*słówka str. 94-95

 0    80 flashcards    abujak433
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wypełniać
wypełnić rozkazy oficerów
start learning
fulfil
fulfil officers' orders
mieć obowiązki
start learning
under an obligation
you are not under an obligation to do it
gwałtownie
start learning
rapidly
zagrażać
start learning
endanger
My business rivals endanger my career.
ciśnienie krwi
start learning
blood pleasure
odróżnić, wyróżniać się
rozróżnić, co jest dla nich dobre
start learning
distinguish
Your green eyes distinguish you from other girls. / distinguish between what is good
zjawisko
start learning
phenomenon
wysokie prawdopodobieństwo
start learning
high propability
przypuszczalny
On jest oczekiwany, żeby oczestniczyć
start learning
supposed
he is supposed to participate
opracować, wymyślić
start learning
devise
It may be the most important piece of machinery ever devised.
dno morskie
start learning
seabed
s: sea bottom
oszczędzać na paliwie
start learning
economise on petrol
próg (bólu, mieszkania)
start learning
thresold
He has a surprisingly high pain threshold.
potknąć się
potknąć się o prób mieszkania
start learning
trip over
trip over the threshold
powołanie
start learning
vocation for
sojusznicy
start learning
allies
punkt przełomowy
start learning
turning point
turning point of the battle
bez zakłóceń
start learning
smoothly
everything went smoothly
przechodzień (na ulicy)
start learning
passers-by
sprawdzać, badać
start learning
inspect
obchodzić się z tym ostrożnie
start learning
handle it with care
rozpowszechnianie plotek
start learning
spreading rumors
wydajny
start learning
efficient
nagłośnienie, uwaga
zapewnić duże zainteresowanie wizycie premiera
start learning
coverage
provide a wide coverage to the Prime Minister's visit
zachwycać się
start learning
marvel
This computer is a technological marvel (cudo) / We marveled at the magnificence of his palace.
własność państwa
start learning
state property
The old palace is the state property
dawny, były
start learning
former
Her former husband now lives in Warsaw.
stawiać czoła
stawić czoło sytuacji
start learning
face the situation
ponosić odpowiedzialność
start learning
take responsibility of
dziedzictwo narodowe
start learning
national heritage
dziedziczyć
start learning
inherit
przebudowa, przywrócenie
start learning
restoration of
they lack money on restoration of many historical sites
miejsce
start learning
site
przymknąć oko
start learning
turn a blind eye on
złe zachowanie
start learning
misbehaviour
prędzej czy później
start learning
sooner or later
tonąć (o statku)
start learning
sink
zatopiony, zapadnięty (oczy)
start learning
sunken
opuścić
start learning
abandon
westchnienie wyrażające ulgę
start learning
sigh of relief
w podeszłym wieku
start learning
senile
wspomagany
start learning
be assisted
zapominanie
start learning
forgetfulness
czy nie przyszło ci do głowy?
start learning
hasn't it ever occurred to you?
zdarzyć się
start learning
occure
Serious problems like this occur very rarely
nie aprobowane
start learning
be disapproved by
mój znajomy
start learning
acquaintance of mine
hektary upraw
start learning
acres of crops
ciężko, poważnie
start learning
severely
The building was severely damaged.
grad
start learning
hail
opad deszczu
start learning
rainfall
zepsucie, demoralizacja
start learning
corruption
The corruption of young people is getting worse each year.
pewni urzędnicy
start learning
certain officials
łapówki
start learning
bribes
bez względy na ryzyko
start learning
irrespective of risk
kara
start learning
penalty
pod dokładnym śledztwie
start learning
under thorough investigation
pilny list
start learning
urgent letter
kora
start learning
bark
schludnie, porządnie
start learning
neatly
neatly dressed
gust
start learning
taste in
wspólny sukces
start learning
mutual success
wyłącznie
start learning
exclusively
rzadkość
start learning
rarity
w dzisiejszych czasach
start learning
nowadays
pytany
start learning
questioned
mieć ochotę
start learning
willing
I am willing to help you
zdarzenie, wypadek
start learning
occurrence
niechętny
start learning
reluctant
the others were reluctant to talk about it / he gave me a reluctant smile
strzał
start learning
shot
tymczasowe zawieszenie broni
start learning
temporary cease-fire
ogłoszony publicznie
oświadczać
start learning
declared
declare
dokładny, ostateczny
start learning
deifinite
s: final, ultimate, extreme, eventual, closing
kluczowy, rozstrzygajacy, istotny
start learning
crucial
numer wewnętrzny, katalogowy
start learning
directory number
radosny
start learning
jolly
beztroski
start learning
chirpy
pogoda ducha, wesołość
start learning
cheerfulness
mieć coś we krwi
start learning
run in blood
good humor seems to run in his blood
fałszować
start learning
out of tune
you keep singing out of tune

You must sign in to write a comment