słówka i zwroty podstawowe

 0    213 flashcards    angelikabrzezinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
około
start learning
about
przed
start learning
in front of
obok
start learning
next to
pod
start learning
under
nad powyżej ponad
start learning
above
pomiędzy
start learning
between
za
start learning
behind
w
start learning
in
na
start learning
on
przez
start learning
for
mieć
start learning
to have
często
start learning
often
ale
start learning
but
kilka
start learning
a few
co
start learning
what
tutaj
start learning
here
wszystko
start learning
everything
każdy
start learning
each
nigdy
start learning
never
ostatni
start learning
last
zawsze
start learning
always
tylko
start learning
only
jak
start learning
how
tam
start learning
there
z
start learning
with
rzecz
start learning
a thing
nowy
start learning
new
który
start learning
which
gdzie
start learning
where
Po
start learning
After
teraz
start learning
now
Popołudnie
start learning
Afternoon
znowu
start learning
again
wszyscy / wszystkie
start learning
all
również
start learning
also
jakikolwiek
start learning
any
także
start learning
as well
przed / zanim
start learning
before
za / z tyłu
start learning
behind
poniżej
start learning
below
pomiędzy
start learning
between
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
ale
start learning
but
móc
start learning
can
nieść
start learning
carry
zmienić
start learning
change
wybierać
start learning
choose
robić
start learning
do
w dół
start learning
down
każdy
start learning
each
każdy
start learning
every
odnaleźć
start learning
find
dla
start learning
for
od / z (skądś - miejsce)
start learning
from
dostawać
start learning
get
dać
start learning
give
iść
start learning
go
wyjść
start learning
to out
mieć
start learning
have
on
start learning
he
tutaj
start learning
here
jego
start learning
his
ważny
start learning
important
w
start learning
in
do
start learning
into
późno
start learning
late
wyjechać odejść wyjść
start learning
leave
Dużo
start learning
A lot of
robić
start learning
make
wiele
start learning
many
dużo ile
start learning
much
blisko / niedaleko
start learning
near
teraz
start learning
now
często
start learning
often
na
start learning
on
tylko / jedynie
start learning
only
lub
start learning
or
inny
start learning
other
nasz
start learning
our
możliwy
start learning
possible
kłaść
start learning
put
pamiętać
start learning
remember
usiąść
start learning
sit down
wolny
start learning
slow
trochę kilka
start learning
some
coś
start learning
something
czasem
start learning
sometimes
brać
start learning
take
niż
start learning
than
tamten
start learning
that
To samo taki sam
start learning
The same
ich
start learning
their
wtedy
start learning
then
tam
start learning
there
rzecz
start learning
thing
ten
start learning
this
razem
start learning
together
jutro
start learning
tomorrow
do
start learning
until
nam
start learning
us
używać
start learning
use
chcieć
start learning
want
kiedy
start learning
when
gdzie
start learning
where
kto
start learning
who
wczoraj
start learning
yesterday
przód
start learning
front
przód
start learning
front
być
start learning
to be
widzieć
start learning
to see
prawo
start learning
law
jakość
start learning
quality
powinien
start learning
should
dlaczego
start learning
why
może
start learning
maybe
umysł
start learning
mind
wiedzieć
start learning
know
dostawać
start learning
get
brać
start learning
take
chcieć
start learning
want
dać
start learning
give
myśleć
start learning
think
odnaleźć
start learning
find
zapytać
start learning
ask
ostatni
start learning
last
ważny
start learning
important
własny
start learning
own
inny
start learning
different
prawy
start learning
right
wcześnie
start learning
early
móc
start learning
can
powinien
start learning
should
taki
start learning
such
musieć
start learning
must
dużo
start learning
much
tamte tamci
start learning
those
bez
start learning
without
przez
start learning
throught
nawet
start learning
even
znowu
start learning
again
tutaj
start learning
here
w dół
start learning
down
jeszcze / już
start learning
yet
tylko właśnie
start learning
just
wciąż
start learning
still
pod
start learning
under
z dala
start learning
away
każdy
start learning
every
jak
start learning
how
przeciwny
start learning
against
rzeczy
start learning
things
nic
start learning
nothing
zawierać
start learning
include
kiedykolwiek / kiedyś
start learning
ever
inny
start learning
another
każdy
start learning
each
daleko
start learning
far
cały
start learning
whole
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
wydawać się
start learning
seem
lepszy
start learning
better
strona
start learning
side
teraz
start learning
now
wkrótce
start learning
soon
pełny
start learning
full
wzrost / przyrost
start learning
increase
prawie
start learning
almost
pomiędzy
start learning
among
dosyć
start learning
enough
jednakże
start learning
However,
całkiem
start learning
quite
od czasu
start learning
since
przyzwyczajony do
start learning
accustomed to
mniej
start learning
less
często
start learning
often
cokolwiek
start learning
anything
zatrzymać
start learning
keep
rozważać
start learning
to consider (doing)
cena
start learning
a price
wierzyć
start learning
believe
blisko
start learning
near
sam
start learning
alone
nad
start learning
above
już
start learning
already
słyszeć
start learning
to hear
najmniej
start learning
least
naprawdę
start learning
really
wzdłuż
start learning
along
powrót
start learning
return
prawo
start learning
law
prosto
start learning
straight
na przeciwko
start learning
for against
lewo
start learning
left
W bok
start learning
To the side
dziś wieczorem
start learning
tonight
życzyć
start learning
wish
rozwijać się
start learning
develop
dzisiaj
start learning
today
jutro
start learning
tomorrow
często
start learning
often
zwykle / zazwyczaj
start learning
usually
tydzień
start learning
week
rzadko
start learning
rarely
czasami
start learning
sometimes
rok
start learning
year
miesiąc
start learning
month
noc
start learning
night
rano
start learning
in the morning
niedziela
start learning
Sunday
środa
start learning
Wednesday
piątek
start learning
Friday
poniedziałek
start learning
Monday
godzina
start learning
hour

You must sign in to write a comment