Skróty Pisma Świętego NT

 0    27 flashcards    malewand
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ewangelia według św. Mateusza
start learning
Mt
Ewangelia według św. Marka
start learning
Mk
Ewangelia według św. Łukasza
start learning
Łk
Ewangelia według św. Jana
start learning
Ewangelia według św. Jana in Polish
J
Dzieje Apostolskie
start learning
Dz
List św. Pawła Apostoła do Rzymian
start learning
Rz
1 List św. Pawła Apostoła do Koryntian
start learning
1 Kor
2 List św. Pawła Apostoła do Koryntian
start learning
2 Kor
List św. Pawła Apostoła do Galatów
start learning
Ga
List św. Pawła Apostoła do Efezjan
start learning
Ef
List św. Pawła Apostoła do Filipian
start learning
Flp
List św. Pawła Apostoła do Kolosan
start learning
Kol
1 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
start learning
1 Tes
2 List św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
start learning
2 Tes
1 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
start learning
1 Tm
2 List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
start learning
2 Tm
List św. Pawła Apostoła do Tytusa
start learning
Tt
List św. Pawła Apostoła do Filemona
start learning
Flm
List do Hebrajczyków
start learning
Hbr
List św. Jakuba Apostoła
start learning
Jk
1 List św. Piotra Apostoła
start learning
1 P
2 List św. Piotra Apostoła
start learning
2 P
1 List św. Jana Apostoła
start learning
1 J
2 List św. Jana Apostoła
start learning
2 J
3 List św. Jana Apostoła
start learning
3 J
List św. Judy Apostoła
start learning
Jud
Apokalipsa św. Jana Apostoła
start learning
Ap

You must sign in to write a comment