słówka cz. 3

 0    40 flashcards    martafoltynska1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
utrzymać, zachować
start learning
maintain, preserve
utrzymać dystans od personelu
start learning
maintain a distance from the staff
zachęcać do niezależności
start learning
encourage independence
skoncentrowany na wynikach
start learning
focused on results
zwiększać liczbę warstw aby stworzyć bardziej strukturalną organizację
start learning
increase the number of layers to create a more structured organization
zwiększać liczbę warstw aby redukowac koszty
start learning
increase the number of layers to reduce costs
zostać blisko z personelem
start learning
stay close with the staff
góra lodowa
start learning
iceberg
powyżej
start learning
above
rekrutacja
start learning
recruitment
wynagrodzenie związane z wydajnością
start learning
performance-related pay
osiągać sukces
start learning
to succeed
członkowie zarządu
start learning
Board members
konkurować o klientów
start learning
compete for clients
ledwie
start learning
hardly, barely
prawie nie było tam kobiet
start learning
there were hardly any women there
konkurowac na ich warunkach
start learning
compete on their terms
integracja grupowa
start learning
group integration, team-bonding
impreza integracyjna
start learning
team-bonding events
zdalny, odległy
start learning
remote, remote
wspinac się po górach
start learning
climb the mountains
spław w dół szalejącą rzeką
start learning
to raft down the raging river
dostosowany, przystosowany
start learning
suited to
dolna linia
start learning
Bottom Line
stale
start learning
constantly
daleko od góry
start learning
far from the top
zrekrutowany dla zdolności
start learning
recruited for their ability
przegląd wydajności
start learning
performance review
na równi
start learning
equally
po kolei, jeden po drugim
start learning
in turn
najmniej doświadczony
start learning
least experienced
kapitał, cenny nabytek
start learning
asset
niezawodny
start learning
reliable
wydajny
start learning
efficient
zaniepokojony
start learning
concerned
zatroskanie, zinteresowanie
start learning
concern
podnieść obawy
start learning
to raise concerns
chciwość
start learning
greed
jednostki dążące do prywatnego zysku
start learning
individuals seeking private profit
więzi społeczne
start learning
the social bonds

You must sign in to write a comment