Rozdział 2

 0    52 flashcards    klaudiamac3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
krajowy
start learning
domestic
etyczny
start learning
ethical
wiejski
start learning
rural
polityczny
start learning
political
Ekonomiczny
start learning
Economics
miejski
start learning
urban
globalny
start learning
global
przemysłowy
start learning
industrial
zindentyfikować
start learning
indentify
dostęp do date
start learning
dostęp do dokumentów
śledzić kogoś
start learning
keep track off
śledzić
start learning
to follow
Zapisz informacje
start learning
Store The information
sytuacja, w której obserwuje się dużo filmowania lub nagradzania ludzi
start learning
a situation in which there is a lot of observation filming or rewarding of people
odstraszanie od przestępczości(zapobieganie)
start learning
deterrence to crime
naruszenie prywatności
start learning
invasion of privacy
rzecznik prasowy
start learning
a spokesperson
okres suszy
start learning
period of drought
skażenie
start learning
pollution
narkomania
start learning
drug abuse
dług
start learning
debt
jedna okazja
start learning
one of the deal
naprawia
start learning
repairs/mends
darowizny
start learning
donations
zastaw
start learning
pledge
być na bieżąco
start learning
to keep up with
nagrała
start learning
recorded
pozwolić
start learning
let/permit
zmniejszać
start learning
decrease
inwigilacja
start learning
surveillance
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
powódź
start learning
a flood
wybuch wulkanu
start learning
a volcanic eruption
trzęsienie ziemi
start learning
an earthquake
bezdomność
start learning
homelessness
osuwisko
start learning
landslide
przemoc w rodzinie
start learning
domestic violence
w zasadzie ale
start learning
basically i think
słusznie ale
start learning
fair enough but
słuszna uwaga
start learning
good point
Tak mi się wydaje/tak przypuszczam
start learning
I suppos so
całkowicie się nie zgadzam
start learning
I totally disagree
Osobiście uważam
start learning
Personally I think
dokładnie
start learning
exactly
ogłosić
start learning
announce
niedawno
start learning
not long ago /recent
odpowiedź
start learning
response
wzrost
start learning
to surge
być świadomym
start learning
aware of
nagle
start learning
suddenly
prawie
start learning
almost
każdy
start learning
each

You must sign in to write a comment