Słownictwo biurowe i biznesowe

 0    107 flashcards    mclandsberg
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jest Pani tak mile widziana, jak telefon podczas seksu.
start learning
Sie sind so willkommen wie ein Anruf beim Bumsen.
Czy Pańscy rodzice nie prosili Pana nigdy, abyś uciekła z domu?
start learning
Haben Ihre Eltern Sie nie gebeten, von zu Hause wegzulaufen?
Za dziesięć minut przyjeżdża autobus. Może Pan dać się przejechać.
start learning
In zehn Minuten kommt ein Bus. Sie könnten sich überfahren lassen.
Nigdy nie zapominam twarzy, ale w Pana przypadku chcę tym razem zrobić wyjątek.
start learning
Ich vergesse nie ein Gesicht, aber in Ihrem Fall will ich mal eine Ausnahme machen.
spinacz
start learning
die Heftklammer
segregator
segregator na dokumenty
start learning
der Ordner
der Aktenordner
pieczątka
start learning
das Siegel
zwoływać zebranie
start learning
eine Sitzung einberufen
wyznaczyć, przydzielić zadanie
start learning
eine Aufgabe zuweisen
obsługa klienta
start learning
der Kundendienst
być zatrudnionym
start learning
in einem Arbeitsverhältnis stehen
znów to samo, zaczyna się
start learning
jetzt geht's wieder los
rozczarowujące rezultaty
start learning
enttäuschende Ergebnisse
przez to zyskują Państwo
start learning
dadurch gewinnen Sie
za pomocą tego mogą Państwo łatwiej...
start learning
damit können Sie leichter...
W wyniku czego – według Państwa – powstała ta sytuacja?
start learning
Wodurch – glauben Sie – ist diese Situation entstanden?
Na podstawie Państwa wypowiedzi wynika zatem, że...
start learning
Aufgrund Ihrer Aussagen ergibt sich also, dass...
pracodawca
Mój pracodawca jest uczciwym człowiekiem.
start learning
der Arbeitgeber
Mein Arbeitgeber ist eine ehrliche Person.
urząd, władza
start learning
die Behörde (die Behörden)
wizyta w urzędzie
start learning
der Behördengang (die Behördengänge)
ustalona data, termin
start learning
der Stichtag
wypełniać (np. formularz)
start learning
ausfüllen
załącznik
Umowę oraz ksero dowodu osobistego znajdzie pan w załączniku.
start learning
der Anhang (die Anhänge)
Den Vertrag sowie die Kopie des Ausweises finden Sie im Anhang.
dostawa
start learning
die Belieferung
negocjacje
Negocjacje przebiegły zgodnie z planem.
start learning
die Verhandlungen
Die Verhandlungen sind nach Plan verlaufen.
wyrób, produkt
start learning
das Erzeugnis
dostarczać
start learning
liefern
zachęcać klienta
dopingować, motywować, zachęcać
start learning
den Kunden anspornen
anspornen
pozyskiwać / starać się o względy klientów
start learning
um die Gunst des Kunden werben
spot reklamowy
start learning
der Werbespot
przygotować zbyt / dystrybucję
start learning
den Absatz vorbereiten
Niestety muszę się na to poskarżyć.
start learning
Leider muss ich mich darüber beschweren.
klientela
start learning
der Kundenkreis
atrakcyjna oferta
start learning
zugkräftiges Angebot
ranga, znaczenie; status, pozycja
start learning
der Stellenwert
szansa powodzenia, szansa na odniesienie sukcesu
start learning
die Erfolgschance
rozwijać (np. zdolności), projektować, opracowywać, wydzielać (np. ciepło), wywoływać (zdjęcia), wynaleźć (np. lek)
start learning
entwickeln
znosić, zbierać (w jedno miejsce)
zgromadzić dane o rynku
start learning
zusammentragen
die Daten über den Markt zusammentragen
kształtować atmosferę, nastrój
start learning
das Ambiente prägen
konsument / konsumentka
start learning
Verbraucher
potrzeba, zapotrzebowanie
start learning
das Bedürfnis
zlecić, polecić
start learning
beauftragen
dodatek, wkładka do gazety
start learning
die Beilage
prawo pracownicze
start learning
das Arbeitnehmerrecht (die Arbeitnehmerrechte)
osiągać postępy
start learning
Fortschritte erzielen
decydująco, w sposób decydujący, zdecydowanie; decydujący, rozstrzygający
start learning
entscheidend
zakres, zasięg, obręb, zakres władzy, kompetencja, dziedzina, obszar
UE poczyniła znaczne postępy w dziedzinie praw pracowniczych.
start learning
der Bereich
Die EU hat im Bereich der Arbeitnehmerrechte entscheidende Fortschritte erzielt.
bez trudności
start learning
ohne Schwierigkeiten
zdolność, talent
wymagać dużych zdolności
start learning
das Geschick
großes Geschick erfordern
długopis
start learning
der Kugelschreiber
ołówek, kredka
Czy mógłbyś / mogłabyś pożyczyć mi długopisu?
start learning
der Stift
Würdest du mir einen Stift leihen?
