Scool expressions

 0    33 flashcards    Sol777
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

The bell hasn't gone yet.
start learning
dzwonek jeszcze nie zadzwonił

There are still two minutes to go.
start learning
Pozostały jeszcze dwie minuty.

We still have a couple of minutes left.
start learning
Zostało nam jeszcze kilka minut.

go back to your place
start learning
wróć na swoje miejsce

pick one's nose
start learning
dłubać w nosie

Your watch must be fast.
start learning
Twój zegarek musi się śpieszyć

We'll finish this exercise next lesson.
start learning
Zakończymy to ćwiczenie w następnej lekcji.

We've run out of time, so we'll continue next lesson.
start learning
Zabrakło nam czasu, więc kontynuujemy następną lekcję.

Do exercise 10 on page 23 for your homework.
start learning
Wykonaj ćwiczenie 10 na stronie 23, aby uzyskać pracę domową.

Get into a queue.
start learning
Ustaw się w kolejce

Form a queue and wait for the bell.
start learning
Utwórz kolejkę i czekaj na dzwonek.

ustawić rzędem

Come out and write it on the board.
start learning
Wyjdź i napisz na tablicy.

Get into groups of four.
start learning
utwórzcie grupy czeroosobowe

finish off
start learning
zakończyć

report on
Which topic will your group report on?
start learning
sprawozdanie na temat, skladac sprawozdanie

Now we will go on to the next exercise.
start learning
Teraz przejdziemy do następnego ćwiczenia.

It's spelt with a capital "J".
start learning
Jest napisane literą "J".

Fill in the missing words.
start learning
Uzupełnij brakujące słowa.

Mark the right alternative.
start learning
Zaznacz właściwą alternatywę.

In a way, perhaps.
start learning
Być może w pewnym sensie.

Sort of, yes.
start learning
tak jakby

You're halfway there.
start learning
Jesteś w połowie drogi.

You're on the right lines.
start learning
idziesz w dobrym kierunku.

Have a guess.
start learning
Zgadnij.

Good try, but not quite right.
start learning
Dobra próba, ale nie do końca.

Have another try.
start learning
Spróbuj jeszcze raz.

Many happy returns
start learning
Wszystkiego najlepszego

Could I get past please?
start learning
Czy mogę się przedostać proszę?

You're blocking the way.
start learning
Blokujesz drogę.

Hard lines!
start learning
Pech!

I've got to go next door for a moment.
start learning
musze na chwilę pójśc obok

I seem to be losing my voice.
start learning
Wydaje mi się, że tracę głos.


You must sign in to write a comment