
start learning
work things out

You must sign in to write a comment