Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom podstawowy

download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szczery
2 słowa
start learning
1. honest 2. sincere
aktywny
start learning
active
agresywny
start learning
aggressive
ambicja
start learning
ambition
ambitny
start learning
ambitious
arogancki
start learning
arrogant
okropny
start learning
awful
zły (z usposobienia)
start learning
bad
o złym usposobieniu
start learning
bad-tempered
zrównoważony
start learning
balanced
nudny
start learning
boring
odważny
start learning
brave
opanowany
start learning
calm
beztroski
start learning
carefree
nieostrożny
start learning
careless
pogodny
start learning
cheerful
mądry
start learning
clever
zimny
start learning
cold
odwaga
start learning
courage
tchórz
start learning
coward
zwariowany
start learning
crazy
krytyczny
start learning
critical
okrutny
start learning
cruel
ciekawość
start learning
curiosity
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
zdecydowany
start learning
determined
nieuczciwy
start learning
dishonest
nieciekawy, nudny
start learning
dull
egoizm
start learning
egoism
egoista
start learning
an egoist
pusty
start learning
empty
energiczny
start learning
energetic
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
ekstrawertyk
start learning
an extrovert
sprawiedliwy
start learning
fair
wierny
start learning
faithful
zapominalski
start learning
forgetful
przyjacielski, przyjazny
start learning
friendly
sfrustrowany
start learning
frustrated
zabawny
start learning
funny
hojność, szczodrość
start learning
generosity
hojny
start learning
generous
delikatny
start learning
gentle
zdolny
start learning
gifted
chciwy
start learning
greedy
szczęśliwy
start learning
happy
pracowity
start learning
hard-working
pomocny
start learning
helpful
niezdecydowany
start learning
hesitant
uczciwość
start learning
honesty
beznadziejny
start learning
hopeless
pokorny
start learning
humble
histeryczny
start learning
hysterical
idealista
start learning
an idealist
niecierpliwość
start learning
impatience
niecierpliwy
start learning
impatient
nieuprzejmy
start learning
impolite
impulsywny
start learning
impulsive
niezależny
start learning
independent
indywidualista
start learning
an individualist
niedoświadczony
start learning
inexperienced
niewinny
start learning
innocent
niepewny
start learning
insecure
inteligentny
start learning
intelligent
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
radosny
start learning
joyful
miły
start learning
kind
lenistwo
start learning
laziness
leniwy
start learning
lazy
sympatyczny
start learning
likeable
pełen życia
start learning
lively
lojalny
start learning
loyal
materialista
start learning
a materialist
dojrzały
start learning
mature
perfidny
start learning
mean
humorzasty
start learning
moody
naiwny
start learning
naive
ograniczony
start learning
narrow-minded
nerwowy
start learning
nervous
milutki, ładny
start learning
nice
o szerokich horyzontach
start learning
open-minded
optymizm
start learning
optimism
optymista
start learning
an optimist
przewrażliwiony
start learning
oversensitive
bierny
start learning
passive
cierpliwość
start learning
patience
cierpliwy
start learning
patient
pedantyczny
start learning
pedantic
wytrwały
start learning
persistent
osobowość
start learning
personality
pesymizm
start learning
pessimism
pesymista
start learning
a pessimist
pesymistyczny
start learning
pessimistic
psotny, figlarny
start learning
playful
przyjemny
start learning
pleasant
uprzejmy
start learning
polite
praktyczny
start learning
practical
dumny
start learning
proud
cichy
start learning
quiet
odpowiedzialny
start learning
responsible
niegrzeczny
start learning
rude
pewny siebie
start learning
self-confident
egoistyczny
start learning
selfish
rozsądny
start learning
sensible
wrażliwy
start learning
sensitive
wrażliwość
start learning
sensitivity
poważny
start learning
serious
nieśmiały
start learning
shy
niemądry
start learning
silly
bystry
start learning
smart
towarzyski
start learning
sociable
surowy
start learning
strict
silny
start learning
strong
uparty
start learning
stubborn
głupi
start learning
stupid
odnoszący sukcesy
start learning
successful
podejrzany, podejrzliwy
start learning
suspicious
taktowny
start learning
tactful
gadatliwy
start learning
talkative
temperament
start learning
temperament
mieć wiele wspólnego
start learning
to have a lot in common
mieć poczucie humoru
start learning
to have a good sense of humour
chodzić z głową w chmurach
start learning
to have one's head in the clouds
tolerancyjny
start learning
tolerant
cecha charakteru
start learning
trait of character
niewierny
start learning
unfaithful
nieprzyjazny
start learning
unfriendly
nieszczęśliwy
start learning
unhappy
niemiły
start learning
unpleasant
nieporządny
start learning
untidy
bezużyteczny
start learning
useless
o ciepłym sercu
start learning
warm-hearted
bezwartościowy
start learning
worthless

The course also includes the following sets of flashcards:

Słownictwo angielskie do matury: człowiek – dane personalne, poziom podstawowy01. Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – oceny i wymagania, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: szkoła – przedmioty szkolne, poziom podstawowy04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom podstawowy.Słownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom podstawowy03. Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: żywienie – przygotowanie potraw, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – rodzaje sklepów, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – baza noclegowa, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – zwiedzanie i wycieczki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: kultura – uczestnictwo w kulturze, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: sport – ludzie sportu, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – leczenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – niepełnosprawni, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: zdrowie – uzależnienia, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klęski żywiołowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – krajobraz, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: wiedza o krajach anglojęzycznych, poziom podstawowy i rozszerzonySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom podstawowySłownictwo angielskie do matury: dom – miejsce zamieszkania, poziom podstawowyMatura ustna z angielskiego - opis obrazka

Comments:

Monika1980 wrote: 2010-10-31 12:09:46
Bardzo fajny zestaw. Dzięki niemu mogę powtórzyć i uzupełnić słownictwo.

marlenbla wrote: 2011-01-23 12:17:14
przydatne słownictwo)

Kruszyn wrote: 2012-11-20 18:06:53
130 słówek w jednym zestawie to za dużo do nauki. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł.

annajakubowicz3 wrote: 2013-10-13 10:32:53
zgadzam się za dużo słówek i ciężko zapamiętać

You must sign in to write a comment