Słownictwo arkusz 3

 0    61 flashcards    patifiszki
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
How can I get to...?
start learning
Jak mogę się dostać do...?
loud - louder - (the) loudest
start learning
głośniej - głośniej - (najgłośniej)
Good luck!
start learning
Powodzenia!
Lucky you!
start learning
Szczęściarz z ciebie!
Why don't we go to the theatre?
start learning
Dlaczego nie pójść do teatru? / A może pójdziemy do teatru?
Let me introduce you to Karen.
start learning
Pozwól, że przedstawię cię Karen.
Are you ready to order?
start learning
Jesteś gotowy, aby złożyć zamówienie?
get lost
start learning
zgubić się
lost dog
start learning
zgubiony pies
remind
start learning
przypominać
be responsible for
start learning
być odpowiedzialnym za
let me know
start learning
daj mi znać
ask for a favour
start learning
poprosić o przysługę
according to
start learning
według
be allowed to
You're not allowed to talk during the exam. // Smoking is not allowed in this restaurant. // The loophole has allowed hundreds of drink drivers to avoid prosecution.
start learning
mieć pozwolenie
Nie możesz rozmawiać podczas egzaminu. // W tej restauracji palenie jest zabronione. // Ta luka prawna pozwoliła setkom nietrzeźwych kierowców uniknąć postawienia przed sądem.
without permision
start learning
bez pozwolenia
forbid - forbade - forbidden
start learning
zakazać
forbidden
Drinking is forbidden.
start learning
zakazane, zabronione
Picie jest zabronione.
concern
Matters of pollution and the environment concern us all. // What I have to say to Amy doesn't concern you.
start learning
dotyczyć
Kwestie zanieczyszczeń i środowiska dotyczą nas wszystkich. // To, co mam do powiedzenia Amy, nie dotyczy ciebie.
straight to your stomach
start learning
prosto do żołądka
influence on
Helen's a bad/good influence on him.
start learning
wpływ na
Helen ma na niego zły / dobry wpływ.
Scientists proved that
start learning
Naukowcy udowodnili, że...
How about the brain?
start learning
A co z mózgiem?
call
They've called the twins Katherine and Thomas. // His real name is Jonathan, but they've always called him 'Johnny'.
start learning
nazywać
Nazwali bliźniaki Katherine i Thomas. // Naprawdę nazywa się Jonathan, ale zawsze nazywali go „Johnny”.
Don't forget to feed your brain.
start learning
nie zapomnij nakarmić mózgu.
positive attitude
start learning
pozytywne nastawienie
moreover
start learning
co więcej, ponadto
online classes
start learning
zajęcia online
class
start learning
lekcja
classroom
start learning
klasa (pomieszczenie)
have to
start learning
musieć
waste time
start learning
tracić czas
waste time on commuting
start learning
tracić czas na dojazdy (do szkoły, pracy)
much better
start learning
dużo lepiej
waste of time
start learning
strata czasu
surely not for me
start learning
na pewno nie dla mnie
till the end of May
start learning
do końca maja
main prize
start learning
główna nagroda
childhood
start learning
dzieciństwo
the best period in everybody's life
start learning
najlepszy okres w życiu każdego człowieka
other than
start learning
inny/e niż
be in the center of attention
start learning
być w centrum uwagi
kindergarden
start learning
przedszkole
take care of
start learning
opiekować się, dbać, zajmować się czymś/kimś
plant - rzeczownik
start learning
roślina
plant - czasownik
start learning
sadzić
early enough
start learning
wystarczająco wcześnie
can be destroyed by low temperature
start learning
może ulec zniszczeniu w niskiej temperaturze
follow the weather forecasts
start learning
śledź prognozy pogody
gather information
start learning
zbierać informacje
fertilizer
start learning
nawóz
soil
start learning
gleba
look after
start learning
opiekować się
I'm thinking of buying a new phone.
start learning
Myślę o zakupie nowego telefonu.
during the rehasal
start learning
podczas próby
inappropriate
start learning
nieodpowiedni, niewłaściwy, niestosowny.
Let it be your choice.
start learning
Niech to będzie twój wybór.
pitch
start learning
boisko
I'll be at your place at 11.00
start learning
Będę u ciebie o 11.00
at your place
start learning
u ciebie
Italian cuisine, Polish cuisine
start learning
Kuchnia włoska, kuchnia polska

See related flashcards:

Słówka z arkusza 5

You must sign in to write a comment