słownictwo na poziom B2

 0    91 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
porzuci, opuścić
start learning
abandon, leave
porzucony, opuszczony
start learning
abandoned
znieść, zlikwidować
start learning
abolish
nieobecność, brak
start learning
absence
kompletny, totalny, całkowity, absolutny
start learning
absolute
przyswajać, chłonąć (informacje, wiedzę)
start learning
absorb
abstrakcyjny
start learning
abstract
absurdalny
start learning
absurd
nadużywać
start learning
to abuse
nadużycie; przemoc
start learning
abuse
mieć/uzyskać dostęp do czegoś, dotrzeć do
start learning
access
osiągalny, dostępny
start learning
available, accessible
przypadkowy, niezamierzony
start learning
accidental
rachunkowość, księgowość
start learning
accounting
dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
start learning
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.
oskarżyć
start learning
accuse
boleć
start learning
to ache
nabyć, wejść w posiadanie
Harold nabył akcje dużej firmy.
start learning
acquire
Harold acquired the stocks of a large company.
akcja, działanie, czyn
start learning
action
aktywnie, czynnie
start learning
actively
działalność, działanie, aktywność, poruszenie
start learning
activity
rzeczywisty, faktyczny
start learning
real, actual
dostosować, zaadaptować (kogoś/coś/się)
start learning
adapt
nałogowiec, osoba uzależniona, narkomanka/narkoman
start learning
addict
uzależniony
start learning
an addict
uzależnienie, nałóg
start learning
addiction, addiction
dodawanie
start learning
addition
dodatkowy
Jest kilka dodatkowych wydatków.
start learning
additional
There are some additional expenses.
dodatkowo
start learning
additionally
dostateczny, wystarczający
start learning
adequate
odpowiednio, adekwatnie, właściwie
start learning
adequately
regulować, poprawić, korygować, przystosować się, przyzwyczaić się
start learning
adjust
dostrojenie, regulacja, dopasowanie; korekta
start learning
adjustment
podziw
start learning
admiration
podziwiać, szanować
start learning
admire
przyjęcie (do szpitala, szkoły, klubu)
start learning
admission
przyjąć
start learning
admit
wprawdzie, istotnie, co prawda
start learning
admittedly
adoptować
Nie możemy mieć dzieci, więc zdecydowaliśmy się adoptować je z innego kraju.
start learning
to adopt
We can't have children of our own, so we're going to adopt some from another country.
przyjąć, przejąć
start learning
adopt
adoptowany
start learning
adopted
adopcja
start learning
adoption
posuwać (się) do przodu, rozwój, postęp
start learning
advance
osiągnięcie, postęp
start learning
advance
śmiały, odważny, żądny przygód
start learning
adventurous
romans, afera, wydarzenie, sprawa
start learning
affair
wzruszyć, poruszyć (a)
start learning
affect
wpływać, oddziaływać, dotyczyć
start learning
affect
wpływ, oddziaływanie (i)
start learning
influence
czułość
start learning
affection
czuły, tkliwy, kochający, uczuciowy (a)
start learning
affectionate
starzeć się, postarzać (się)
start learning
age
agent, pośrednik
start learning
agent
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
start learning
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
agresywnie
start learning
aggressively
zgoda, porozumienie
start learning
agreement
rolnictwo
start learning
agriculture
pomoc
start learning
aid
cel, celować
start learning
aim
samolot, statek powietrzny
start learning
aircraft
alejka; przejście
start learning
aisle
alkoholizm
start learning
alcoholism
obcy, kosmita, istota pozaziemska
start learning
alien
podobny, taki sam, jednakowy (a)
start learning
alike
alergia
start learning
allergy
uliczka, alejka, ścieżka, zaułek
start learning
alley
alfabetyczny
start learning
alphabetic
alfabetycznie
start learning
alphabetically
przerobić ubranie, zmienić, modyfikować
start learning
alter
alternatywny
Moglibyśmy pojechać autostradą, ale dlaczego by nie spróbować tej alternatywnej trasy przez góry?
start learning
alternative
We could take the motorway, but why don't we try this alternative route through the mountains?
alternatywa, wybór, wyjście
start learning
alternative
ewentualnie, alternatywnie (a)
start learning
alternatively
aluminium
start learning
aluminum
zdumienie, osłupienie (a)
start learning
amazement
ambasador
start learning
an ambassador
ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
śmieszyć, bawić
start learning
amuse
rozbawiony
start learning
amused
rozbawienie, uciecha
start learning
amusement
analizować
start learning
to analyse
analiza
start learning
analysis
analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
start learning
analyst
He's the best analyst on the market.
przodek
Moi przodkowie pochodzili z Irlandii. Znam historię mojej rodziny 300 lat wstecz.
start learning
an ancestor
My ancestors came from Ireland. I can trace my family history back 300 years.
złość, gniew
start learning
anger
zwierzęcy
start learning
animal
rocznie, corocznie
start learning
annually
niepokój, obawa (an)
start learning
anxiety
z niepokojem, z niecierpliwością
start learning
anxiously
w każdym razie, i tak, tak czy siak, no więc
start learning
anyhow
apostrof
start learning
apostrophe

You must sign in to write a comment