rules and regulations

 0    66 flashcards    ciasteczkowypotwor6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
arystokracja
start learning
aristocracy
gabinet, rada ministrów
start learning
cabinet
lord kanclerz
start learning
Chancellor
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
partia konserwatywna
start learning
conservatives
okręg wyborczy
start learning
a constituency
konstytucja
start learning
a constitution
elektorat
start learning
electorate
izby parlamentu
start learning
house of parliament
partia pracy
start learning
Labour
monarchia
start learning
a monarchy
minister
start learning
minister
premier
start learning
prime minister
prezydent
start learning
president
republika
start learning
a republic
opozycja
start learning
opposition
polityk
start learning
a politician
mniejszość
start learning
a minority
partia liberalnych demokratów
start learning
liberal democrats
kadencja
start learning
term of office
głosować, brać udział w wyborach
start learning
vote in an election
polityka
start learning
politics
manifest
start learning
manifesto
poseł / posłanka /członek parlamentu
start learning
Member of Parliament
polityka
start learning
politics
referendum
start learning
a referendum
republikanski
start learning
republican
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rząd
start learning
form a government
sprawować urząd, rządzić przez kadencje
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę, ustanowić prawo
start learning
pass a law
obradowac w jakiejs sprawie
start learning
debate an issue
spróbować, pochwalać coś
start learning
approve of sth
liczyć na kogoś
start learning
to count on sb
proponowana ustawa
start learning
proposed legislation
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
napięcie
start learning
tension
wróg
start learning
an enemy
niewinny
start learning
innocent
uchodźca
start learning
a refugee
cywil
start learning
civilian
żołnierz
start learning
a soldier
protestowac przeciwko czemuś
start learning
protest against sth
karać kogoś za coś
start learning
punish sb for sth
prowadzić do czegoś, kończyć się czymś
start learning
result in sth
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
martwić się czymś
start learning
worry about sth
bomba
start learning
bomb
zostać obciążonym (opłatą)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzić
start learning
enter
przezwyciężyć problem
start learning
overcome the problem
eksplodować
start learning
explode
przeznaczyć coś na coś, wziąć coś pod uwagę
start learning
allow sth for sb
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzić
start learning
betray
wybuchac (wojna)
start learning
break out
pełen przemocy, gwałtowny
start learning
violent
ekstremista
start learning
extremist
zawierać pokój
start learning
make peace
spokojny
start learning
peaceful
partia
start learning
a party

You must sign in to write a comment