rozporządzenie, dyspozycja
mieć do dyspozycji
start learning
die Verfügung
zur Verfügung haben
poszerzać swoją wiedzę
start learning
sein Wissen erweitern
przyporządkowanie, klasyfikacja; zaklasyfikowanie
start learning
die Einordnung
praca w niepełnym wymiarze godzin, praca na część etatu
On niewiele zarabia, ponieważ ma pracę na część etatu.
start learning
die Teilzeitarbeit
Er verdient nur wenig, weil er eine Teilzeitarbeit hat.
badania naukowe
start learning
die Forschung (-en)
zapotrzebowanie, popyt; potrzeba
Zapotrzebowanie na papier jest bardzo wysokie.
start learning
der Bedarf
Der Bedarf an Papier ist sehr hoch.
zatrudnienie, przyjęcie do pracy
On już od miesięcy szuka zatrudnienia.
start learning
die Einstellung
Er sucht schon seit Monaten nach einer Einstellung.
rozmowa kwalifikacyjna
Jego zatrudnienie nastąpiło dwa tygodnie po rozmowie kwalifikacyjnej.
start learning
das Vorstellungsgespräch (die Vorstellungsgespräche)
Seine Einstellung erfolgte zwei Wochen nach dem Vorstellungsgespräch.
dokumenty
start learning
die Unterlagen
stawiać (np. cele)
start learning
setzen
reklama
start learning
die Werbung (die Werbungen)
grzebać w papierach
start learning
in die Papieren wühlen
popyt, zapotrzebowanie
start learning
die Nachfrage
ruchome czcionki
start learning
bewegliche Lettern
rejestracja, ściąganie danych
start learning
die Erfassung
obligatoryjny, obowiązkowy
start learning
zwingend
współzawodnictwo, konkurencja; konkurs
Nie będę brał udziału w tym konkursie.
start learning
der Wettbewerb (die Wettbewerbe)
Ich werde bei dem Wettbewerb nicht mitmachen.
dobrowolny, ochotniczy; na ochotnika
start learning
freiwillig
obowiązek pracodawcy do zapewnienia opieki socjalnej swoim pracownikom
start learning
die Fürsorgepflicht
kwota wolna od podatku
start learning
der Freibetrag
monitować (przypominać), upominać
start learning
mahnen
upomnienie
start learning
die Mahnung
Proszę nie wahać się ze mną skontaktować.
start learning
Bitte zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren.
umownie, umowny; według umowy
start learning
vertraglich
przepis, regulacja (np. prawna); postanowienie (np. umowy), zarządzenie
start learning
die Bestimmung
postanowienia umowy
start learning
die vertraglichen Bestimmungen
sprawozdanie
start learning
die Rechenschaft
co trzeci dzień
start learning
jeden dritten Tag
usługa, świadczenie usług
Nasze usługi obejmują serwis, doradztwo i sprzedaż oprogramowania.
start learning
die Dienstleistung
Unsere Dienstleistungen umfassen Service, Beratung und Verkauf von Software.
doradztwo, konsulting; narada, obrady; porada, konsultacja (lekarska)
start learning
die Beratung
osiągnąć
start learning
erreichen
powziąć postanowienie, powziąć decyzję
start learning
einen Entschluss fassen
priorytetowy, priorytetowo
start learning
vorrangig
w odwrotnej kolejności
start learning
in umgekehrter Reihenfolge
zlecać
start learning
beauftragen
wymaganie; żądanie, zapotrzebowanie
Niestety pana wyszktałcenie nie odpowiada naszym wymaganiom.
start learning
die Anforderung
Leider entspricht Ihre Ausbildung nicht unseren Anforderungen.
likwidować (np. firmę)
start learning
abwickeln
egzekwować wykonanie; wykonać (np. karę śmierci)
start learning
vollstrecken
dyspozycyjny (np. pracownik); do dyspozycji, dostępny
start learning
verfügbar
reklamować coś, składać reklamację na coś; kwestionować
start learning
etwas beanstanden
uwzględniać, brać pod uwagę
start learning
berücksichtigen
oprawka, oprawienie, ramka
start learning
die Fassung
płatny urlop
start learning
bezahlter Urlaub
wnioskować o urlop
start learning
Urlaub beantragen
wynik wyszukiwania
start learning
das Suchergebnis (die Suchergebnisse)
adresat, odbiorca (listu, przelewu)
start learning
der Empfänger
przenosić (np. na emeryturę)
start learning
versetzen
opóźnienie, zwłoka przesunięcie w czasie
Proszę wybaczyć zwłokę przy odpowiedzi.
start learning
die Verzögerung
Entschuldigen Sie die Verzögerung bei der Antwort.
ponownie, znów
start learning
abermalig
powtórny (2 określenia)
start learning
wiederholt = nochmalig
tamtejszy
start learning
dortig
zjednoczony, połączony
start learning
vereint
Przepraszam, czy mógłby Pan mówić w hochdeutsch?
start learning
Entschuldigung, können Sie bitte Hochdeutsch sprechen?
wykonać, dokonać, uskuteczniać
start learning
zustande bringen
W zamian on chce dostać podwyżkę.
start learning
Im Gegenzug will er eine Gehaltserhöhung bekommen.
Pokaż na co Cię stać!
start learning
Zeig, was du drauf hast!

You must sign in to write a comment