słownictwo na poziom B2

 0    91 flashcards    agawuj
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

porzuci, opuścić
start learning
abandon, leave

porzucony, opuszczony
start learning
abandoned

znieść, zlikwidować
start learning
abolish

nieobecność, brak
start learning
absence

kompletny, totalny, całkowity, absolutny
start learning
absolute

przyswajać, chłonąć (informacje, wiedzę)
start learning
absorb

abstrakcyjny
start learning
abstract

absurdalny
start learning
absurd

nadużywać
start learning
to abuse

nadużycie; przemoc
start learning
abuse

mieć/uzyskać dostęp do czegoś, dotrzeć do
start learning
access

osiągalny, dostępny
start learning
available, accessible

przypadkowy, niezamierzony
start learning
accidental

rachunkowość, księgowość
start learning
accounting

dokładność
Dokładność danych jest naszym najważniejszym problemem.
start learning
accuracy
The accuracy of the data is our main problem.

oskarżyć
start learning
accuse

to ache

nabyć, wejść w posiadanie
Harold nabył akcje dużej firmy.
start learning
acquire
Harold acquired the stocks of a large company.

akcja, działanie, czyn
start learning
action

aktywnie, czynnie
start learning
actively

działalność, działanie, aktywność, poruszenie
start learning
activity

rzeczywisty, faktyczny
start learning
real, actual

dostosować, zaadaptować (kogoś/coś/się)
start learning
adapt

nałogowiec, osoba uzależniona, narkomanka/narkoman
start learning
addict

uzależniony
start learning
an addict

uzależnienie, nałóg
start learning
addiction, addiction

addition

dodatkowy
Jest kilka dodatkowych wydatków.
start learning
additional
There are some additional expenses.

additionally

dostateczny, wystarczający
start learning
adequate

odpowiednio, adekwatnie, właściwie
start learning
adequately

regulować, poprawić, korygować, przystosować się, przyzwyczaić się
start learning
adjust

dostrojenie, regulacja, dopasowanie; korekta
start learning
adjustment

admiration

podziwiać, szanować
start learning
admire

przyjęcie (do szpitala, szkoły, klubu)
start learning
admission

admit

wprawdzie, istotnie, co prawda
start learning
admittedly

adoptować
Nie możemy mieć dzieci, więc zdecydowaliśmy się adoptować je z innego kraju.
start learning
to adopt
We can't have children of our own, so we're going to adopt some from another country.

przyjąć, przejąć
start learning
adopt

adoptowany
start learning
adopted

adoption

posuwać (się) do przodu, rozwój, postęp
start learning
advance

osiągnięcie, postęp
start learning
advance

śmiały, odważny, żądny przygód
start learning
adventurous

romans, afera, wydarzenie, sprawa
start learning
affair

wzruszyć, poruszyć (a)
start learning
affect

wpływać, oddziaływać, dotyczyć
start learning
affect

wpływ, oddziaływanie (i)
start learning
influence

czułość
start learning
affection

czuły, tkliwy, kochający, uczuciowy (a)
start learning
affectionate

starzeć się, postarzać (się)
start learning
age

agent, pośrednik
start learning
agent

agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
start learning
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.

agresywnie
start learning
aggressively

zgoda, porozumienie
start learning
agreement

agriculture


cel, celować
start learning
aim

samolot, statek powietrzny
start learning
aircraft

alejka; przejście
start learning
aisle

alkoholizm
start learning
alcoholism

obcy, kosmita, istota pozaziemska
start learning
alien

podobny, taki sam, jednakowy (a)
start learning
alike

allergy

uliczka, alejka, ścieżka, zaułek
start learning
alley

alfabetyczny
start learning
alphabetic

alfabetycznie
start learning
alphabetically

przerobić ubranie, zmienić, modyfikować
start learning
alter

alternatywny
Moglibyśmy pojechać autostradą, ale dlaczego by nie spróbować tej alternatywnej trasy przez góry?
start learning
alternative
We could take the motorway, but why don't we try this alternative route through the mountains?

alternatywa, wybór, wyjście
start learning
alternative

ewentualnie, alternatywnie (a)
start learning
alternatively

aluminum

zdumienie, osłupienie (a)
start learning
amazement

an ambassador

ambicja
Młody chłopiec ma sekretne ambicje, aby zostać astronautą
start learning
ambition
The young boy has a secret ambition to become an astronaut.

ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
start learning
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.

śmieszyć, bawić
start learning
amuse

rozbawiony
start learning
amused

rozbawienie, uciecha
start learning
amusement

analizować
start learning
to analyse

analysis

analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
start learning
analyst
He's the best analyst on the market.

przodek
Moi przodkowie pochodzili z Irlandii. Znam historię mojej rodziny 300 lat wstecz.
start learning
an ancestor
My ancestors came from Ireland. I can trace my family history back 300 years.

złość, gniew
start learning
anger

zwierzęcy
start learning
animal

rocznie, corocznie
start learning
annually

niepokój, obawa (an)
start learning
anxiety

z niepokojem, z niecierpliwością
start learning
anxiously

w każdym razie, i tak, tak czy siak, no więc
start learning
anyhow

apostrophe


You must sign in to write a comment