Shotcuts in product design

 0    14 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

to meet a need
We think this solution will allow us to meet the needs of the hospital.
start learning
sprostać potrzebie
Sądzimy, że to rozwiązanie pozwoli nam sprostać potrzebom szpitala.

self-reinforcing
Some dogs' behaviors are self-reinforcing, which means the behavior reinforces itself by providing the dog with some sort of satisfaction.
start learning
samonapędzający, samowzmacniający
NIektóre z zachowań psów są samowzmacniające, co znaczy, że zachowanie wzmacnia się poprzez dostarczanie psu pewnego rodzaju zadowolenia.

shortcut
People want to take the shortcut.
start learning
skrót
Ludzie chcą pójść na skróty.

diverge
This is the point where design and user experience diverge.
start learning
odchodzić
To jest punkt, w którym projekt i doświadczenia użytkownika się różnią.

to launch a new product on the market
They launched a new Ferrari model in 2014.
start learning
wprowadzić nowy produkt na rynek
Wypuścili nowy model Ferrari w 2014 roku.

future demand
Future demand is difficult to pin down with any accuracy.
start learning
przyszłe zapotrzebowanie, popyt
Trudno jest dokładnie sprecyzować przyszły popyt.

friction
The energy lost to friction is turned into sound and heat.
start learning
tarcie
Energia utracona w wyniku tarcia zmienia się w dźwięk i ciepło.

resistance
He met with his employees' resistance, so he had to increase the salaries.
start learning
opór
Napotkał opór ze strony swoich pracowników, więc musiał zwiększyć pensje.

obligatory
Do you think military service should be obligatory?
start learning
obowiązkowy (przymusowy)
Czy uważasz, że służba wojskowa powinna być obowiązkowa?

to spot
You may be able to spot something that we haven't.
start learning
dostrzeć, zauważyć
Może będziesz mógł dostrzeć coś, czego my nie dostrzegliśmy.

straw man
A straw-man proposal is a brainstormed simple draft proposal intended to provoke the generation of new and better proposals.
start learning
problem zastępczy, pozorny
Problem zastępczy to prosty szkic propozycji poddawany burzy mózgów z intencją sprowokowania powstawania nowych, lepszych propozycji.

to emerge
The problem was emerging from our long discussions.
start learning
wyłaniać się
Ten problem wyłaniał się z naszych długich dyskusji.

flux
The financial system is still in a state of flux.
start learning
ciągłe zmiany, wahania
System finansowy jest wciąż w trakcie zmian

spring up
In this city, problems spring up everyday.
start learning
wyrastać/pojawiać się jak grzyby po deszczu
W tym mieście problemy pojawiają się codziennie, jak grzyby po deszczu


You must sign in to write a comment