słówka 1. rok

 0    77 flashcards    Darinka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
waha
start learning
floating
spada
start learning
sinking
wzrasta
start learning
appreciate
odzyskiwac
start learning
recover
wymiana papierów wartościowych między 2 stronami
start learning
swap
niepotrzebnie ingerować
start learning
interfere
interweniować w celu polepszenia lub zapobiec pogorszeniu
start learning
intervene
wprowadzać ustawodawstwo
start learning
legislate
poprawiać się
start learning
to improve
pozostać stałym
start learning
to Remain constant
Wyrównać
start learning
Level off
gwałtownie
start learning
rapidly/abruptly
stopniowo
start learning
gradually
zdolność nabywcza
start learning
purchasing Power parity
ponowna wycena
start learning
revalued
pozostawać
start learning
remain
warunki
start learning
conditions
rynki akcji
start learning
equity markets
angażować się
start learning
invdue
dochód
start learning
revenue
ustalone
start learning
pegged
wymieniac
start learning
convertibility
płynne kursy walut
start learning
floating exchange rates
siły rynkowe
start learning
market forces
popyt
start learning
demand
podaz
start learning
supply
Surowy materiał
start learning
Raw materials
zagranica
start learning
abroad
wahania walutowe
start learning
currency fluctuations
Wspólna waluta
start learning
common currency
między
start learning
among
wpływ
start learning
impact
pomoc wizualna
start learning
visual aids
wiedza
start learning
knowledge
zdania
start learning
sentences
rozszerzyć
start learning
extend
z przyjemnością
start learning
with pleasure/regard
prośba
start learning
request
niezaplacone
start learning
outstanding
uregulować
start learning
settlement
przeoczenie
start learning
oversight
powtarzać sie
start learning
recur
od Ciebie
start learning
owe you
odmowa
start learning
refusal
ostatnie rzadanie
start learning
final demand
w stanie
start learning
unable
z powodu
start learning
due to
zawieszenie
start learning
suspending
zamierzamy
start learning
Intend to
umowa
start learning
arrangement
wzajemnie
start learning
mutual
głośno
start learning
out loud
wysiłek
start learning
effort
okoliczności
start learning
circumstances
zapytać
start learning
enquire
zaległy
start learning
overdue
ignorować
start learning
to disregard
w odniesieniu do
start learning
further
niewystarczajacy
start learning
insufficient
zamierzać
start learning
intend
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
Cele
start learning
aims
ostrzegac
start learning
achieve
Średnia wydajność
start learning
average yield
wlasnosc
start learning
property
majątek
start learning
estate
stanowi
start learning
constitutes
prowizja
start learning
commission
dotacja
start learning
subsidy
wyciąg z konta
start learning
statement
obligacje
start learning
bonds
kontrolować
start learning
supervise
wdrożenia
start learning
implement
naliczenia odsetek
start learning
charge interest
oddziałów
start learning
branches
w rachunku bieżącym
start learning
overdraft
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur

You must sign in to write a comment